Zwolnienie za kaucją: jaki jest jego cel?

Wszyscy słyszeliśmy o kaucji, ale jaki jest jej cel? Czytaj dalej, aby zrozumieć, w jakim celu więzień płaci dużą sumę za swoją wolność.
Zwolnienie za kaucją: jaki jest jego cel?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Patricia Grande Yeves

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Zwolnienie za kaucją ma przede wszystkim zagwarantować, że oskarżony podlega określonemu procesowi prawnemu. Kontrola oskarżonego jest na tyle ścisła, że w późniejszym terminie można osądzić, czy spełnił on warunki, czy też nie.

Kaucję możemy zdefiniować jako miejsce pomiędzy całkowitą swobodą a wyrokiem. Prawnicy uważają zwolnienie za kaucją jako osobisty środek ostrożności.

Warto pamiętać, że kaucja zawsze wiąże się z przyjęciem określonych zobowiązań.

Komu przysługuje zwolnienie za kaucją?

Jak wspomniano powyżej, zwolnienie za kaucją jest środkiem zapobiegawczym. Sędzia nakłada je, gdy ma pewność, że oskarżony popełnił dane przestępstwo. Aby obserwować oskarżonego przed procesem, a nawet podczas procesu, sędzia zastosuje takie środki, jak tymczasowe pozbawienie wolności lub areszt.

Często istnieje znaczne ograniczenie swobody oskarżonego i swobody przemieszczania się.

Ręce więźnia za kratami

Jednak nie zawsze konieczne jest narzucanie tak surowych środków. Gdy sędzia uzna, że ​​oskarżony raczej nie ucieknie, uzgadniane są inne środki. Robi się to również, aby uniknąć innych niepotrzebnych kosztownych opcji, takich jak tymczasowe aresztowanie.

Sędzia podejmuje decyzję w zależności od konkretnej sytuacji. Na przykład zagraniczni zatrzymani raczej nie zostaną zwolnieni za kaucją. W szczególności dlatego, że ryzyko, że będą się ukrywać jest większe.

Aspekty prawne i cel zwolnienia za kaucją

Ramy prawne dotyczące zwolnienia za kaucją mogą się różnić w zależności od kraju, ale zwykle stosuje się podobną procedurę.

Główne cechy kaucji to:

Sąd - zwolnienie za kaucją
  • Instrumentalna. Gdy istnieje związek między przestępstwem a oskarżonym i kaucja służy jako środek zapobiegawczy.
  • Tymczasowa i zmienna. Wynika z faktu, że mogą wystąpić zmiany i w dowolnym momencie procesu można podjąć alternatywne środki.
  • Jurysdykcyjna. Tylko sędziowie mogą podejmować decyzje o środkach ostrożności.
  • O charakterze tymczasowym. Kaucja zmienia się lub kończy, gdy zmieniają się działania, które ją wywołały.

Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna. Wynika to z faktu, że sędzia musi zwolnić oskarżonego, jeśli okaże się on niewinny, co zakończy również stosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

Obowiązki zwolnienia za kaucją

W momencie zarządzenia zwolnienia za kaucją sądy mogą żądać zapłaty lub zabezpieczenia. Sędzia decyduje o tym na podstawie charakteru i powagi przestępstwa, statusu społecznego danej osoby i jej pochodzenia. Sądy mogą również odmówić wydania paszportu lub prawa jazdy.

W niektórych sytuacjach oskarżony musi okresowo stawiać się przed sędzią. Jest to środek kontrolny, o którym może zdecydować sąd. Sędzia decyduje także o częstotliwości tych wizyt. Podobnie sądy mają również prawo do konfiskaty mienia lub przedmiotów oskarżonego. Należy pamiętać, że nie jest to środek zapobiegawczy jako taki, chociaż ma on cel zapobiegawczy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.