Yin i yang - poznaj dwoisty charakter ludzkiej egzystencji

Yin i yang to odzwierciedlenie dwoistej natury człowieka i otaczającego go świata. To symboliczne przypomnienie, że nie ma nocy bez dnia ani życia bez śmierci. Dowiedz się więcej na temat chińskiej filozofii związanej z równowagą pomiędzy yin i yang.
Yin i yang - poznaj dwoisty charakter ludzkiej egzystencji
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 03 grudnia, 2019

Idea yin i yang pochodzi z chińskiej filozofii taoizmu – nurtu filozoficznego stworzonego przez Laoziego, starożytnego pisarza, który być może tak naprawdę nie istniał. Wiadomo na pewno, że idee taoistyczne powstały około VI w. i są po dziś dzień promowane przez wielu myślicieli.

Są one odzwierciedleniem dwoistej natury człowieka i otaczającego go świata. To symboliczne przypomnienie, że nie ma nocy bez dnia ani życia bez śmierci. Dowiedz się więcej na temat chińskiej filozofii związanej z równowagą pomiędzy yin i yang.

Laozi jest uznawany za autora dzieła pt. Księga drogi i cnoty, w której po raz pierwszy pojawiła się idea yin i yang. Jednym z tłumaczeń tego określenia jest ‘ciemność i jasność’.

“Pamiętaj o równowadze: o dawaniu i przyjmowaniu energii. Symbol yin i yang to coś więcej niż tylko połączenie męskości z kobiecością. To również równowaga pomiędzy jasnym i ciemnym, miękkim i twardym, aktywnym i biernym, wejściem i wyjściem, dawaniem i braniem. Jedno nie może istnieć bez drugiego.”

-Brownell Landrum-

Laozi mówi, że dwoistość to cecha wszystkiego, co nas otacza. Dzień i noc, kobieta i mężczyzna, życie i śmierć itp. To dwie przeciwstawne strony, które sobie nie zaprzeczają, lecz się uzupełniają i zależą od siebie nawzajem. Żadna ze stron nie przeważa nad drugą. Obydwie współistnieją w równowadze i harmonii.

Dwoistość Yin i Yang

Według taoizmu nieustanne zmiany to nieodłączna cecha wszystkiego, co nas otacza. Po zimie zawsze przyjdzie wiosna, bez względu na nasze działania. Tak samo jest w ludzkim życiu. Musimy pozwolić, aby pewne zdarzenia miały miejsce, ponieważ nie mamy na nie żadnego wpływu.

Osobiste pragnienia i cele sprawiają, że próbujemy wpłynąć na to, jak toczy się nasze życie. Kiedy jednak zrobimy krok wstecz i pozwolimy, by pewne sprawy same się ułożyły, życie potrafi nas bardzo pozytywnie zaskoczyć.

Wisiorek yin i yang

Yin i yang są odzwierciedleniem nieustannych zmian. Kiedy pomiędzy elementami stojącymi za dwiema stronami tego samego konceptu istnieje równowaga, możemy mówić o harmonii. Z kolei jej brak pojawia się, kiedy jedna ze stron przeważa nad drugą.

Yin odzwierciedla wszystko, co kobiece. Jest miękkie, ciepłe, pasywne, chłonne i ciemne. Natomiast yang to męski pierwiastek wszystkich rzeczy, czyli to, co szorstkie, suche, aktywne, penetrujące i jasne. Obydwa elementy i ich cechy można znaleźć we wszystkim, co istnieje wokół nas.

Główne zasady

Zgodnie z założeniami taoizmu, yin i yang podlegają pewnym zasadom. Określają one dynamikę pomiędzy dwiema siłami i służą jako wskazówki do działania w pewnych sytuacjach.

Zasady te mówią, że:

yin i yang - akwarela
  • Yin i yang stanowią wobec siebie przeciwieństwo, ale się nie wykluczają. W sytuacji o cechach yin może istnieć nieco pierwiastka yang. Na przykład ciemność nocy rozświetla światło Księżyca.
  • Współzależność. Yin nie może istnieć bez yang i vice versa. Na przykład nie ma śmierci bez życia ani życia bez śmierci.
  • Pomiędzy yin i yang istnieje dynamiczna równowaga. Kiedy zwiększa się moc yin, zmniejsza się siła yang i na odwrót. Kiedy jedna ze stron zbyt mocno się rozwinie, zmusza drugą do skurczenia się, a to prowadzi do transformacji. Na przykład zbyt wysoka temperatura prowadzi do topnienia śniegu i lodu, a to skutkuje powodzią.
  • Kiedy jedna strona znika, zamienia się w drugą. Yin i yang nie stanowią osobnych rzeczywistości, lecz współistnieją. Dlatego kiedy jedna strona znika, to tylko po to, by dać miejsce drugiej. Najlepszym tego przykładem jest cykl następujących po sobie dni i nocy.
  • Yin zawsze ma w sobie nieco pierwiastka yang i vice versa.

Praktyczne zastosowanie

Warto pamiętać, że koncept yin i yang wywodzi się z nurtu filozoficznego a nie z teorii naukowej. W fizyce kwantowej można jednak znaleźć teorie, które potwierdzają do pewnego stopnia założenia tej filozofii. Sama idea dwoistości natury również  znajduje praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach.

Wiele sztuk walki stosuje ten koncept tłumacząc zasady ataku i obrony, czy też koncentracji i rozluźnienia. Idea dwoistości pojawia się również nieustannie w chińskiej medycynie. Lekarze wykorzystujący chińską wiedzę medyczną stosują prostą, ale skuteczna zasadę: “Zredukuj nadmiar, uzupełnij brak”.

Idea dwoistości może być również wykorzystana w codziennym życiu do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Yin i yang każą nam zdystansować się do życia i zaakceptować bieżące wydarzenia. Mamy pozwolić, by życie się toczyło własnym torem.

Pamiętajmy, że po nocy przychodzi dzień, po smutku radość, a po ciemności następuje jasność. Nie próbujmy zamieniać wszystkiego w pozytywne doświadczenie. Zaakceptujmy fakt, że zgodnie z zasadą równowagi potrzebujemy zarówno jednej jak i drugiej strony zdarzeń. Według taoizmu właśnie to jest kluczem do wewnętrznego spokoju.

To może Cię zainteresować ...
Sekret Złotego Kwiatu – chiński taoistyczny podręcznik medytacji
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Sekret Złotego Kwiatu – chiński taoistyczny podręcznik medytacji

Sekret Złotego Kwiatu to chińska taoistyczna książka traktująca na temat medytacji oraz chińskiej alchemii. Stanowi ona swego rodzaju podręcznik


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.