Dziesięć toksycznych wzorców w relacji matka-córka

Aby uzdrowić relacje matka-córka, konieczne jest zidentyfikowanie wszelkich toksycznych wzorców zachowań. To pierwszy krok do naprawy Waszej więzi.
Dziesięć toksycznych wzorców w relacji matka-córka

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia, 2022

Więź, którą zbudowałaś z matką, jest prawdopodobnie najważniejsza w Twoim życiu. Jednak w relacji matka-córka emocje nie zawsze są pozytywne i konstruktywne. W wielu przypadkach mogą pojawić się pewne cechy, które ujawniają istnienie toksycznych wzorców.

Pojawienie się tego typu zachowań może wpłynąć na Twoje poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości jako córki. Może to także pozostawić uszczerbek w twojej samoocenie. W poniższym artykule zamierzamy zbadać dziesięć toksycznych wzorców w relacji matka-córka, postaramy się zidentyfikować ich główne cechy i przedstawimy kilka wskazówek, jak przywrócić więź lub przynajmniej uleczyć rany i wybaczyć.

Oczywiście wszystkie interakcje między matką a córką są różne, a wszelkie konflikty między nimi są na ogół normalne. Jednak obecność następujących wzorców w relacji i przesadne występowanie jednego lub więcej z nich może być sygnałem ostrzegawczym, zachęcającym do przyjrzenia się temu, którą jako córka zbudowałaś ze swoją matką. Co więcej, może to uleczyć Wasz związek, jeśli to konieczne, z korzyścią dla was obojga.

1. Pogarda

Pojawia się, gdy Twoja matka gardzi lub umniejsza wszystkiemu, co robisz. Posiadanie takiej matki sprawia, że czujesz się nieważna i ciągle wątpisz we własne możliwości.

To z kolei może wzbudzić w Tobie przekonanie, że nic, co zrobisz, nigdy nie wystarczy, by zadowolić Twoją mamę. Może to prowadzić do nieudanego poszukiwania miłości i uznania.

Rozzłoszczona dorosła matka i córka

2. Narcyzm

Jest to głęboko powiązane z poprzednią cechą – posiadanie matki-narcyza może również generować toksyczne wzorce w Twoim związku.

Ten typ matki może postrzegać Cię jako projekcję siebie, jako przedłużenie własnego życia. Może to zmotywować ją do podważenia Twojej tożsamości i utrudnienia wewnętrznego rozwoju. Próba uczynienia Cię idealną wersją siebie może poważnie zaszkodzić Twojej samoocenie.

Ponadto Wasza relacja będzie skoncentrowana na matce. Innymi słowy, będzie ignorować Twoje emocje i starać się być w centrum uwagi.

3. Konkurencyjność

Inną problematyczną cechą tych relacji jest obecność uczucia zazdrości i zawiści u matki. Generuje to zachowania konkurencyjne, które mogą wpłynąć na Twoją pewność siebie.

Tego rodzaju matka postrzega Cię jako zagrożenie lub rywalkę, którą trzeba pokonać. W związku z tym może podejmować działania, takie jak sabotowanie Cię w Twoich związkach lub pracy oraz umniejszanie Ci w miejscach publicznych.

4. Inwazyjność

Z drugiej strony, posiadanie matki, która jest inwazyjna i nie szanuje Twoich granic często prowadzi do powstania toksycznej więzi. Zachowania, takie jak czytanie osobistego dziennika i naruszanie prywatności, to niektóre przykłady tej cechy. W takich przypadkach zwykle wpływa to na zaufanie i szacunek między Wami.

5. Zbyt duża kontrola

Inny toksyczny wzorzec pojawia się, gdy Twoja mama zbytnio Cię kontroluje i ma poważne trudności z rozpoznaniem Twojej wartości jako niezależnej i wolnej osoby.

Pod pretekstem troszczenia się o Ciebie i robienia wszystkiego „dla Twojego dobra”, ten rodzaj rodzica nie pozwala Ci podejmować decyzji ani bronić siebie jako jednostki. To kończy się tłumaczeniem braku zaufania do Ciebie. Na dłuższą metę może to wywołać poczucie niepewności i utratę pewności siebie.

