Umysł kwantowy: jak zmieniać naszą rzeczywistość?

Umysł kwantowy: jak zmieniać naszą rzeczywistość?

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia, 2018

Umysł kwantowy. Czy spotkałeś się kiedyś z takim określeniem? Na sposób interpretowania faktów, tego, co się dzieje na zewnątrz i w Twoim wnętrzu, wpływają wierzenia mocno zakorzenione w Twojej podświadomości. Ponieważ jednak wiele z nich jest błędnych, prowadzą do myśli, emocji i zachowań, które blokują nas i powodują cierpienie.

Wszyscy mamy możliwość zmieniania naszej rzeczywistości, a nawet wyboru nadziei, które karmimy. Jednakże aby zrozumieć jak działa ten mechanizm, musimy zrozumieć czym jest umysł kwantowy. Wszystkie jednostki żyjące, które znajdują się wokół nas, według tego, w co wierzymy, zbudowane są z atomów. Z atomów, w których dużą część stanowi pustka. 

Żeby dobrze zrozumieć o czym mówimy w tym artykule pomyśl, że w Twoim życiu wszystko, co fizyczne, nie składa się z materii, ale z pola magnetycznego lub wzorców częstotliwości informacji.

Nasz umysł to umysł kwantowy

Mężczyzna - mózg

Materia jest bardziej “niczym” (czyli energią), niż “czymś” (czyli cząsteczkami). Stara szkoła uczyła, że elektrony krążyły wokół jądra niczym planety wokół słońca. Nowa szkoła mówi, że atom składa się w 99,99999 procentach z energii i w 0.00001 procenta z materii. Porównując proporcje wydaje się to nicością.

Fizycy kwantowi odkryli, że osoba obserwująca cząsteczki atomu wpływa na przepływ energii i na materię. Eksperymenty kwantowe wykazują, że elektrony istnieją jako nieskończona ilość możliwości w niewidzialnym polu energetycznym.

Co ciekawe jedynie wtedy, gdy obserwator skupia się na dowolnej lokalizacji elektronu, ten się pojawia. Tak więc cząsteczka nie może pojawić się w rzeczywistości, czyli w czasoprzestrzeni, dopóki nie będzie obserwowana. Kiedy więc obserwator szuka elektronu istnieje pewien punkt czasoprzestrzeni, w którym wszystkie możliwości elektronu zamykają się w fizycznym zdarzeniu.

Odkrycie to dowodzi, że umysł i materia nie mogą już być rozpatrywane oddzielnie. Są nierozerwalnie ze sobą powiązane, ponieważ subiektywny umysł może zmieniać to, co dostrzegalne w obiektywnym świecie fizycznym: tak właśnie działa umysł kwantowy.

Jeżeli więc na poziomie podatomowym energia reaguje na Twoją uwagę i zamienia się w materię, to jak zmieniłoby się Twoje życie gdybyś nauczył się zmieniać w ten sposób rzeczywistość? Czy stałbyś się lepszym obserwatorem życia, którego dla siebie pragniesz?

Roślinka

Możliwości umysłu kwantowego: myśli i uczucia

Wszystko, co we wszechświecie jest fizyczne składa się z cząsteczek podatomowych, takich jak elektrony. Cząsteczki te, kiedy nie są obserwowane, pozostają w stanie fali. Potencjalnie są wszystkim i niczym, istnieją w każdym miejscu, a jednocześnie nie istnieją w żadnym, aż do momentu, w którym zaczną być obserwowane.

Dlatego wszystko, co istnieje w świecie fizycznym istnieje jako możliwość. Jeżeli cząsteczki podatomowe mogą istnieć symultanicznie w nieskończonej ilości możliwych miejsc, to jesteśmy zdolni do załamania nieskończonej ilości rzeczywistości.

Innymi słowy, jeśli możesz wyobrazić sobie wydarzenie w przyszłości opierając się na własnych pragnieniach, rzeczywistość ta istnieje jako możliwość w polu energetycznym czekając, aż zaczniesz ją obserwować. Jeśli Twój umysł kwantowy jest w stanie wywołać pojawienie się elektronu, teoretycznie może też wywołać pojawienie się jakiejkolwiek innej możliwości.

