Yin i yang - poznaj dwoisty charakter ludzkiej egzystencji

Yin i yang to odzwierciedlenie dwoistej natury człowieka i otaczającego go świata. To symboliczne przypomnienie, że nie ma nocy bez dnia ani życia bez śmierci. Dowiedz się więcej na temat chińskiej filozofii związanej z równowagą pomiędzy yin i yang.
Yin i yang - poznaj dwoisty charakter ludzkiej egzystencji
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 03 grudnia, 2019

Idea yin i yang pochodzi z chińskiej filozofii taoizmu – nurtu filozoficznego stworzonego przez Laoziego, starożytnego pisarza, który być może tak naprawdę nie istniał. Wiadomo na pewno, że idee taoistyczne powstały około VI w. i są po dziś dzień promowane przez wielu myślicieli.

Są one odzwierciedleniem dwoistej natury człowieka i otaczającego go świata. To symboliczne przypomnienie, że nie ma nocy bez dnia ani życia bez śmierci. Dowiedz się więcej na temat chińskiej filozofii związanej z równowagą pomiędzy yin i yang.

Laozi jest uznawany za autora dzieła pt. Księga drogi i cnoty, w której po raz pierwszy pojawiła się idea yin i yang. Jednym z tłumaczeń tego określenia jest ‘ciemność i jasność’.

“Pamiętaj o równowadze: o dawaniu i przyjmowaniu energii. Symbol yin i yang to coś więcej niż tylko połączenie męskości z kobiecością. To również równowaga pomiędzy jasnym i ciemnym, miękkim i twardym, aktywnym i biernym, wejściem i wyjściem, dawaniem i braniem. Jedno nie może istnieć bez drugiego.”

-Brownell Landrum-

Laozi mówi, że dwoistość to cecha wszystkiego, co nas otacza. Dzień i noc, kobieta i mężczyzna, życie i śmierć itp. To dwie przeciwstawne strony, które sobie nie zaprzeczają, lecz się uzupełniają i zależą od siebie nawzajem. Żadna ze stron nie przeważa nad drugą. Obydwie współistnieją w równowadze i harmonii.

Dwoistość Yin i Yang

Według taoizmu nieustanne zmiany to nieodłączna cecha wszystkiego, co nas otacza. Po zimie zawsze przyjdzie wiosna, bez względu na nasze działania. Tak samo jest w ludzkim życiu. Musimy pozwolić, aby pewne zdarzenia miały miejsce, ponieważ nie mamy na nie żadnego wpływu.

Osobiste pragnienia i cele sprawiają, że próbujemy wpłynąć na to, jak toczy się nasze życie. Kiedy jednak zrobimy krok wstecz i pozwolimy, by pewne sprawy same się ułożyły, życie potrafi nas bardzo pozytywnie zaskoczyć.

Wisiorek yin i yang

Yin i yang są odzwierciedleniem nieustannych zmian. Kiedy pomiędzy elementami stojącymi za dwiema stronami tego samego konceptu istnieje równowaga, możemy mówić o harmonii. Z kolei jej brak pojawia się, kiedy jedna ze stron przeważa nad drugą.

Yin odzwierciedla wszystko, co kobiece. Jest miękkie, ciepłe, pasywne, chłonne i ciemne. Natomiast yang to męski pierwiastek wszystkich rzeczy, czyli to, co szorstkie, suche, aktywne, penetrujące i jasne. Obydwa elementy i ich cechy można znaleźć we wszystkim, co istnieje wokół nas.

Główne zasady

Zgodnie z założeniami taoizmu, yin i yang podlegają pewnym zasadom. Określają one dynamikę pomiędzy dwiema siłami i służą jako wskazówki do działania w pewnych sytuacjach.

Zasady te mówią, że:

yin i yang - akwarela
  • Yin i yang stanowią wobec siebie przeciwieństwo, ale się nie wykluczają. W sytuacji o cechach yin może istnieć nieco pierwiastka yang. Na przykład ciemność nocy rozświetla światło Księżyca.
  • Współzależność. Yin nie może istnieć bez yang i vice versa. Na przykład nie ma śmierci bez życia ani życia bez śmierci.
  • Pomiędzy yin i yang istnieje dynamiczna równowaga. Kiedy zwiększa się moc yin, zmniejsza się siła yang i na odwrót. Kiedy jedna ze stron zbyt mocno się rozwinie, zmusza drugą do skurczenia się, a to prowadzi do transformacji. Na przykład zbyt wysoka temperatura prowadzi do topnienia śniegu i lodu, a to skutkuje powodzią.
  • Kiedy jedna strona znika, zamienia się w drugą. Yin i yang nie stanowią osobnych rzeczywistości, lecz współistnieją. Dlatego kiedy jedna strona znika, to tylko po to, by dać miejsce drugiej. Najlepszym tego przykładem jest cykl następujących po sobie dni i nocy.
  • Yin zawsze ma w sobie nieco pierwiastka yang i vice versa.

Praktyczne zastosowanie

Warto pamiętać, że koncept yin i yang wywodzi się z nurtu filozoficznego a nie z teorii naukowej. W fizyce kwantowej można jednak znaleźć teorie, które potwierdzają do pewnego stopnia założenia tej filozofii. Sama idea dwoistości natury również  znajduje praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach.

Wiele sztuk walki stosuje ten koncept tłumacząc zasady ataku i obrony, czy też koncentracji i rozluźnienia. Idea dwoistości pojawia się również nieustannie w chińskiej medycynie. Lekarze wykorzystujący chińską wiedzę medyczną stosują prostą, ale skuteczna zasadę: “Zredukuj nadmiar, uzupełnij brak”.

Idea dwoistości może być również wykorzystana w codziennym życiu do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Yin i yang każą nam zdystansować się do życia i zaakceptować bieżące wydarzenia. Mamy pozwolić, by życie się toczyło własnym torem.

Pamiętajmy, że po nocy przychodzi dzień, po smutku radość, a po ciemności następuje jasność. Nie próbujmy zamieniać wszystkiego w pozytywne doświadczenie. Zaakceptujmy fakt, że zgodnie z zasadą równowagi potrzebujemy zarówno jednej jak i drugiej strony zdarzeń. Według taoizmu właśnie to jest kluczem do wewnętrznego spokoju.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.