Wrażliwa emocjonalnie osoba w środowisku pracy

Wrażliwa emocjonalnie osoba w środowisku pracy

Ostatnia aktualizacja: 15 października, 2017

Osoba wrażliwa emocjonalnie często odbiera swoje środowisko pracy jako bardzo złożone i przede wszystkim wrogo nastawione. Wszechobecna rywalizacja, niezmienność systemu, krytyka, a nawet poszczególne dźwięki i wymuszone konwersacje sprawiają, że wrażliwa emocjonalnie osoba czuje się zupełnie przytłoczona.

Ogólnie przyjęte zachowania i sposoby działania stają się w jej przypadku przyczyną wyczerpania zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym. Rzadko kiedy dochodzi też do tego, że docenia się i wykorzystuje jej specyficzne zdolności i możliwości, jakie posiada taka osoba.

Daniel H. Pink jest ekspertem w dziedzinie motywacji w środowisku pracy i autor wielu cenionych książek na temat świata psychologii działającego właśnie w miejscu pracy.

Według autora doszliśmy do punktu, w którym systematyzacja, rachunkowość i automatyzacja przeistoczyły się do tego stopnia, że utworzyło się nowe pole pozwalające na rywalizację znaną jako “wysoką świadomość”. Taki stan należy uzupełniać intuicją, kreatywnością i empatią.

Nie gardź cudzą wrażliwością. Wrażliwość każdego świadczy o autentycznej przedsiębiorczości

-Charles Baudelaire-

Nie trudno się domyślić, że w dzisiejszych czasach nie docenia się tego nowego środowiska pracy, ani nie postrzega się ich gruntu, po którym łatwo podążać naprzód.

Osoba wrażliwa emocjonalnie

Osoba wrażliwa emocjonalnie niejednokrotnie skazana na przystosowanie się do działania w systemie podlegającym z góry określonej strukturyzacji, w którym nie będzie jej łatwo rozkwitać profesjonalizmem.

To właśnie sprawia, że już po krótkim czasie praca wyczerpuje je zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Potrzeba stałego dostosowywania się do istniejącego systemu zmusza do działania nieco wbrew sobie, co nie odbija się dobrze na jej osobowości.

Kobieta - zmęczona pracą

Osoba wrażliwa emocjonalnie w środowisku pracy

Doktor Elaine Aron, ekspert w dziedzinie wrażliwości zwraca uwagę na to, że w rzeczywistości osoba wrażliwa emocjonalnie rzadko kiedy czuje się dobrze w środowisku pracy. Istnieje niewiele takich osób. Samą wrażliwość natomiast w systemach pracy postrzega się za czynnik negatywny i w żaden sposób nie przydatny.

Z drugiej strony wiemy, że wszystkie osoby, niezależnie od tego czy są bardziej wrażliwe, czy mniej, potrzebują czuć się doceniane i szanowane w pracy, i że stanowi to czynnik decydujący o produktywności i przyczyniający się do tego, że mogą dać z siebie więcej.

Każdy z nas potrzebuje naturalnego środowiska uznania, w którym będzie mógł zakiełkować i wzrastać. Sam wzrost jednak w dużej mierze zależy od tego jak dana osoba czuje się w pracy pod względem psychicznym i emocjonalnym. Tylko to pozwala się nam dobrze zestroić z otoczeniem.

Mężczyzna brodzi w rzece

Podstawowe problemy w pracy

Osoba wrażliwa emocjonalnie jest niczym radar, który automatycznie wykrywa wszelkie odstępstwa od zwyczajnego funkcjonowania otaczającego ją środowiska. Nieścisłości te i zmiany zawsze powodują u niej stałe uczucie niepokoju.

  • Środowisko pracy, w którym dominuje przesyt hałasu, światła, a komunikacja interpersonalne między pracownikami utrzymuje się stale na intensywnym poziomie.
  • Osoba wrażliwa emocjonalnie potrafi też o wiele wcześniej, niż inni przewidzieć jakiekolwiek potrzeby wyłaniające się w grupie. To powoduje, że osoby takie często przejmują cudzą odpowiedzialność, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie.
  • Z innej strony instytucje odpowiadające za gospodarowanie zasobami ludzkimi nie zawsze zapewniają odpowiednie środowisko pracy. Nie są też w stanie zarządzać tak bardzo precyzyjnymi aspektami tego środowiska, którymi trzeba by się zająć, aby osoba wrażliwa emocjonalnie mogła czuć się dobrze. Ponadto osoby takie wciąż są niewłaściwie interpretowane, co spycha je na margines.

Przyszłe spojrzenie na problem

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, sposób działania dużych firm i korporacji ulega zmianie. Zwiększa się stale potrzeba uzupełniania zasobów ludzkich osoby potrafiące kierować się intuicją, kreatywnością i wrażliwością na zmiany zachodzące w środowisku.

Tak więc to “pasywne” postrzeganie osób wrażliwych zaczyna być wypierane. Coraz częściej ich specyficzne umiejętności stają się niezbędne do właściwego funkcjonowania całej grupy. Nadchodzą więc zmiany.

  • produktywnościOsoba wrażliwa emocjonalnie stanowi nieocenione narzędzie w rękach kierownictwa. Właśnie takie osoby najszybciej wykrywają stale zmieniające się potrzeby rynku. O wiele lepiej też rozumieją potrzeby klientów, co sprawia, że są bardzo skuteczne w sprzedaży wszelkiego rodzaju produktów.
  • Firmy myślące o przyszłości poszukują osób, których obecność pozwoliłaby im znacząco wpłynąć na różnorodność pracującego personelu. Nie ma już potrzeby zatrudniania wielu profesjonalistów, zajmujących się podobnymi dziedzinami. Teraz stawia się na kapitał ludzki, który może zaoferować coś unikalnego, niepowtarzalnego. Stawia się na intuicję i kreatywność, stanowiące mocne atuty.
Dziewczyna indywidualna

Osoba wrażliwa emocjonalnie najczęściej posiada również cechę, którą nazywamy wysoką świadomością. To dobrze, bo cecha ta jest szczególnym atutem przodujących liderów. Osoby wrażliwe emocjonalnie są doskonałym materiałem, który pasuje do profilu przywódcy doskonałego. 

Posiadają własną wizję, kierują się intuicją, potrafią dać krok do tyłu, aby przyjrzeć się swoim poczynaniom z szerszej perspektywy, nie działają w sposób wybuchowy, nie chadzają na skróty i nie oszczędzają się. Ponadto są to osoby refleksyjne i tworzą wokół siebie specyficzny klimat socjalny.

Są również czujne, zakrawają na perfekcjonistów, a upowszechniają auto świadomość, co bez wątpienia jest niezbędne do prawidłowego i skutecznego działania wielu organizacji. To, co nadal pozostaje potrzebą, to dostrzeganie potencjału drzemiącego w takich osobach.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.