Problemy płci: seksizm we współczesnym społeczeństwie

Seksizm i uprzedzenia związane z płcią bardzo ewoluowały w ostatnich latach. Niektóre z najbardziej godnych uwagi, najnowszych teorii na ten temat zostały opracowane przez psychologów takich Janet K. Swim, Kathryn J. Aikin, Wayne S. Hall, and Barbara A. Hunter.
Problemy płci: seksizm we współczesnym społeczeństwie

Ostatnia aktualizacja: 07 stycznia, 2020

Seksizm jest ogólnie rzecz biorąc z góry zakładaną niższością kobiet jako grupy społecznej. Jest to postawa, która jest mocno zakorzeniona w historii i ewoluowała w różne strony z wielu powodów socjologicznych. Ale seksizm od dawna doprowadza do ucisku kobiet za sam tylko prosty fakt bycia kobietą. Nawet we współczesnym społeczeństwie.

W dzisiejszych czasach prawdopodobnie nie zobaczysz ludzi otwarcie wyrażających to przekonanie w krajach zachodnich. Wiele organizacji stara się temu zapobiec i walczyć z nim na różne sposoby. Niemniej jednak seksizm wciąż jest głęboko zakorzeniony zarówno w krajach kultury zachodniej, jak i wielu innych.

Seksizm i uprzedzenia związane z płcią bardzo ewoluowały w ostatnich latach. Niektóre z najbardziej godnych uwagi, najnowszych teorii na ten temat zostały opracowane przez psychologów takich Janet K. Swim, Kathryn J. Aikin, Wayne S. Hall, and Barbara A. Hunter. Dowiedz się czegoś więcej na ten temat czytając nasz dzisiejszy artykuł!

Bieżące teorie definiujące seksizm we współczesnym społeczeństwie

Przede wszystkim musimy rozróżnić seksizm wynikający ze starej szkoły myślenia i seksizm współczesny. Seksizm starej daty jest ideą głoszącą, że kobiety są ogólnie rzecz biorąc gorsze od mężczyzn.

Z drugiej strony współczesny seksizm polega bardziej na przeciwstawianiu się żądaniom głoszonym przez ruchy feministyczne. Wynika to z faktu, że kobiety nie są już tak dyskryminowane jak kiedyś, dlatego feminizm nie jest już rzekomo potrzebny.

Ostatnio pojawiło się także inne zjawisko zwane neoseksizmem. Ten rodzaj seksizmu jest odbiciem powszechnego konfliktu w naszym nowoczesnym społeczeństwie. Są to egalitarne poglądy na temat kobiet, przeciwstawione ciągłemu poczuciu wyższości mężczyzn nad nimi.

Smutna kobieta

Psychologowie Peter Glick i Susan T. Fiske próbowali spojrzeć na seksizm z perspektywy podobnej do tej stosowanej we współczesnych teoriach określających rasizm. Ostatecznie specyfika relacji między mężczyznami i kobietami utrudniała zastosowanie definicji rasizmu do teorii opartych o seksizm.

W seksizmie istnieje bowiem fundamentalna sprzeczność. Kobiety i mężczyźni nawiązują związek oparty na dominacji i podporządkowania. A to nie przeszkodziło ludziom w nawiązywaniu bliskich relacji.

Mężczyźni bez cienia zawahania odebrali kobietom możliwość pracy zawodowej, a następnie wracali do domu i obejmowali swoje żony. To samo w sobie sprawiło, że seksizm bardzo różni się od rasizmu.

Teoria seksizmu ambiwalentnego

Opracowana przez Petera Glicka i Susan T. Fiske w latach 1996 – 2001 teoria jest do tej pory najbardziej wpływową ze wszystkich dotyczących seksizmu. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi w niej o poczucie ambiwalencji.

Relacje między mężczyznami i kobietami, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, pociągały za sobą wysoki stopień zależności. Zdaniem tych naukowców istnieją bowiem dwa podstawowe typy seksizmu w tych ramach:

  • Wrogi seksizm. Pogląd ten ogólnie rzecz biorąc uważa kobiety za „gorszą” grupę społeczną. Jest to sposób na legitymację kontroli, jaką mężczyźni mają nad nimi.
  • Seksizm dobrotliwy („łagodny”). Jest to odmiana tego poglądu, która tworzy idylliczny obraz kobiet jako żon, matek i obiektów romantycznych uniesień. Ale nadal opiera się na idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn. W tej wersji nadal istnieje przekonanie na temat tego, że kobiety potrzebują mężczyzn do zapewnienia im ochrony i opieki nad nimi.

Dobrotliwy seksizm pozytywnie ocenia kobiety, ale tylko w określonych ramach. Wrogi seksizm kojarzy kobiety z wieloma negatywnymi cechami. Ale w końcu celem obu tych poglądtów jest legitymizacja i wzmocnienie nierówności ze względu na płeć.

Feminizm i walka o równość

Obecnie, dzięki ustanowieniu nowych, podstawowych praw w wielu krajach (głównie na Zachodzie), feminizm i walka o równość kobiet nasilają się.

Feminizm to ogólnie rzecz biorąc silny ruch społeczny i polityczny, który rozpoczął się pod koniec XVIII wieku (jako działalność sufrażystek). Jednym z jego celów jest podnoszenie świadomości społecznej.

Podczas wieców kobiety wzywają do zrzucenia ucisku, ujarzmienia i wyzysku, którym podlegają w społeczeństwie patriarchalnym. Feminizm polega po prostu na wyzwoleniu kobiet.

Kobieta i mężczyźni

Nierówność jest nadal poważnym problemem w dzisiejszym świecie. Seksizm, przemoc na tle płciowym i inne przestępstwa o charakterze seksualnym zdarzają się na całym świecie każdego dnia. Dlatego tak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z rzeczywistości i zrobić coś, aby ją zmienić.

Wiele organizacji prawnych stara się zapobiegać przestępstwom z powodu nienawiści związanej z płcią i seksualnością oraz zwalczać je. Ale penalizacja może przynieść efekty jedynie w ograniczonym zakresie. Musimy także edukować mężczyzn.

Musimy nauczyć mężczyzn już od najmłodszych lat, że szacunek, tolerancja i równość są podstawowymi prawami wszystkich ludzi. Może wtedy będziemy mieć nowoczesne społeczeństwo, w którym seksizm już nie istnieje.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.