Zachowania, które oddzielają nas od siebie bardziej niż odległość

Zachowania, które oddzielają nas od siebie bardziej niż odległość
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez María Hoyos

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Odległość fizyczna nie jest jedyną przez którą możemy oddalić się od naszych bliskich. Czasami nawet będąc w odległości milimetrów, możemy doświadczyć wielkiej nieobecności ludzi nam bliskich. W związkach nie tylko łączy się z fizyczną bliskością, ale także z wymianą uczuć, gestów i intencji. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na pewne zachowania, które raczej odsuwają nas od innych, zamiast zbliżać.

Musimy jednak pamiętać, że ten rodzaj psychicznej odległości może być wynikiem trudności i problemów, zarówno naszych własnych, jak i innych ludzi. Dlatego powinniśmy często sprawdzać, jak się czujemy i jak wyglądają nasze relacje z innymi. Niezależnie od powodu zachowania te zawsze powodują cierpienie. Zagłębmy się w ten temat.

Zachowania, które sprawiają, że się od siebie odsuwamy

Będąc istotami społecznymi tylko problemy psychologiczne mogą sprawiać, że chcemy być z dala od innych. Jeśli ktoś stale odrzuca towarzystwo innych, być może cierpi z powodu trudności, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Na poziomie patologicznym jedną z przyczyn może być depresja, w tym przypadku tylko specjalista może pomóc danej osobie.

Z drugiej strony istnieją również inne postawy odzwierciedlające cechy psychiczne, które powodują odsuwanie się od innych. Chociaż nie stanowią one patologii, zachowania te szkodzą prawidłowym relacjom interpersonalnym. Poniżej zagłębimy się w niektóre z nich.

obrażona para

Egocentryzm

Egocentryzm jest “wyolbrzymionym uwielbieniem własnej osobowości, aż staje się ona uznana za centrum ogólnej uwagi i aktywności”. Osoby egocentryczne zaniedbują interesy i pragnienia innych, ponieważ uważają je za gorsze od swoich.

Dlatego te osoby nie przywiązują wagi do problemów innych, odsuwając ich uwagę od nich. Trudno jest rozmawiać z egocentrykiem, ponieważ zaprzeczają istnieniu jakiegokolwiek problemu, którego są źródłem. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj próbują szukać problemów u tych, którzy pokazują swoje obawy, często prowadząc do odległości, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej.

Złe traktowanie innych

Toksyczne zachowania oprawcy znajdują swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w ofierze. Przemoc definiuje się jako “traktowanie kogoś źle poprzez słowa lub czyny”. Odnosi się to do negatywnych skutków psychologicznych, jakie pojawiają się u ofiar przemocy. Z kolei sprawca odsuwa się psychicznie od osoby krzywdzonej, ponieważ nie bierze pod uwagę jej uczuć, jakby była ona nieistotnym przedmiotem.

Jednak ta sprawa jest dość wyjątkowa. Ponieważ chociaż zachowania i postawy oprawcy odsuwają od niego ofiarę, poprzez manipulację nie udaje się doprowadzić do trwałego rozdzielenia. Możemy jednak powiedzieć, że ten rodzaj związku nie ma nic wspólnego ze świadomą, emocjonalną i zdrową więzią między dwojgiem ludzi.

Pogarda

Bezpośrednio związane z przemocą, pogarda manifestuje się na różne sposoby. Na przykład poprzez nadmierny sarkazm, który pod pretekstem humoru ukrywa intencję skrzywdzenia drugiej osoby. Zwykle to zachowanie wynika z poczucia wyższości (zazwyczaj intelektualnej).

W rzeczywistości pogardę można zdefiniować jako odsunięcie się, zdystansowanie w stosunku do drugiej osoby. W związku z tym jest to jedna z postaw, które oddzielają bardziej niż odległość, ponieważ traktowanie innych z wyższości jest formą odrzucenia.

Kłamstwo

Jest to jedno z zachowań, które jest najczęstszą przyczyną dystansu między ludźmi i jest pozornie nieszkodliwe. Kłamstwo to ukrywanie i fałszowanie rzeczywistości. Założenie maskę, aby ukryć coś, czego z jakiegoś powodu nie chcemy pokazać.

kobieta z różnymi maskami

Jak mamy zaufać osobie, która kłamie? Jak chcemy, by inni nam zaufali, jeśli kłamiemy? To normalne, że kłamstwo odsuwa nas od innych. Jest to bojkot szczerości, który niszczy każdą próbę relacji z innymi. Kłamiąc nie dajemy się w pełni poznać.

Robienie z siebie ofiary

Ta postawa może być niesamowicie szkodliwa dla relacji. Nie tylko dlatego, że zmienia znaczenie bycia ofiarą, sprawiając, że rzeczywiste ofiary tracą wiarygodność, ale dlatego, że budzimy w innych niepotrzebne poczucie winy.

Robienie z siebie ofiary jest próbą oszukania samego siebie i dowodem posiadania słabych zdolności samoregulacji i odpowiedzialności emocjonalnej. Tego typu osoby żyją w ciągłym narzekaniu, a krytyka jest ich mechanizmem przetrwania, obwiniając innych za swoje nieszczęście lub inny stan umysłu.

Manipulacja

Związana z pogardą i przemocą, manipulacja jest konsekwencją rzekomej wyższości intelektualnej. Osoby manipulujące próbują wpływać na postawy innych dla własnej korzyści. Zazwyczaj próbują podążać za swoim celem używając swojej rzekomej intelektualnej wyższości, ale kiedy ludzie wokół stają się świadomi ich praktyk, zostają odrzuceni przez otoczenie.

Jak widzimy, wszystkie te zachowania są szkodliwe dla dobrego funkcjonowania relacji międzyludzkich. Dlatego musimy nauczyć się je identyfikować, jeśli chcemy być w zdrowych i owocnych relacjach.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.