Szczegółowość emocjonalna

Szczegółowość emocjonalna jest pojęciem przekrojowym w dyskursie. Jej poziom sprawia, że innym łatwiej lub trudniej jest nam być mniej lub bardziej empatycznym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Szczegółowość emocjonalna
José Padilla

Napisane i zweryfikowane przez psycholog José Padilla.

Ostatnia aktualizacja: 15 października, 2022

Wszyscy różnimy pod względem tego, jak wpływają na nas emocje. Niektórzy przeżywają je w niezwykle specyficzny sposób, wyraźnie rozróżniając negatywne i pozytywne odczucia. Inni doświadczają ich w sposób stosunkowo niezróżnicowany i globalny, traktując różnorodne emocje tak, jakby były do siebie podobne i wymienne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest szczegółowość emocjonalna.

Wyobraź sobie , że ktoś, kogo znasz, właśnie poniósł znaczną stratę i mówi Ci, że źle się czuje. A teraz wyobraź sobie kogoś innego, kto w tych samych okolicznościach mówi, że jest jednocześnie smutny, bezradny i zdenerwowany. Podczas gdy pierwsza osoba wyraża swoje emocje w dość ogólny sposób, ta druga używa bogatszego słownictwa. W związku z tym łatwiej będzie Ci wczuć się w jej sytuację. W efekcie szczegółowość emocjonalna ich słów jest inna.

Szczegółowość emocjonalna

Szczegółowość emocjonalna odnosi się do tego, jak konkretni jesteśmy w wyrażaniu naszych emocji. Polega na umiejętności precyzyjnego wyrażania emocji zgodnie z kontekstem, w jakim się pojawiają. Innymi słowy, poziom szczegółowości charakteryzuje ekspresję przeżycia emocjonalnego.

Wiemy, że są ludzie, którzy mają lepsze umiejętności związane z rozumieniem emocji. Umiejętności te mogą prowadzić do lepszej jakości życia.

Różnice, pokazujące, że niektórzy ludzie są „lepsi” lub „gorsi” w wyrażaniu swoich emocji, są reprezentowane przez różne konstrukty. Obejmują one świadomość emocjonalną, jasność emocjonalną, złożoność emocjonalną, szczegółowość emocjonalną i inteligencję emocjonalną.

Przyjaciółki rozmawiają na ulicy
Szczegółowość emocjonalna jest centralnym aspektem doświadczenia emocjonalnego. Obejmuje cały zestaw umiejętności, które pozwalają nam wyrażać, rozumieć i regulować nasze emocje.

Wysoka szczegółowość kontra niska szczegółowość

W życiu codziennym możesz zaobserwować poziom szczegółowości emocjonalnej innych. Na przykład, gdy pytasz kogoś, jak się czuje, zauważasz, że niektórzy ludzie używają naprawdę konkretnych słów, aby opisać swój stan. Mogą to być słowa takie jak szczęśliwy, podekscytowany, smutny lub zły. Ci ludzie mają większą szczegółowość emocjonalną. Są w stanie wyrazić swoje przeżycia emocjonalne za pomocą bardziej precyzyjnych i zróżnicowanych terminów, używając różnych określeń.

Są także osoby, które w obliczu tego samego pytania udzielą Ci niezwykle niejasnej lub ogólnej odpowiedzi (użyją słów dobrze lub źle). Osoby te mają niską szczegółowość emocjonalną. Wyrażają swoje emocje w sposób ogólny, używając globalnych etykiet, które ogólnie przypisywane są przyjemności i niezadowoleniu.

Osoby o wysokim stopniu szczegółowości różnicują swoje przeżycia emocjonalne. Ta druga grupa nie jest jednak w stanie tego zrobić. Ludzie o większej szczegółowości potrafią na przykład odróżnić gniew od innych negatywnych uczuć, takich jak strach i samotność. Z drugiej strony osoby o niższej szczegółowości po prostu czują się „źle”, bez dalszego rozróżniania emocji. Jest tak, ponieważ bogactwo naszej mowy odzwierciedla lub wiąże się z precyzją, z jaką potrafimy identyfikować nasze stany emocjonalne.

Badania

Szczegółowość emocjonalna to nie tylko werbalna reprezentacja. Badanie, w którym analizowano aktywność neuronów, wskazuje, że wykracza ona poza werbalność i ekspresję. Wydaje się, że osoby o niskim i wysokim stopniu szczegółowości wykazują naprawdę różne wzorce aktywacji neuronów. Ich mózgi na różne sposoby reprezentują przeżycia emocjonalne.

Badanie to wykazało również, że osoby o wysokiej szczegółowości, w porównaniu z osobami o niskiej szczegółowości, używają stałej uwagi i kontroli wykonawczej, aby uzyskać dostęp do wiedzy pojęciowej. To pozwala im przypisywać znaczenie bodźcom emocjonalnym.

W ten sposób mechanizmy te mogą zostać uchwycone przez przetwarzanie neuronowe poza etykietowaniem emocji. Wyniki te pokazują, że szczegółowość emocjonalna jest również szczególnym sposobem doświadczania emocji (Tan i in., 2022).

Korzyści płynące ze szczegółowości emocjonalnej

W dziedzinie szczegółowości emocjonalnej obecne dowody sugerują, że jest to bardzo korzystna umiejętność. Wiadomo, że bardziej szczegółowe doświadczenia negatywnych emocji poprawiają zdrowie psychiczne i adaptacyjne radzenie sobie (Kashdan i in., 2015; Smidt i Suvak, 2015).

