Brak komunikacji wewnętrznej w firmie

Brak komunikacji wewnętrznej w firmie
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Alejandro Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Nowe technologie są naprawdę korzystne w dzisiejszych czasach. Równocześnie jednak spowodowały one szereg trudności, które musimy pokonać jeśli chcemy, aby nasza firma działała prawidłowo. Jednym z najważniejszych problemów do przezwyciężenia jest brak komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja wewnętrzna to proces, w którym różne składniki firmy przekazują informacje między sobą. Dzięki temu procesowi pracownicy mogą współpracować i żyć ze sobą w zgodzie.

Niemniej jednak firmy często przechodzą etapy, w których występuje brak komunikacji wewnętrznej. Ogranicza to zarówno wyniki firmy, jak i dobro pracowników. W tym artykule przyjrzymy się przyczynom tego zjawiska, abyś mógł go uniknąć w swojej firmie.

Brak komunikacji wewnętrznej: co to dokładnie jest?

Komunikacja wewnętrzna musi istnieć na każdym poziomie wewnątrz firmy. W związku z tym niektóre z najważniejszych rodzajów komunikacji to:

  • Komunikacja w procesie decyzyjnym: osoby odpowiedzialne za decyzje muszą dokładnie wiedzieć, co robią ich pracownicy, aby mogły mieć niezbędne informacje, żeby podejmować asertywne decyzje. Dotyczy to zarówno dyrektorów, jak i pośrednich pracowników.
  • Koordynacja między działami: w dużej firmie różne działy muszą się komunikować, ponieważ są ze sobą powiązane. Osoby odpowiedzialne za każdy dział muszą mieć świadomość tego, co robią inni, aby móc skutecznie wykonywać swoją pracę.
  • Komunikacja operacyjna: na mniejszych polach członkowie zespołu muszą znać wszystkie informacje dotyczące swoich projektów i ogólnych celów firmy. Promuje to zaangażowanie w pracę i efektywność pracowników.
Spotkanie w pracy - brak komunikacji wewnętrznej

Czasami te trzy rodzaje komunikacji nie działają tak, jak powinny. Osoby odpowiedzialne za komunikację mogą przekazywać informacje w niewłaściwy sposób (za pośrednictwem zbyt krótkich wiadomości lub sieci społecznościowych). Mogą również istnieć problemy z bezpośrednimi kanałami komunikacji między różnymi członkami firmy.

Z drugiej strony, czasami istnieje chęć komunikowania się, ale pracownicy po prostu nie mają niezbędnych umiejętności społecznych, aby zrobić to właściwie. Pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić tacy ludzie, jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, aby mogli z nich korzystać w skuteczny sposób.

We wszystkich tych przypadkach wystąpi brak komunikacji wewnętrznej w firmie. Wpłynie to na ogólne wyniki i dobre samopoczucie pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby firmy zwracały uwagę na komunikację wewnętrzną. Jeśli odkryją, że jest z tym jakiś problem, to im szybciej go rozwiążą, tym lepiej.

Czy ten problem ma w ogóle jakieś rozwiązanie? Co mogą zrobić firmy, aby poprawić komunikację wewnętrzną?

Jak poprawić komunikację w firmie

W tej części będziemy mówić o trzech najważniejszych krokach, które firmy mogą podjąć, aby rozwiązać problem jakim jest brak komunikacji wewnętrznej.

1. Wyjaśnij misje i wizje firmy

Wszystkie firmy są zarządzane przez misję i szereg konkretnych wartości, które mogą być ukryte lub jawne. Kiedy pracownicy nie są ich świadomi, nie są w stanie poznać prawdziwego celu swojej pracy.

Natomiast gdy pracownicy są w stanie zrozumieć cele, misje i wartości firmy, mogą skuteczniej komunikować się między sobą. Zasadniczo mają wspólną hierarchię priorytetów.

2. Wzmocnienie więzi między pracownikami

To prawda, że ​​ważne jest, aby wiedzieć jak oddzielić życie zawodowe od życia osobistego. Jednak nawiązanie prawdziwych więzi z kolegami z pracy i szefami może być bardzo korzystne. Nie tylko zwiększa to satysfakcję z pracy i poprawia ogólne środowisko pracy firmy, ale także znacznie usprawnia proces komunikacji wewnętrznej.

Z tego powodu planowanie działań mających na celu wzmocnienie więzi między pracownikami i szefami może być bardzo dobrą inwestycją.

Zespół w pracy

3. Pracuj ciężko, aby poprawić umiejętności społeczne

Jak już wspomnieliśmy, niektórzy ludzie chcą się komunikować, ale nie wiedzą jak. Jeśli zauważysz, że dzieje się to wewnątrz Twojej firmy, dobrym pomysłem może być zaplanowanie warsztatów poświęconych nauce doskonalenia umiejętności społecznych.

Pomoże to pracownikom łatwiej komunikować się ze sobą i położyć kres problemom, jakie tworzy brak komunikacji wewnętrznej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.