Strategie uczenia się: 3 sposoby na efektywną naukę

Strategie uczenia się: 3 sposoby na efektywną naukę

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia, 2018

Efektywność uczenia się zależy w takim samym stopniu od procesu nauczania, jak od sposobu, w jaki uczniowie przetwarzają nauczanie. Psychologowie zajmujący się edukacją spędzili dużo czasu na analizowaniu obu tych aspektów i opracowali teorie, które mogą poprawić przebieg tego procesu. W tym artykule omówimy część, która zależy od ucznia: strategie uczenia się.

Strategie uczenia się mają za cel zachęcenie uczniów do efektywniejszej nauki. Badania na ten temat pokazały, że istnieje wiele różnych sposobów na przyswajanie informacji. Ale trzy najbardziej znane strategie uczenia to: mnemoniczna, strukturalna i generatywna.

Najpopularniejsze strategie uczenia się

Techniki mnemoniczne

Technika mnemoniczna pomaga uczniom zapamiętać treści, takie jak fakty i terminy. Na przykład, są one przydatne do zapamiętywania stolic, ważnych dat, słownictwa itp. Kiedy musisz zapamiętać informacje „bez znaczenia”, których nie potrafisz z niczym skojarzyć lub które trudno Ci zapamiętać, strategie mnemoniczne są świetnym sposobem na nadanie im jakiegoś znaczenia.

Wartość strategii mnemonicznej jest szeroko potwierdzana, dlatego jest ona używana od tak dawna. Psycholog Allan Paivio wyjaśnił, że te strategie uczenia się są skuteczne z trzech powodów:

  • Podwójne kodowanie: strategie uczenia się w większości obejmują użycie niewerbalnych kodów (obrazów) obok werbalnych (słów). Oznacza to, że ten sam kawałek treści otrzymuje dwa różne kody. Zgodnie z zasadami koneksjonizmu, to ułatwia studentom dostęp do informacji.
  • Organizacja: inną zaletą tych strategii jest stworzenie spójnego pola do umieszczenia informacji. Pomaga to uczniom zachować wszystkie powiązane informacje razem, zamiast je rozdzielać. Na przykład łatwiej jest zapamiętać listę słów, jeśli utworzysz z nimi zdanie.
  • Skojarzenia: tworzenie silnych powiązań między różnymi elementami jest również sprawdzoną strategią na efektywne uczenie się. Silne skojarzenia są pomocne, ponieważ gdy zobaczysz jedną z dwóch rzeczy, z łatwością przypomnisz sobie drugą.
Strategie uczenia się

Jednym z przykładów strategii mnemonicznej jest metoda słowa kluczowego. Ta metoda jest niezwykle przydatna do nauki trudnego słownictwa w języku obcym. Polega na połączeniu fonetycznym i obrazowym, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem.

Techniki strukturalne

Strategie strukturalne stymulują aktywne uczenie się, zachęcając uczniów do mentalnego wybierania ważnych informacji i łączenia ich w jedną strukturę. Najpopularniejsze strategie uczenia się strukturalnego to tworzenie map konceptualnych, wykresów przepływu lub rysunków.

Oczywiście nie wystarczy, aby nauczyciel powiedział uczniom, że muszą sporządzać rysunki i notatki ze streszczeniami. Te rzeczy będą pomocne tylko wtedy, gdy uczniowie będą wiedzieli, jak je wykonać. Najtrudniejszym zadaniem jest pokazanie uczniom, jak wybrać najważniejsze lub znaczące części tekstu czy prezentacji.

Nie trzeba długo czekać, aby zobaczyć efekty, jakie przynoszą te strategie uczenia się. Gdy organizujesz materiały szkoleniowe w małe, powiązane koncepcje, łatwiej jest je zapamiętać i przywołać z pamięci, gdy są potrzebne. A gdy tworzysz silne skojarzenia między tymi koncepcjami, łatwiej jest przypomnieć sobie pozostałe informacje.

Badania pokazują, że uczniowie, którzy stosują te strategie uczenia się osiągają lepsze wynik iw nauce. Łatwiej też jest im zrozumieć treści, w przeciwieństwie do nauki zwykłą, powierzchowną metodą. Może teraz, znając wspomniane zalety, rozważysz wprowadzanie tych strategii w życie!

Techniki generatywne

Dwie poprzednie strategie uczenia się pomagają uczniom zapamiętać konkretne fakty i zorganizować je w struktury. Oznacza to, że są to techniki, których należy używać wobec nowych informacji, których trzeba się nauczyć. Kolejną ważną częścią nauki jest poszerzanie istniejącej wiedzy o nowe treści. To właśnie w tym momencie pojawiają się strategie generatywne.

E.Z. Rothkpof nazwał te działania, w których uczniowie zdobywają wiedzę „zachowaniami matemagenicznymi”. Niektóre przykłady to robienie notatek, podkreślanie, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, lub powtarzanie materiału na głos. Pomaga to dojść do głębszego zrozumienia, ponieważ wymusza do włączenia nowych informacji.

Nauka

Wielu psychologów uważa, że aktywne uczenie się ułatwia łączenie idei. Właśnie dlatego strategie generatywne są tak doskonałym narzędziem, aby zachęcić uczniów do korzystania z tego rodzaju nauki. Pokazanie uczniom, jak robić notatki lub zadawać sobie pytania, znacznie ułatwia im zrozumienie materiału i włączenie nowych informacji.

W tym artykule przeanalizowaliśmy różne strategie uczenia się, które mogą być niezwykle przydatne podczas nauki w klasie. Badania naukowe nad nauczaniem i edukacją mogą pomóc w osiągnięciu tego rodzaju aktywnego, głębokiego uczenia się, jakiego oczekują Twoi uczniowie. Byłoby wielkim błędem nieprzestrzeganie wytycznych i dowodów dostarczanych nam przez psychologię edukacyjną.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.