Ten składnik doświadczenia emocjonalnego wpływa również pozytywnie na regulację emocjonalną. W jednym badaniu stwierdzono, że zróżnicowanie negatywnych emocji jest pozytywnie powiązane z regulacją emocji, szczególnie gdy uczucia są bardziej intensywne. Z drugiej strony niska szczegółowość wiąże się ze słabą strategią regulacji emocji.

Ten związek między granulacją a regulacją emocji można przypisać teorii uczuć jako informacji (Schwarz, 2012). Teoria ta twierdzi, że zróżnicowanie emocji pozwala lepiej zrozumieć ich przyczyny. Dzięki temu łatwiej nam je regulować.

Granulacja emocjonalna, szczególnie dotycząca pozytywnych emocji, może przynieść korzyści w relacjach społecznych. Przekłada się na dokładniejsze zrozumienie stanów emocjonalnych innych. Oznacza to, że komunikacja interpersonalna jest łatwiejsza.

Wyniki jednego z badań wskazują, że osoby o wysokim zróżnicowaniu emocjonalnym są w stanie lepiej kategoryzować i rozpoznawać mimikę twarzy innych osób. Podobnie ludzie o wysokim stopniu szczegółowości lepiej oceniają emocje swoich romantycznych partnerów.

Przyjaciele rozmawiają w biurze
Osoby o wysokim stopniu szczegółowości emocji są w stanie lepiej regulować swoje emocje.

Jak pielęgnować szczegółowość emocjonalną?

Uważność to technika, która może przyczynić się do rozwoju granulacji emocjonalnej. W badaniu tej kwestii stwierdzono znaczną poprawę w zróżnicowaniu zarówno emocji pozytywnych, jak i negatywnych.

Programy inteligencji emocjonalnej mogą być również pomocne w kultywowaniu emocjonalnej szczegółowości. Wykazano, że szkolenie w zakresie tej inteligencji prowadzi do lepszej identyfikacji i różnicowania emocji. Jest tak, ponieważ tego rodzaju programy szkoleniowe obejmują czynności różnicowania emocji.

Inne interwencje, które mogą być niezwykle przydatne, to te, w których ludzie są proszeni o rozróżnienie między pozytywnymi emocjami i zastanowienie się nad rolą tych doświadczeń.

Podsumowując, szczegółowość emocjonalna to zdolność, która pozwala nam poszerzyć zakres rozpoznawania i wyrażania naszych emocjonalnych doświadczeń. Pomaga nam poprawić regulację uczuć, które przytłaczają nas w określonych sytuacjach. Dzięki tej zdolności możemy prowadzić dokładniejszy zapis tego, co dzieje się z nami emocjonalnie i przewidywać nasze przyszłe zachowanie w oparciu o to, co czujemy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Feldman, L, Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). Knowing what you’re feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. Cognition & Emotion15(6), 713-724.
 • Erbas, Y., Sels, L., Ceulemans, E., & Kuppens, P. (2016). Feeling me, feeling you: The relation between emotion differentiation and empathic accuracy. Social Psychological and Personality Science7(3), 240-247.
 • Hoemann, K., Nielson, C., Yuen, A., Gurera, J. W., Quigley, K. S., & Barrett, L. F. (2021). Expertise in emotion: A scoping review and unifying framework for individual differences in the mental representation of emotional experience. Psychological Bulletin147(11), 1159.
 • Israelashvili, J., Oosterwijk, S., Sauter, D., & Fischer, A. (2019). Knowing me, knowing you: emotion differentiation in oneself is associated with recognition of others’ emotions. Cognition and Emotion.
 • Kalokerinos, E. K., Erbas, Y., Ceulemans, E., and Kuppens, P. (2019). Differentiate to regulate: Low negative emotion differentiation is associated with ineffective use but not selection of emotion-regulation strategies.  Sci.30, 863–879.
 • Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: Transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. Current Directions in Psychological Science24(1), 10-16.
 • Lee, J. Y., Lindquist, K. A., & Nam, C. S. (2017). Emotional granularity effects on event-related brain potentials during affective picture processing. Frontiers in Human Neuroscience, 133.
 • Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., and Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?  Indiv. Diff.47, 36–41. doi: 10.1016/j.paid.2009.01.046
 • Schwarz, N. (2012). “Feelings-as-information theory,” in Handbook of theories of social psychology, eds P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, and E. T. Higgins (New York, NY: Sage Publications Ltd), 289–308. doi: 10.4135/9781446249215.n15
 • Shiota, M. N., Neufeld, S. L., Danvers, A. F., Sng, O., and Yee, C. I. (2014). Positive emotion differentiation: a functional approach.  Personal. Psychol. Comp.8, 104–117. doi: 10.1111/spc3.12092
 • Smidt, K. E., & Suvak, M. K. (2015). A brief, but nuanced, review of emotional granularity and emotion differentiation research. Current Opinion in Psychology3, 48-51.
 • Suvak, M. K., Litz, B. T., Sloan, D. M., Zanarini, M. C., Barrett, L. F., & Hofmann, S. G. (2011). Emotional granularity and borderline personality disorder. Journal of abnormal psychology120(2), 414.
 • Tan, T. Y., Wachsmuth, L., & Tugade, M. M. (2022). Emotional Nuance: Examining Positive Emotional Granularity and Well-Being. Frontiers in Psychology13.
 • Van der Gucht, K., Dejonckheere, E., Erbas, Y., Takano, K., Vandemoortele, M., Maex, E., et al. (2019). An experience sampling study examining the potential impact of a mindfulness-based intervention on emotion differentiation. Emotion19, 123–131. doi: 10.1037/emo0000406

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.