Czy mózg mężczyzny różni się od kobiecego?

Czy mózg mężczyzny różni się od kobiecego?

Ostatnia aktualizacja: 10 października, 2018

Istnieje wiele najróżniejszych mitów na temat tego, jak funkcjonuje ludzki mózg i jakie są jego możliwości. Większość tych mitów wynika z tego, że organ ten nie został jeszcze do końca zbadany. W zasadzie to praktycznie wcale. Do teraz naukowcy zdołali odkryć tylko niewielką część właściwości, jakimi dysponuje nasz mózg, praktycznie co chwilę pojawiają się nowe, niekiedy przełomowe doniesienia na ten temat.

Sporo mówi się także o różnicach w funkcjach między jedną półkulą a drugą. A także o różnicach, jakie zachodzą między mózgiem mężczyzny i kobiety. Ile jest w tym prawdy? Dowody ściśle naukowe na temat fizjonomicznej i funkcjonalnej różnicy w budowie i sposobie działania mózgu dla obu płci nie są tak jasne i rozstrzygające, jak niektórzy mogliby uważać. Pora zatem przyjrzeć się bliżej tym fascynującym zagadnieniom.

Prawdą jest bez wątpienia to, że znaleziono przekonujące dowody dotyczące różnic między mózgiem męskim i żeńskim na poziomie strukturalnym. Ale wiele osób wykorzystało ten fakt, aby wysuwać daleko idące twierdzenia dotyczące różnic w ich funkcjonowaniu. W przeważającej większości przypadków twierdzenia te są całkowicie fałszywe lub w najlepszym razie mocno odbiegają od rzeczywistości.

W naszym dzisiejszym artykule zamierzamy dokonać przeglądu najważniejszych ustaleń naukowych pozwalających określić wszystkie cechy, jakimi mózg mężczyzny różni się od analogicznego organu u kobiety. Zapraszamy zatem do lektury

5 cech różniących mózg mężczyzny i kobiety oficjalnie potwierdzonych przez naukę

Spójrzmy na główne różnice cechujące mózgi obu płci, które są oficjalnie uznawane przez naukę: mężczyźni mają większy mózg niż kobiety. Jest to stwierdzony i znany fakt. Na przykład w badaniu przeprowadzonym przez Witelsona stwierdzono, że średnia waga mózgów kobiet wynosiła 1248 gramów, podczas gdy u mężczyzn mózg ważył średnio 1378 gramów. Jednak w wyniku oddzielnej obserwacji niektórych mózgów stwierdzono, że niektóre kobiety mają większą pojemność mózgu niż niektórzy mężczyźni.

Warto tutaj jednak wziąć pod uwagę to, że rozmiar (a konkretnie waga) mózgu nie jest bezpośrednio związany z inteligencją lub większymi możliwościami intelektualnymi.

Hipokamp jest zwykle większy w przypadku kobiet, a ciało migdałowate jest większe u mężczyzn. Taki wniosek pozwoliły wysnuć badania przeprowadzonego przez Cahilla w 2006 roku. Hipokamp wiąże się z funkcjami takimi jak pamięć natychmiastowa, natomiast ciało migdałowate z emocjami i agresją.

Mózgi mężczyzny i kobiety

Niektóre obszary umiejscowione w mózgu aktywują się odmiennie u każdej z płci. Na przykład wspomnienia emocjonalne aktywują lewe ciało migdałowate w bardziej zauważalnym stopniu u kobiet, natomiast u mężczyzn mocniejszej stymulacji poddawane jest prawe ciało migdałowate.

Mężczyźni lepiej wykonują zadania związane z rotacją w przestrzeni trójwymiarowej. Zadania te polegają na obserwowaniu figury geometrycznej i następnie wyobrażaniu sobie, jak będzie się ona obracała wokół różnych osi w przestrzeni. Jest to zadanie typowo wizualizacyjne, takie jak orientacja na mapie.

