Funkcje emocji - zobacz, do czego służą nasze odczucia

Funkcje emocji - zobacz, do czego służą nasze odczucia
Sara Clemente

Napisane i zweryfikowane przez psycholog i dziennikarz Sara Clemente.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Johnmarshall Reeve to autor, który w ostatnich dziesięcioleciach przyczynił się do badań nad motywacją i emocjami. Reeve uważa, że ​​istnieją trzy główne funkcje emocji: adaptacyjna, społeczna i motywacyjna. Rzućmy okiem na każdą z nich, na co się składają i jak w niektórych przypadkach, zahamowanie emocjonalnej reakcji może być również przydatne.

Duma, strach, radość, gniew lub wstyd to emocje, które wywołują potrójny wpływ na ludzi. Z jednej strony powodują subiektywne konsekwencje, które często wyrażamy w postaci uczuć lub stanów emocjonalnych. Z drugiej strony istnieją również efekty fizjologiczne. Odnoszą się one do zmian, które te emocje powodują w naszych komórkach, tkankach, narządach i ciele w ogóle. Ponadto, te emocje mogą również motywować pewne zachowania. Jakie więc działają funkcje emocji?

Funkcje adaptacyjne emocji

Jedną z najważniejszych funkcji emocji jest przygotowanie ciała do działania. W tym sensie każda emocja, niezależnie od jakichkolwiek pozytywnych lub negatywnych konotacji, jest użyteczna na swój własny sposób.

Emocje

Adaptacyjne funkcje emocji sprawiają, że możemy w razie potrzeby skutecznie wkroczyć do działania. Te emocje pozwalają nam się zmobilizować i mieć wystarczająco dużo energii, aby ukończyć zadanie lub uciekać w razie potrzeby. Na przykład, gdy w pobliżu widzimy kogoś płaczącego, powodowani naturalną reakcję emocjonalną, ​​podchodzimy do tej osoby i interesujemy się tym dlaczego jest roztrzęsiona.

Sam Charles Darwin wskazał na funkcje emocji w mechanizmach adaptacyjnych. Darwin uważał emocje za ułatwienia odpowiedniego zachowania. Aby bliżej poznać adaptacyjne funkcje emocji, przyjrzyjmy się poniższej tabeli (P. Ekman):

Podstawowa Emocja Funkcja Adaptacyjna(wykorzystanie)
SzczęścieUczucie bliskości z innymi
OdrazaOdrzucenie
Gniew Samoobrona
StrachOchrona
Zaskoczenie Eksploracja
SmutekReintegracja

Funkcja społeczna

“Czuję się zawstydzony.” “Jestem szczęśliwy.” “To mnie denerwuje.” Wszystkie te frazy odnoszą się do stanów emocjonalnych. Emocje przekazują nasz emocjonalny stan umysłu i wyrażają to, co dzieje się wewnątrz. Ponadto ułatwiają interakcję społeczną. Emocje pomagają ludziom wokół nas przewidywać nasze zachowanie i pozwalają nam przewidzieć ich. Z tego powodu emocje są bardzo użyteczne i niezbędne w relacjach międzyludzkich.

Czasem próbujemy zdefiniować emocje werbalnie. Ważne jest aby pamiętać, że wyrażamy emocje nie tylko ustnie. Istnieją różne sposoby sprawdzenia, jak ktoś się czuje. Nie zawsze można zapytać, gdyż dla danej osoby trudne może być wyrażanie tego, co dokładnie czuje. Obserwując postawę ciała lub mimikę twarzy, możemy czasem lepiej widzieć jak ktoś się czuje, niż gdy go zapytamy. Często pewna postawa lub ekspresja jest bardziej informująca niż powiedzenie “Jestem smutny”.

“Prawie wszyscy myślą, że wiedzą czym jest emocja, dopóki nie spróbują jej zdefiniować. Wtedy praktycznie nikt nie jest w stanie wyrazić tego słowami. “

-Wegner, Jones & Jones-

Smutny mężczyzna

Jednak nawet nie komunikowanie emocji lub zapobieganie ich wyrażaniu może czasami pełnić funkcję społeczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy ukrywanie emocji lub nie pokazywanie, jak naprawdę się czujemy pomaga utrzymać przyjaźń przy życiu. W takich przypadkach “lekarstwo jest gorsze niż choroba”. Czasami lepiej jest powstrzymać się od pokazania tego, jak naprawdę czujemy, aby nie zranić czy nie zdenerwować drugiej osoby.

Generalnie, hamowanie emocji powoduje nieporozumienia i znaczne obciążenie fizjologiczne. Oprócz tego, że można tego całkowicie uniknąć, może to być bardzo szkodliwe. Z drugiej strony korzystne jest wyrażanie emocji i zdradzanie naszych uczuć w zdrowy i kontrolowany sposób. Wyrażanie naszych emocji pomaga również wzmocnić naszą sieć wsparcia społecznego.

Zarażenie społeczne

Pojęcie społecznego zarażenia może być jednym z powodów dla których jesteśmy bardziej zainteresowani pozytywnymi niż negatywnymi ludźmi. Zarażenie społeczne odnosi się do idei, że emocje mogą być przenoszone z osoby na osobę. Ludzie są genetycznie predysponowani do społecznego zarażenia. Dajemy się ponieść emocjom innych. Są jednak ludzie, którzy są bardziej zdolni zarówno do przekazywania, jak i do przechwytywania emocji innych.

Funkcja motywacyjna

Funkcje emocje obejmują również motywację. Związek pomiędzy motywacją a emocjami jest dwukierunkowy. Istnieje ciągłe sprzężenie zwrotne pomiędzy emocjami i motywacją i na odwrót.

Z jednej strony wszystkie zachowania motywacyjne wywołują emocjonalną reakcję. Z drugiej strony motywacja napędza emocje. Motywacja często wpływa na sposób, w jaki pokazujemy nasze emocje, w jakiej intensywności i jak pozwalamy im kierować naszym zachowaniem.

Na przykład, jeśli czujemy się szczęśliwi i spędzamy z kimś miło czas przy kawie, poczujemy się zmotywowani do ponownego spędzenia czasu z tą osobą. A wręcz przeciwnie, złe doświadczenia z kimś wywołają negatywną reakcję emocjonalną, która zmusi nas do zastanowienia się dwa razy, zanim zgodzimy się ponownie zobaczyć tę osobę.

Emocje są podstawowym systemem motywowania ludzkich zachowań. Zasadniczo są one katalizatorem tworzenia zmotywowanych zachowań. Dotyczy to również procesów percepcji, rozumowania i motywowania.

Szczęśliwa kobieta

Teraz wiemy jakie są główne funkcje emocji. Gdy już je poznasz, łatwiej jest być bardziej świadomym zmian fizjologicznych jakich doświadczamy przez cały dzień. Ile emocji przeżywasz w ciągu 24 godzin? Wyobraź sobie liczbę zmian, które codziennie zachodzą w naszych ciałach w wyniku naszych emocji!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.