6. Ambiwalencja

Matka, która tworzy z Tobą ambiwalentną i niejednoznaczną więź, może również mieć negatywny wpływ na Waszą relację. Tego rodzaju matka ma tendencję do bycia pasywno-agresywną w komunikacji. W niektóre dni może być kochająca i troskliwa, a w inne jest obojętna lub okrutna. Ten rodzaj traktowania generuje w Tobie niepewność i niestabilność emocjonalną.

7. Emocjonalny dystans

Inną formą toksycznej więzi jest sytuacja, w której Twoja matka nie okazuje Ci uczuć ani żadnej sympatii. Innymi słowy, nie ma między Wami kontaktu fizycznego, takiego jak pieszczoty czy uściski, nie ma nawet żadnych czułych słów czy wyraźnych sygnałów miłości.

Powoduje to emocjonalne rozłączenie, które może wywołać konsekwencje w Twoim dorosłym życiu. Na przykład możesz doświadczyć problemów w nawiązywaniu kontaktów emocjonalnych z innymi ludźmi lub wręcz przeciwnie, odczuwasz nadmierną zależność emocjonalną.

8. Zależność

Negatywna więź może powstać również wtedy, gdy Twoja matka jest nadmiernie od Ciebie zależna. W takim przypadku zostaniesz jej opiekunem, nawet od najmłodszych lat.

To niszczy relacje między Wami, ponieważ role się odwracają i stajecie się przeciążone zadaniami opiekuńczymi. Zjawisko to często występuje u młodych, wielodzietnych matek i starszej córki.

9. Szantaż emocjonalny

Inną formą zależności jest ta emocjonalna. Może to również stać się szkodliwą cechą Waszej relacji.

W tej sytuacji Twoja matka obarcza Cię pełną odpowiedzialnością za własne szczęście i smutek. Mają miejsce n ieustanne wyrzuty i manipulacje. Twoja rodzicielka zazwyczaj wtedy narzeka, że dla macierzyństwa musiała poświęcić własną młodość i marzenia.

Matka ignorująca córkę

10. Autorytarność

Wreszcie nadmiernie autorytarna matka również stworzy szkodliwą relację. Na przykład, jeśli ma obsesję na punkcie tradycyjnych ról płciowych i oczekuje, że zachowasz postawę uległości przypisywaną historycznie kobietom. Może również wykazywać nieprzejednane lub gwałtowne zachowania, jeśli odważysz się jej nie posłuchać.

Ten rodzaj więzi oznacza, że dorastasz w relacji uległości i masz tendencję do buntu wobec autorytetów.

Jak przywrócić relację matka-córka?

Na koniec nie zapominaj, że żadna matka nie jest idealna i wszyscy popełniają błędy. Jednak ważne jest, abyś mogła zidentyfikować tego rodzaju toksyczne wzorce, aby móc naprawić Waszą więź. Co więcej, możesz uniknąć ryzyka powtórzenia ich w przyszłości ze swoją córką.

Jeśli staniesz się ofiarą jednego z tych wzorców toksycznego zachowania z matką, musisz zrozumieć, że jesteś teraz dorosła. Oznacza to, że możesz ustalać granice w swoich relacjach. Jest to fundamentalny krok w uzdrowieniu Waszej sytuacji. Oprócz tego konieczne jest również przezwyciężenie uległości dziecka i potwierdzenie swojej autonomii, aby mieć bardziej czułą więź, opartą na wzajemnej trosce i szacunku.

Czasami jednak potrzebna jest profesjonalna pomoc, aby skutecznie odbudować toksyczną relację matki z córką.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Lötter, C. (2021) The waning of vision’s hegemony: A phenomenological perspective on mother-daughter discord in patriarchal societies, Indo-Pacific Journal of Phenomenology, DOI: 10.1080/20797222.2021.1930694
  • Wang, H. (2021) “Thinking back through our mothers”: A curriculum of organic relationality, Curriculum Inquiry, 51:3, 332-349, DOI: 10.1080/03626784.2021.1941796

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.