Myśli w umyśle kwantowym

Człowiek we wszechświecie

Nasze myśli i uczucia nie stanowią w tym wszystkim wyjątku. Zarówno jedne, jak i drugie posiadają pewną wartość elektromagnetyczną. Nasze myśli wysyłają sygnał elektryczny do pola kwantowego. W ten sposób nasz myśli mogłyby mieć zdolność do “przyciągania” pożądanych życiowych sytuacji.

W połączeniu to, co myślimy wraz z tym, co odczuwamy produkuje elektromagnetyczny ślad, który z kolei oddziałuje na każdy otaczający nas atom. Taki stan rzeczy powinien pobudzać nas do refleksji. Jakie sygnały, świadomie lub podświadomie, wysyłam na co dzień?

Wszystkie doświadczenia w polu kwantowym istnieją jako elektromagnetyczne ślady.

Istnieje nieskończona ilość możliwych śladów elektromagnetycznych (geniusz, bogactwo, wolność, zdrowie…), które istnieją jako wzorzec występowania energii.

Jeśli zmieniając twój stan bycia, czyli wierzenia, emocje i zachowania stworzysz nowe pole elektromagnetyczne, które będzie pasowało do istniejących śladów kwantowych, to czy jest możliwe, że spotkasz się z sytuacją w ten sposób przyciągniętą? Wszystko wskazuje na to, że jest to hipoteza możliwa do spełnienia według obecnego zrozumienia mechanizmów fizyki kwantowej.

Żeby to się jednak mogło wydarzyć, musisz być w pełni świadomy wszystkich Twoich wierzeń, zwłaszcza tych podświadomych, które mogą Cię w jakiś sposób blokować. Być może chcesz być bogaty, ale od dzieciństwa słyszałeś, że pieniądze są bardzo trudne do zdobycia oraz, że bogaci ludzie są despotyczni i zepsuci. Następuje konflikt między pragnieniami i wierzeniami.

Twój umysł podświadomie generuje właśnie ten drugi komunikat i dlatego, pieniądze nie przybliżają się do Ciebie jak do tej pory. Podstawowym i niezbędnym działaniem jest więc odblokowanie się na wszelkiego rodzaju wierzenia, które tkwią w Twojej podświadomości. Dzięki temu będziesz mógł w pełni uzyskać niezbędną spójność i koherentność.

Zasada spójności

Maski

Spójność zaczyna się od uzyskania jedności pomiędzy myślami i emocjami. Ileż to razy Twój umysł kwantowy szczerze wierzył, że coś osiągniesz, podczas gdy w sercu tworzyły się zupełnie sprzeczne odczucia? Jaki był ostateczny rezultat takiej sprzeczności?

Fale określonego sygnału będą o wiele silniejsze, jeśli będą wysyłane w zupełnej spójności i zgodności pomiędzy myślami i emocjami. Kiedy myśli koncentrują się na czymś wspomagane jasnym przekazem na poziomie emocjonalnym, transmitujesz bardzo silny sygnał elektromagnetyczny, który przyciąga pożądany obiekt.

Być może spodziewasz się od życia obfitości, chciałbyś być bogaty, nadal jednak czujesz się urodzonym biedakiem. Podążając za omówioną hipotezą, prawdopodobnie nic się w Twoim życiu w tym kontekście nie zmieni. Dlaczego? Bo myśli to język umysłu, emocje natomiast wyrażają to, co chciałoby nam przekazać ciało. Powodzenie jest niemożliwe, bo myślisz jedno, a czujesz drugie.

Uwaga: teoria wyrażona w tym artykule, która odnosi się do części psychologicznej, na chwilę obecną nie została poparta rzetelnymi badaniami, które mogłyby ją potwierdzić. To, co zostało natomiast potwierdzone, to fakt, że nasz sposób myślenia za pośrednictwem fenomenów takich jak samospełniające się proroctwo, posiada duży wpływ na rzeczywistość, którą kształtujemy, choćby nie był on bezpośredni.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.