Współistnienie: potrzebna harmonia społeczna

Współistnienie: potrzebna harmonia społeczna
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Współistnienie jest podstawowym elementem, który powinien znajdować się w naszych umysłach i sercu. Tylko w ten sposób będziemy w stanie stworzyć bardziej empatyczne scenariusze społeczne przygotowane, aby móc dojść do porozumienia, rozwiązywać problemy i posuwać się naprzód jako grupa.

Współistnienie jest filarem, na którym powinien opierać się każdy aspekt naszego życia. Jako osoby społeczne nie ma ważniejszego priorytetu niż osiągnięcie tego pokojowego i harmonijnego współistnienia, w którym zagwarantujemy nie tylko nasze przetrwanie jako grupy, ale także nasz dobrobyt i zdolność do postępu.

Psychiatra Enrique Rojas zwraca uwagę, że współistnienie to w zasadzie umiejętność dzielenia się, bycie uczestnikiem egzystencji innych i osiąganie zaangażowania innych w nasze życie. Jak dobrze wiemy, prawie nigdy nie jest to łatwe do osiągnięcia. Czasami trudno jest to osiągnąć w nawet we własnej rodzinie. Dlatego na poziomie globalnym i między krajami jest to nie lada wyzwanie.

Potrzeba czegoś więcej niż zobowiązań, niż dobrych słów i porozumień na rzecz pokojów podpisywanych na międzynarodowych szczytach. W zakresie współistnienia potrzebna jest wola i w tym aspekcie wszyscy jesteśmy ważni. Ponieważ wielkich rewolucji nie dokonuje się przez przenoszenie gór, ale przez przesuwanie kamieni, które je tworzą.

Prawdziwe zmiany zachodzą w ciszy, są małe, ale codzienne i to w to każdy z nas może się zaangażować.

Dziewczynka z kwiatami

Filary podtrzymujące współistnienie

Lawrence Kohlberg w swojej teorii rozwoju moralnego zwrócił uwagę, że najbardziej decydującym etapem rozwoju dziecka jest wiek 10 lat, tzw. etap autonomiczny. To moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że poza narzuconymi normami społecznymi istnieją ludzkie potrzeby. Dopiero wtedy uświadamiamy sobie wartość indywidualnych działań, altruizmu, współczucia.

Współistnienie to nie tylko potrzeba wzajemnego szacunku i życia w pokoju. W rzeczywistości wykracza daleko poza te wymiary. Z kolei konieczne jest dodanie odrobiny aktywizmu oraz prawdziwego i zaangażowanego działania, które można zobaczyć wokół. Nie tylko wielkie narody muszą wiedzieć, jak współistnieć między sobą wyciszając konflikty i różnice.

Wartość umiejętności wspólnego życia jest podstawą każdej dziedziny naszego życia. Ważne jest, aby być szczęśliwym, założyć rodzinę i wychować dzieci. Współistnienie musi być widoczne w każdym sąsiednim domu, biurze, a także na każdym progu, który przekraczamy.

Współistnienie jest odpowiedzialnością za poznanie i zrozumienie innych, widzenie siebie odzwierciedlonych w innych. W tej społecznej dynamice znajdują się duże dawki empatii, uczuć i tolerancji.

Zobaczmy, jakie inne składniki je tworzą.

Brak przemocy w żadnej z jej form

Każdego 16 maja obchodzony jest dzień koegzystencji w pokoju. To idealny czas na zastanowienie się, w jaki sposób każdy z nas przyczynia się do osiągnięcia tego celu.

Jednym z wymiarów, którym powinniśmy się zająć jest brak przemocy. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że przemoc jako taka nie odnosi się tylko do agresji fizycznej, która jest znacznie bardziej widoczna i oczywista dla wszystkich.

  • Przykładem może być umiejętność mówienia do siebie z szacunkiem bez używania agresywnej komunikacji.
  • Umiejętność rozumienia bez dyskryminacji, akceptowania różnic bez atakowania, krytykowania i niewidzialności to kolejne aspekty, o które powinniśmy zadbać.
  • Sztuka niestosowania przemocy, o której mówił Gandhi, jest jedynym sposobem promowania koegzystencji między ludźmi i narodami.
Złączone dłonie

Współczucie i solidarność

Współistnienie nigdy nie będzie możliwe, jeśli nie docenimy drugiej osoby, która tak jak my ma swój punkt widzenia, swoje pochodzenie, swoje wartości i potrzeby. Wszyscy jesteśmy różni i równi jednocześnie, wszyscy jesteśmy godni uznania, szacunku i możliwości budowania życia, jakiego pragniemy.

Coś takiego niewątpliwie wymaga większego współczucia i solidarności między nami.

Współistnienie i wartość wspólnego posuwania się naprzód w tych samych celach

Aby współistnieć w zmieniającym się scenariuszu pełnym niepewności i zagrożeń istoty ludzkie musiały działać w grupach przez całą naszą historię. W ten sposób człowiek przetrwał jako gatunek. I tak powinniśmy postępować w trudnych czasach.

Aby osiągnąć ten szczytny cel konieczne jest odłożenie na bok różnic, samolubstwa i osobistych interesów.

W trosce o naszą planetę, nasz dom

Mówienie o wartości współistnienia byłoby prawie niemożliwe, gdybyśmy nie brali pod uwagę kontekstu. Domu, który nas gości i który umożliwia każdemu z nas tu być. Wszyscy rozumiemy, jak ważne jest zajęcie się takimi aspektami, jak pokój, równość społeczna, zakaz przemocy w każdej z jej form…

Głównym aspektem, którego nie można zignorować jest potrzeba opieki i ochrony naszej matki Ziemi i jej ekosystemów. Jeśli życie jest równowagą, a równowagę zapewnia harmonia wiedzy, jak żyć między sobą pilnie musimy zająć się domem, który gościł zarówno nas, jak i następne pokolenia.

Zastanówmy się nad każdym z tych aspektów rozumiejąc przede wszystkim, że wspólne życie zaczyna się w domu, w najbliższym nam otoczeniu. Wszyscy jesteśmy ważni w tym społecznym, emocjonalnym i egzystencjalnym świecie.

To może Cię zainteresować ...
Zdrowy rozsądek nie jest tak powszechny, jak się nam wydaje
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Zdrowy rozsądek nie jest tak powszechny, jak się nam wydaje

Często zdrowy rozsądek nie jest tak uniwersalny, jak nam się wydaje. W rzeczywistości wielu ludzi nawet go używa w niewłaściwy sposób.


Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.