Dobry nauczyciel - jakie cechy powinien posiadać?

Dobry nauczyciel - jakie cechy powinien posiadać?
Alejandro Sanfeliciano

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alejandro Sanfeliciano.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Wszyscy w pewnym momencie naszego życia byliśmy uczniami i mieliśmy wielu nauczycieli. Niektórych nie mogliśmy znieść, inni naprawdę się wyróżniali. Dobry nauczyciel – jakie cechy powinien mieć, by można go było w ten sposób określić? To pytanie zaprząta myśli psychologów edukacyjnych od wielu lat, a w poniższym artykule opowiemy o wnioskach, do jakich doszli.

Zanim zaczniemy mówić o cechach potrzebnych, aby być dobrym nauczycielem, powinniśmy przyznać, że mówimy tu o jednym z najtrudniejszych zawodów. Metody edukacyjne i instruktażowe wymagają inteligencji i precyzji, a samo ich poznanie i umiejętność posługiwania się nimi nie jest łatwa. I nie jest to jedyny problem, z którym musi się zmierzyć dobry nauczyciel; musi także wiedzieć, jak radzić sobie ze studentami i wszystkimi ich dziwactwami!

Dobry nauczyciel – jakie zalety powinien posiadać

Badania wykazały, że jakość edukacji wzrasta, gdy nauczyciel spełnia następujące kryteria:

Kompetencje w zakresie przedmiotu: Istotne jest, aby nauczyciel dobrze orientował się w przedmiocie, którego ma nauczać. Oczywiście wiedza ta jest czymś więcej niż tylko terminami, faktami i pojęciami. Konieczna jest również umiejętność zorganizowanego przekazywania idei i zrozumienie ich wzajemnych powiązań. Ważne jest również, aby nauczyciel mógł omówić każdy aspekt przedmiotu i wykorzystać tę wiedzę również w innych dziedzinach.

Strategie instruktażowe: Aby dobrze uczyć, należy zastosować odpowiednie strategie. Dzisiaj za najlepsze strategie są uważane te, które są konstruktywne. Dzięki temu uczeń jest postrzegany jako mały teoretyk, który buduje swój własny świat. Dlatego zastosowane strategie muszą stymulować ucznia do odkrywania, badania i krytycznego myślenia.

Nauczyciel i studenci.

Ustalanie celów i planowanie kształcenia: Skuteczni nauczyciele tego nie improwizują. Określają konkretne cele nauczania i opracowują plany ich osiągnięcia. Dobre planowanie zajmuje dużo czasu. Ale robienie tego sprawia, że ​​nauka staje się interesująca i wymagająca.

Odpowiednie praktyki dla rozwoju: Wraz z dojrzewaniem uczniów zmienia się sposób uczenia się i sposób radzenia sobie z trudnościami. Dlatego nauczyciele muszą znać różne etapy rozwoju dziecka, aby móc opracować odpowiednie materiały instruktażowe na każdym jego etapie.

W klasie

Umiejętność kontrolowania klasy: ważną cechą skutecznego nauczyciela jest to, że powinien on brać pod uwagę klasę jako całość. Praca w zespołach i wykorzystywanie projektów to dobra opcja. Aby to osiągnąć, nauczyciel musi posiadać szereg umiejętności. Obejmują one ustalanie reguł, organizowanie grup, nadzorowanie zadań, radzenie sobie ze złym zachowaniem itp.

Ekstremalne metody mają bardzo negatywne konsekwencje dla nauczania – zarówno zbyt surowe, jak i zbyt łagodne. Dobry nauczyciel powinien być w stanie zjednoczyć swoją klasę w demokratyczny sposób.

Umiejętności budzenia motywacji: jeśli uczniowie nie mają niezbędnej motywacji, wówczas jakość nauczania będzie niższa. Dobrze więc jest, aby nauczyciel wykorzystywał strategie do stymulowania zainteresowania tematem. Skuteczni nauczyciele zamieniają zadania edukacyjne w kreatywne i stymulujące działania, a to z kolei poprawia jakość edukacji.