Kobiety są natomiast znacznie lepsze od mężczyzn w przetwarzaniu danych emocjonalnych. Mają więcej zasobów, jeśli chodzi o zrozumienie i przetwarzanie swoich emocji. Jest to również związane z większą empatią u kobiet.

Mity na temat różnic dzielących mózg mężczyzny i kobiety

Różnice między płciami zawsze były kwestią kontrowersyjną – ale również bardzo interesującą. Dlatego też niektóre stwierdzenia poparte badaniami naukowymi są nieco przesadzone tak, aby zapewnić sobie ekscytujące nagłówki w mediach.

Proces myślenia

Ważne jest jednak to, aby spróbować znaleźć źródło takich sensacyjnych informacji. Powinniśmy umieścić wszystkie dane w odpowiedniej perspektywie tak, aby nie utrwalać mitów takich jak te wymienionej poniżej:

Funkcjonowanie mózgu kobiety jest bardziej zrównoważone i kompletne

John Gray, autor słynnego i poczytnego bestsellera “Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus“, w drugiej części swojej książki noszącej tytuł “Dlaczego Mars zderza się z Wenus” pisze, że mężczyźni używają tylko jednej półkuli mózgu podczas wykonywania zadań, podczas gdy kobiety używają obu.

Jest to podstawa wielu żartów. Na przykład powszechnie twierdzi się, że mężczyźni mogą wykonywać tylko jedno zadanie na raz i nic więcej. Z kolei kobiety są w stanie robić wiele rzeczy jednocześnie z równie dobrym skutkiem. Stwierdzenie takie pociąga za sobą jednak mnóstwo bardzo uproszczonych wniosków. Co więcej, ponieważ nie ma dowodów naukowych popierających tę hipotezę, jej prawdziwość jest bardzo wątpliwa.

Neurony lustrzane kobiet są “nadaktywne”

Wiele osób zakłada, że kobiety są bardziej empatyczne i sprawniej przetwarzają emocje przede wszystkim dzięki większej aktywności neuronów lustrzanych. Ale nikt nie udowodnił tego naukowo jak do tej pory. To prawda, że liczne badania dowodzą, że kobiety są w stanie lepiej przetwarzać emocje. Nie stwierdzono jednak tego, że przyczyna fizjologiczna leży w większej aktywności neuronów lustrzanych.

Różnic między osobami i ich mózgami nie można sprowadzić jedynie do płci

Ludzkie zachowanie jest bardzo różnorodne i nieprzewidywalne. Pomimo naszych starań, aby znaleźć odpowiedź na takie różnice, musimy przyznać, że heterogeniczność jest nieodłączną cechą wszystkich ludzi. Pomimo prób przypisania różnic w zachowaniu każdej płci innej budowie ich mózgu, nie udowodniliśmy jednak do tej pory zbyt wielu czynników na tym polu.

W rzeczywistości różnice między płciami nie są tak wyraźne, jak między poszczególnymi osobami. Prawdopodobnie duża liczba tych różnic wynika z kultury i otoczenia. W rzeczywistości przekonania kulturowe, takie jak to, że kobiety są słabsze w naukach ścisłych, mogą mieć wpływ na oczekiwania lub ocenę, jaką możemy nadać swoim własnym możliwościom.

Nauki ścisłe

Nic dziwnego, że różnice w zachowaniu między płciami mają swoje korzenie w sposobie wychowywania. Ważne jest zatem to, aby nie dać się zwieść atrakcyjności ciekawych, uderzających danych, które jednak nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.

Zamiast tego powinniśmy bardzo krytycznie i bezstronnie interpretować takie informacje. Nadszedł bowiem najwyższy czas, aby zatrzymać utrwalające się przekonania, które nie są całkowicie prawdziwe. Być może w ten sposób pomożemy ludziom zapewnić jak najbardziej równe szanse. A to z kolei umożliwi obu płciom osiągnięcie ich pełnego potencjału.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.