Utopia - czy wiesz czym tak naprawdę jest?

Utopia - czy wiesz czym tak naprawdę jest?
Alejandro Sanfeliciano

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alejandro Sanfeliciano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Utopia” to powszechne słowo używane w naszym codziennym życiu. Jest to przydatny argument lub kontrargument przy omawianiu idealnych lub hipotetycznych społeczeństw. Może jednak mieć znacznie głębsze znaczenie niż to, co pokazuje nam nasze społeczeństwo. Dlatego ważne jest zadać sobie jedno pytanie: czym tak naprawdę jest utopia?

Przede wszystkim zobaczmy etymologię tej koncepcji. Termin utopia pochodzi od greckiego słowa “ou-topos”, które dosłownie oznacza “nigdzie”, reprezentując miejsce, które nie istnieje. Po raz pierwszy użyto tego słowa w powieści Thomasa MoreaUtopia“. Ta słynna historia rozgrywa się na wyspie z spokojnym i idyllicznym rządem. Krytykuje również organizację polityczną w XV i XVI wieku.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie utopii, skoncentrujemy się na jej definicji i przydatności w tym artykule. Pomoże nam to użyć terminu, unikając przekroczenia wąskiej linii, która definiuje utopię jako coś niemożliwego i nieosiągalnego.

Definicja utopii

Przez bardzo długi czas społeczeństwo marzyło o idyllicznym świecie i sposobie na stworzenie doskonałego społeczeństwa. Tu zaczęło się używanie terminu utopia. Składa się z teorii jak powinno wyglądać doskonałe społeczeństwo w tym jego rząd, społeczność i ich lud. Ważnym aspektem jest to, że ten hipotetyczny świat nie zastosowuje się do natychmiastowego ustanawiania, nie szuka systemu politycznego, który można by zastosować do obecnego kontekstu świata.

Kiedy ten pomysł jest teoretyczny, jego celem jest szukanie najlepszego możliwego systemu. Chodzi jedynie o nadanie kształtu idei w teorii, bez uwzględnienia poziomu trudności przy stosowaniu takiej idei lub systemu do realnego świata. Dlatego możemy hipotetycznie stworzyć idealne społeczeństwo.

Pomysł idealnego społeczeństwa jest jednak niejednoznaczny i subiektywny. Pomysł ten stale zmieniał się w historii i także w zależności od perspektywy każdej osoby.

idealne miasto utopia

Możemy znaleźć wiele przykładów utopii w całej historio. Utopia Platona może być jedną z najstarszych. W tej utopii społeczeństwo zostało podzielone na trzy klasy. Członkowie zostali przydzieleni do każdej klasy w zależności od ich umiejętności i zdolności. Te trzy klasy to klasa polityczna, klasa militarna i klasa rolników. W konsekwencji dobre działanie i zarządzanie tymi trzema klasami doprowadziłoby do stworzenia idealnego i spokojnego społeczeństwa.

Możemy również znaleźć bardziej nowoczesne utopie, takie jak utopijny socjalizm. Celem tej idei była krytyka kapitalizmu i wyzysku jednostek za ich pracę. Ta utopia opiera się na spółdzielczym i samorządnym społeczeństwie. Optymalny rozwój społeczeństwa wynikałby z wzajemnego wsparcia, wspólnej pracy i podejmowania decyzji przez zgromadzenia.

Utopia i jej użyteczność

Utopia to głęboki temat z szeroką gamą pomysłów, bardzo często stosowana przez filozofów, myślicieli i polityków. Pytanie brzmi jednak: Jaka jest przydatność tworzenia idealnego i doskonałego społeczeństwa w teorii, kiedy trudno zastosować to w życiu? Wielu ludzi błędnie uważa, że ​​utopie nie mają pragmatyzmu lub że mają tylko cel literacki, jednak te idee są dalekie od prawdy.

Oceniając użyteczność utopii, możemy rozważyć 4 różne funkcje. Będą one różnić się w zależności od poglądu autora tworzącego idylliczne społeczeństwo. Są to 4 różne funkcje:

  • Krytyka: celem jest krytykowanie obecnej organizacji społecznej. Zbudowanie utopijnego systemu pomaga ustalić jak błędne jest obecne społeczeństwo. Zachęca to ludzi do kwestionowania obecnego systemu i doceniania potrzeby zmiany.
  • Ocenianie: ta funkcja, która jest ściśle powiązana z poprzednią, podkreśla znaczenie utopii w badaniu różnych społeczeństw. Utopie pomagają kontemplować różne metody organizacji społecznej i lepiej zrozumieć nasz własny system polityczny i społeczny.
  • Nadzieja: moglibyśmy również rozważyć bardziej humanistyczną stronę tego problemu. Niektóre utopie mają zdolność generowania nadziei. Celem jest przekazywanie idei, że lepsze społeczeństwo jest możliwe.
  • Wytyczne: Utopia powinna być celem. Stworzenie idealnego lub perfekcyjnego celu pomaga zapewnić stały postęp i przełamuje fałszywe złudzenie, że żyjemy w doskonałym społeczeństwie.
zatłoczone miasto

Termin utopia zwykle jest symbolem niemożliwego. Ma konotację czegoś, co jest idealistyczne i mało przydatne w społeczeństwie. Jednak to wrażenie jest niewłaściwe. Utopie pomagają nam zidentyfikować cel i służą jako przewodnik. Jest to ważne, ponieważ ludzie zawsze chcą dążyć do tego co najlepsze.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.