Umiejętności komunikacyjne: Nauczyciel musi być dobrym mówcą oraz znać się na prowadzeniu debat i prezentacji. Dobry nauczyciel nie ma problemu z dostosowaniem swojego sposobu wyrażania siebie do potrzeb ucznia. Mówimy o komunikacji nie tylko ze studentami, ale także z resztą społeczności szkolnej.

Różnice i różnorodność

Rozpoznanie różnic indywidualnych: nie ma dwóch takich samych uczniów. Każdy ma swoje własne cechy i własne metody nauki. Bycie dobrym nauczycielem wiąże się z umiejętnością rozpoznawania tych indywidualnych różnic. Nie tylko to, musi także dostosować swoje nauczanie do każdego ucznia.

Skuteczna praca w różnych kontekstach kulturowych: W dzisiejszych czasach całkiem normalne jest, że klasy są bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym. Dlatego kolejną umiejętnością, której potrzebuje dobry nauczyciel to wiedza o różnicach kulturowych uczniów, co ma poprawić interakcję w klasie. Jego rolą będzie zachęcanie uczniów do pozytywnego odnoszenia się do siebie i zapobiegania konfliktom kulturowym.

Nauczyciel czytający z dziećmi.

Umiejętności oceny: Skuteczny nauczyciel zdaje sobie sprawę z poziomu wiedzy każdego ucznia. Aby to stwierdzić, wie, jak korzystać z różnych narzędzi oceny, dzięki czemu poznaje mocne i słabe strony swoich uczniów. W dzisiejszych czasach nauczyciele często stosują oceny jako taki wyznacznik, ale tak nie powinno być. Prawdziwym powodem oceny jest ustalenie na jakim etapie znajduje się uczeń, a następnie opracowanie dla niego odpowiedniej nauki.

Umiejętności technologiczne: Technologia, jeśli jest prawidłowo stosowana, może być skutecznym narzędziem podnoszącym jakość edukacji. Właśnie dlatego dobrzy nauczyciele potrzebują aktualnej wiedzy o nowych technologiach. Muszą również wiedzieć, jak najlepiej z nich korzystać w środowisku edukacyjnym. Ważne jest również, aby nauczyciel zapoznał się z tymi technologiami.

Wnioski

Teraz, gdy poznaliśmy już umiejętności niezbędne nauczycielowi, możemy zobaczyć jak wiele wyzwań stoi przed nimi we współczesnym świecie. Niemożliwe wydaje się, aby jedna osoba mogła spełnić wszystkie te wymagania. A jednak widzimy także, jaka odpowiedzialność stoi przed nauczycielami i nie możemy pozwolić sobie na to, aby była ona mniejsza niż to, co przedstawiliśmy.

Nauczyciel jest centralną postacią w edukacji ucznia. Konsekwencje posiadania złego nauczyciela, a nawet takiego, który jest przeciętny polegają na tym, że niektórzy z jego uczniów nie rozwiną się w pełni. Z drugiej strony, nie możemy ignorować faktu, że jeśli chcemy wysokiej jakości specjalistów, musimy mieć wysokiej jakości szkolenia dla nauczycieli.

To prawda, że postawa ma ogromne znaczenie, podobnie jak wiedza i umiejętności. Inwestowanie w edukację jest jedną z najlepszych inwestycji, które społeczeństwo może zrobić dla swojej przyszłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Carreño de Celis, R., Salgado González, L., & Alonso Pardo, M. E. (2008). Cualidades que deben reunir los profesores de la educación médica. Educación Médica Superior22(3), 0-0.
  • Gargallo López, B., Sánchez i Peris, F. J., Ros Ros, C., & Ferreras Remesal, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista iberoamericana de educación51(Extra 4).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.