Błędy w komunikacji między partnerami: 5 najczęstszych

Błędy w komunikacji między partnerami: 5 najczęstszych

Ostatnia aktualizacja: 27 października, 2018

Niektóre błędy w komunikacji między partnerami utrzymują się przez lata. Zaczynają się od drobnostek, ale ostatecznie zmieniają się w nawyki. I niestety utrudniają identyfikację i rozwiązanie wielu problemów, które pojawiają się między dwojgiem ludzi, którzy się kochają.

Podstawą relacji jest komunikacja. W końcu chodzi o to, jak wyrażasz swoje uczucia, myśli i pragnienia, prawda? Jeśli komunikacja jest dobra, wszystko inne układa się o wiele łatwiej. Z drugiej strony błędy w komunikacji między partnerami mogą doprowadzić do powstania nowych problemów w innych obszarach relacji.

Błędy w komunikacji między partnerami na ogół powstają w wyniku strachu lub niedojrzałości. Nagle przestajesz postrzegać tę osobę jako partnera; zamiast tego przyjmujesz wobec niego postawę obronną. Brzmi znajomo? Jest to tak powszechne zachowanie, że warto zastanowić się, czy przypadkiem nie zachowujemy się w ten sposób. Wczesne złapanie się na tym zachowaniu może zaoszczędzić wiele bólu.

„Nauczmy się mówić z radością, jasno, prosto i z pogodną determinacją. Mówmy niewiele, ale w sposób zrozumiały. Nie mówmy więcej, niż jest to absolutnie konieczne”.
-Emile Coué-

Najpowszechniejsze błędy w komunikacji między partnerami

1. Absolutyzm

Absolutyzm jest formą ekstremizmu używanego w rozmowie – i może wyrządzić wiele szkód. Oznacza to egocentryczną perspektywę świata. Jest to także niezdolność zrozumienia harmonii życia. Innymi słowy, absolutyzm jest trudnością w zrozumieniu i zaakceptowaniu poglądów innych niż własne.

Jest to jeden z najczęstszych błędów w komunikacji. I jest ściśle związany z ultimatum. „Jeśli mnie kochasz, nie sprawisz, że będę się źle czuć”. Jakby ludzkie istoty nie były wypełnione po brzegi paradoksami i sprzecznościami. Jednym z rezultatów absolutyzmu jest to, że dana osoba narzuca zachowania innym. Inni muszą „być” w określony sposób. Muszą „zrobić” to czy tamto.

Błędy w komunikacji między partnerami

2. Widzenie selektywne lub tunelowe

Widzenie selektywne lub tunelowe ma miejsce, kiedy interpretujesz wszystko, patrząc przez jedną „soczewkę”. Niestety, ta soczewka jest negatywna. Wszystko w Twoim partnerze wydaje Ci się być nie tak. Nawet dobre rzeczy.

Widzenie tunelowe jest w rzeczywistości jednym z najczęściej popełnianych błędów w komunikacji. I jednym z najbardziej szkodliwych. To tak, jakby przez cały czas odczuwać potrzebę korygowania swojego partnera. Potrzebę, by wskazać jego słabe punkty lub złe zachowania. To klasyczny styl komunikacji ludzi, którzy nie są w stanie zmierzyć się z prawdziwym problemem.

3. Ekstremizm

Ekstremizm w komunikacji jest podobny do absolutyzmu. Jednak tutaj chodzi bardziej o reakcje emocjonalne. Mowa ciała, mimika i emocje również są częścią komunikacji. W tym przypadku reagujesz na każdy drobny problem, jakby to była prawdziwa tragedia. Nawet najbardziej banalna rzecz kończy się łzami lub krzykiem.

Ekstremizm oznacza brak samokontroli. Prawdopodobne jest również, że osoba, która komunikuje się w ten drastyczny sposób, utożsamia swojego partnera z rodzicem – matką lub ojcem – którego zabrakło w jej dzieciństwie. Koniec końców uniemożliwia to małżeństwu lub parze utrzymywanie otwartej i autentycznej linii komunikacyjnej. Stanowi przeszkodę także dla rozwoju i niezależności.

Błędy w komunikacji między partnerami - kłotnia

4. Założenia

Wymieniając błędy w komunikacji między partnerami, nie możemy zapomnieć o robieniu założeń. Chodzi o sytuację, kiedy jeden z partnerów uważa, że ​​wie, co myśli druga osoba. Opiera się na przekonaniu, że zna swojego partnera lepiej niż ktokolwiek i że zna nawet jego intencje i myśli, zanim wypowie je na głos.

Jak można się domyślać, przyjmowanie założeń może prowadzić do ogromnych nieporozumień. Odzwierciedla brak zaufania, a nawet paranoję. Zawsze próbujesz czytać „między wierszami”. Jest to również sposób na próbę kontrolowania drugiej osoby.

5. Etykietowanie

Etykietowanie polega na sklasyfikowaniu drugiej osoby zgodnie ze stereotypem. Jest bardzo powszechne w związkach, gdzie pojawiły się pewnego rodzaju problemy, szczególnie gdy jeden z partnerów popełnił błąd.

Odtąd partner są na zawsze będzie skazany na to noszenie etykietki – „nierozważny”, „beztroski”, „nieodpowiedzialny” lub inne określenia. W każdym razie jest to etykieta, która z definicji nie bierze pod uwagę tego, jak wielopłaszczyznowi są ludzie i jak ciągle się zmieniają.

Błędy w komunikacji między partnerami - zdenerwowana kobieta rozmawia przy kawie

Przedstawiliśmy najpowszechniejsze błędy w komunikacji między partnerami. Są one bardzo szkodliwe dla relacji. Najgorsze jest to, że przeszkadzają we wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu parterów. Nie pozwól, by te błędy weszły w drogę Twojej miłości.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.