Stosowanie i nadużywanie leków przeciwlękowych

Stosowanie i nadużywanie leków przeciwlękowych

Ostatnia aktualizacja: 27 października, 2020

Leki przeciwlękowe i nasenne są regularnie przepisywane w sytuacjach lęku i bezsenności u dorosłych. Czy znasz skutki uboczne stosowania i nadużywania tych leków? Powiemy Ci o tym w tym artykule.

Anksjolityki i leki nasenne są obecnie bardzo często przepisywanymi lekami. W rzeczywistości od 2000 roku obserwuje się dość znaczący wzrost ich spożycia. Medykamenty z grupy benzodiazepin należą do najczęściej stosowanych przez dorosłą populację leków.

Racjonalne zażywanie leków to podstawowa kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Zwłaszcza gdy mówimy o lekach psychotropowych. Wiele z tych leków powoduje poważne działania niepożądane, których nie należy ignorować. Czasami dodatkowo pacjenci nie są świadomi tych skutków ubocznych.

Długotrwałe spożywanie tego typu leków może doprowadzić do uzależnienia. To, co zaczyna się jako recepta w małej dawce na konkretną i specyficzną sytuację często wpływa na jakość życia pacjentów, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Tabletki

Co to są leki przeciwlękowe i nasenne?

Leki przeciwlękowe i leki nasenne to grupa leków psychotropowych działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Stosuje się je przede wszystkim w leczeniu objawów lękowych, a także radzeniu sobie z bezsennością.

Powodują w organizmie osłabienie funkcji układu nerwowego, które ulegają spowolnieniu. To sprawia, że ​​objawy lęku znikają, ale wpływa to również na inne funkcje mózgu, takie jak reakcja na bodźce czy koordynacja.

Benzodiazepiny to najbardziej znana grupa leków przeciwlękowych. Można je podzielić na różne typy w zależności od czasu ich działania:

 • Długotrwałe, takie jak diazepam czy bromazepam.
 • O krótszym działaniu, na przykład alprazolam lub lorazepam.

Najczęściej stosowanymi lekami z tej grupy są alprazolam, lorazepam i lormetazepam. Dziś niestety często służą one jako rozwiązanie stresu związanego z własnym rytmem życia. Jednak ich skutki mogą być poważnie szkodliwe, jeśli zostaną niewłaściwie użyte. Dlatego ważne jest, aby je znać.

Konsekwencje nadużywania leków przeciwlękowych i nasennych

Jak powiedzieliśmy, leki te są regularnie przepisywane w sytuacjach lęku i bezsenności u dorosłych. Są skuteczne i bezpieczne w krótkotrwałym leczeniu. Jednak w przypadku wydłużenia czasu ich stosowania pojawiają się niepożądane efekty. Wśród nich znajdujemy:

 • Zwiększona liczba upadków i złamań.
 • Ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych i demencji.
 • Pojawienie się tolerancji i zależności
 • Pogłębianie się lęku.

Efekty te mogą pojawić się nawet przy dawkach terapeutycznych. Z tego powodu zaleca się przestrzeganie wskazań na recepcie co do czasu trwania leczenia. Oznacza to, że nie należy ich stosować dłużej niż 4 tygodnie w przypadku bezsenności lub 12 tygodni w przypadku lęku.

Ten czas dodatkowo musi zawierać wzór odstawienia. To znaczy stopniowe zmniejszanie dawki w przypadku długotrwałego leczenia. Jeśli objawy nie ustąpią, konieczne jest zwiększenie zapotrzebowania na alternatywne metody leczenia lub uzupełniające strategie terapeutyczne.

Działania niepożądane mogą wynikać zarówno z niewłaściwego stosowania leku przez pacjenta, jak i z niewłaściwej recepty lekarza. Czasami sami pacjenci naciskają na profesjonalistę, aby ciągle przepisywał im te leki. Innym razem lekarze przepisują je zbyt łatwo.

W rzeczywistości w rutynowej praktyce te ograniczone okresy czasu nie są spełnione podczas leczenia tymi lekami psychotropowymi. Znaczna część starszej populacji codziennie spożywa benzodiazepiny. Niestety, również ci pacjenci są najbardziej narażeni na wyżej wymienione działania niepożądane.

Wzrost spożycia tych leków bez recepty został również odnotowany u młodych ludzi, którzy używają tych leków jako narkotyków rekreacyjnych. Wynika to po części z łatwości dostępu oraz z ich nadmiernego przepisywania przez lekarzy, czasami niepotrzebnego.

Dłoń z tabletkami

Racjonalne stosowanie leków

Ostatecznie nadużywanie lub nieprawidłowe stosowanie jakiegokolwiek leku ma negatywne konsekwencje, szczególnie dla pacjenta. Ale w konsekwencji także dla całego społeczeństwa. Wszyscy po części możemy pomóc w racjonalnym stosowaniu leków.

W szczególności leki przeciwlękowe i nasenne to leki, które mogą powodować poważne skutki uboczne, jeśli nie są stosowane prawidłowo. Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty i nie leczyć się samodzielnie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Aznar, M. P. M., Pérez, L. G., Pérez, J. M. B., & Rodríguez-Wangüemert, C. (2017). Género y uso de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España/Gender and the use of anxiolytic and hypnotic drugs in Spain. Journal of Feminist, Gender and Women Studies, (5).
 • Cantero, M. D. (2018). Uso prolongado de benzodiacepinas en el paciente anciano. European Journal of Health Research:(EJHR)4(2), 89-97.
 • Ramallo, C. E. G. (2016). Ansiolíticos:: la nueva forma de “acabar” con la “ansiedad”. MoleQla: revista de Ciencias de la Universidad Pablo de Olavide, (22), 24.
 • Pagoaga, A., Maldonado, D., & Barahona, J. (2016). Benzodiacepinas: Riesgos en su Uso Prolongado. Número I, 105.
 • Rojas-Jara, C., Calquin, F., González, J., Santander, E., & Vásquez, M. (2019). Efectos negativos del uso de benzodiacepinas en adultos mayores. Salud & Sociedad10(1), 40-50.
 • Artagaveytia, P., Goyret, A., & Tamosiunas, G. (2018). Desafío terapéutico: desprescripción de benzodiazepinas. Boletín Farmacológico, 2018, vol. 9, nro. 1.
 • Correa Alfaro, F. A., & García Hernández, M. N. (2019). Uso recreativo de benzodiacepinas en la población joven. Ene13(1).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.