Podświadomość - jak wpływa na świadomość?

Podświadomość - jak wpływa na świadomość?

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia, 2018

Podświadomość to między innymi miejsce, w którym mózg przechowuje wiele informacji zebranych przez nas w dzieciństwie za pomocą zmysłów. Podświadomość magazynuje również nasze wierzenia i oczekiwania, które na ich podstawie tworzymy. Niezależnie więc od wieku w jakim jesteśmy obecnie, podświadomość zawsze będzie oddziaływać na nas w znaczący sposób.

Badania dowodzą istnienie zróżnicowanych fal mózgowych, które możemy identyfikować za pomocą częstotliwości. Najniższe rejestrowane są podczas głębokiego snu (fale delta), a najwyższe to te, które generujemy myśląc świadomie (fale beta).

W miarę jak dzieci rosną, dominujące fale mózgowe zmieniają się z wolnych na szybkie. Umysł zamienia więc podświadomość na świadomość.

Podświadomość, czyli fale delta

Na etapie od urodzenia do dwóch lat ludzki mózg pracuje wyłącznie generując fale o niskiej częstotliwości. To fale, które dorośli generują w trakcie snu. To tłumaczy dlaczego noworodki nie mogą pozostawać przebudzone dłużej, niż przez kilka minut.

Jak dowodzą badania, ich mózg pozostaje w podświadomości. Dopiero co przyswajają, korygują i osądzają informacje napływające do nich ze świata zewnętrznego. Na tym etapie aktywność mózgu analitycznego jest bardzo niska.

Małe dziecko

Fale mózgowe Zeta

W wieku od dwóch do pięciu lat w EEG mózgu zaczynają się pojawiać coraz bardziej czytelne fale. Takie dzieci, znajdujące się na etapie fal Zeta, znajdują się w stanie mózgowym przypominającym trans i przede wszystkim skupione są na swoim wewnętrznym świecie.

Dzieci w tym przedziale wiekowym żyją w oparciu o abstrakcję i wyobraźnię. Ich myślenie krytyczne i racjonalne znajduje się wciąż na znikomym poziomie. Z tego powodu małe dzieci zazwyczaj wierzą w to, co słyszą od innych.

Bardzo dotkliwe są dla nich wtedy stwierdzenia w rodzaju: “Dzieci i ryby głosu nie mają”, “Nie płacz!”, “Twój brat jest grzeczniejszy od Ciebie”, “Nie wolno Ci tego robić”, “Jesteś niegrzeczny”, “Nic z Ciebie nie będzie”, “Jesteś zły…”. Taki rodzaj stwierdzeń podświadomość zapisuje natychmiastowo, ponieważ nie istnieje jeszcze możliwość analizy informacji.

Wszystko, co dziecko widzi i słyszy buduje jego wierzenia, które z kolei wpływają na całe jego zachowanie i sposób interpretowania rzeczywistości w dorosłym życiu.

Z tego powodu tak ważne jest branie tych informacji pod uwagę w trakcie wychowywania dzieci. Bądź zatem odpowiedzialną matką, odpowiedzialnym ojcem.

Matka z córką

Fale mózgowe Alfa

W wieku od pięciu do ośmiu lat mózg zaczyna zmieniać częstotliwość fal mózgowych na nieco wyższą. Zaczyna się tworzyć mózg analityczny, który pozwala interpretować i wyciągać wnioski na podstawie obserwacji życia zewnętrznego. Na tym etapie świat wewnętrzny w połączeniu z wyobraźnią pozostają równie realne, co świat zewnętrzny. 

Dzieci w tym wieku najczęściej znajdują się na krawędzi dwóch światów. To dlatego tak bardzo lubią zabawy wymagające wcielania się w role. Jeśli poprosisz je, by udawało delfina płynącego w morzu, śnieg roznoszony przez wiatr czy bohatera ratującego innych, po wielu godzinach dziecko wciąż będzie odgrywać swoją rolę.

Fale mózgowe Beta

Od ósmego do dwunastego roku życia aktywność mózgowa stale rośnie. Wytwarzane teraz fale mózgowe o wysokiej częstotliwości przetrwają do etapu dorosłości i będą się rozwijać na wielu płaszczyznach w różnym stopniu.

W wieku dwunastu lat drzwi oddzielające świadomość od podświadomości zazwyczaj się zamykają. Fale beta rozdzielają się na niskie, średnie i wysokie. W miarę jak dzieci wchodzą w okres nastoletni, ich fale mózgowe zmieniają się z niskich na średnie, a następnie na wysokie, podobne do tych generowanych w wieku dorosłym.

Dziewczyna - wolność

Teraz, kiedy już znasz sposób funkcjonowania fal mózgowych, powinnaś sobie uświadomić, że wszystkie informacje zebrane przez mózg do siódmego roku życia wciąż mają wpływ na sposób, w jaki kierujesz swoim życiem. Jeśli więc dołożysz starań, by poznać samego siebie, będziesz w stanie lepiej nim dowodzić.

Jeśli natomiast masz dzieci to uważaj na to, co mówisz! Cokolwiek powiesz, one przyjmują do wiadomości i na tej podstawie tworzą swój system wartości. Wierzą bezgranicznie. Kochaj je więc i ucz, by one też kochały siebie. Bo w taki czy inny sposób będzie to wpływać na całe ich życie.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.