Restrukturyzacja poznawcza - jaką spełnia rolę?

Restrukturyzacja poznawcza - jaką spełnia rolę?
Francisco Pérez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Francisco Pérez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Co by się stało, gdyby Twój partner Cię zostawił? Prawdopodobnie poczułbyś się okropnie. Czy jednak naprawdę byłoby tak źle? Ile innych strasznych rzeczy dzieje się na świecie? Ile z nich jest gorszych od zerwania z partnerem lub niezdania testu? Możesz się zastanawiać skąd się biorą te wszystkie pytania. Cóż, ich źródłem jest restrukturyzacja poznawcza.

Restrukturyzacja poznawcza to technika, która koncentruje się na naszych myślach. Dzięki niej ludzie uczą się zastępować szkodliwe myśli innymi, które nie są tak nieprzystosowane. Zatem restrukturyzacja poznawcza jest jedną z najbardziej sugestywnych technik poznawczo-behawioralnych w repertuarze psychologa. Jeśli zmienimy pewne myśli, zmienimy związane z nimi emocje, które mogą prowadzić do dobrego samopoczucia.

Różne myśli

Myśl jest hipotezą

Restrukturyzacja poznawcza polega na tym, że pacjent identyfikuje i kwestionuje swoje nieprzystosowane myśli. W rezultacie zastąpi je bardziej odpowiednimi, aby zmniejszyć lub wyeliminować emocjonalny niepokój, jaki wywołały poprzednie.

W restrukturyzacji poznawczej myśli są uważane za hipotezy. Terapeuta i pacjent współpracują ze sobą w celu zebrania danych, które określają czy te hipotezy są poprawne, czy użyteczne. Zamiast opowiadać pacjentowi o ważnych alternatywnych myślach, terapeuta zadaje serię pytań, aby mogli zaprojektować eksperymenty behawioralne, które pacjent ocenia i wykorzystuje do testowania swoich negatywnych myśli.

Dodatkowo, pacjenci dochodzą do wniosku o ważności lub przydatności tych myśli. Jak widać, terapeuta niczego nie narzuca. Pacjent wyciąga wnioski z eksperymentów.

Restrukturyzacja poznawcza: teoretyczne podstawy

Restrukturyzacja poznawcza opiera się na następujących założeniach teoretycznych:

  • Sposób, w jaki ludzie kształtują poznawczo swoje doświadczenia, wywiera fundamentalny wpływ na ich samopoczucie i działanie, a także na fizyczne reakcje, które mają. Innymi słowy, nasza reakcja na dane wydarzenie zależy głównie od tego jak je postrzegamy, cenimy i interpretujemy.

Wyobraź sobie, że masz randkę z osobą, którą ledwo znasz. Czekasz pół godziny, a ona wciąż się nie pojawia. Jeśli Twoja interpretacja jest taka, że ​​nie jest Tobą zainteresowana, będziesz smutny i nigdy więcej się z nią nie skontaktujesz.

Jeśli jednak uważasz, że powodem dla którego się spóźnia jest jakaś komplikacja lub pomylone godziny, Twoja reakcja emocjonalna i behawioralna będzie znacznie inna. W taki właśnie sposób uczucia, zachowanie i reakcje fizyczne wpływają na siebie nawzajem i przyczyniają się do utrzymania danych myśli.

  • Możesz identyfikować myśli ludzi za pomocą metod takich jak wywiady, kwestionariusze i deklaracje. Wiele z tych myśli jest świadomych, podczas gdy inne są przedświadome. Jednakże, osoba ma do nich dostęp.
  • Modyfikowanie myśli ludzi jest możliwe. W rzeczywistości służy ono do osiągnięcia zmian terapeutycznych.
Dziewczyna na terapii

Model ABC restrukturyzacji poznawczej

Restrukturyzacja poznawcza opiera się na modelu, który wielu autorów (na przykład Ellis, 1979) nazywa modelem ABC.

W tym modelu litera A odnosi się do sytuacji aktywującej, wydarzenia lub doświadczenia. Na przykład bycie ocenianym przez osobę, którą kochamy lub niezdanie ważnego testu.

Litera B reprezentuje właściwe lub niewłaściwe poznanie (myśli) pacjenta dotyczące sytuacji (A). Poznanie odnosi się również do procesów poznawczych. Wśród nich znajdujemy percepcję, uwagę, pamięć, rozumowanie a także interpretację.

Założenia i przekonania danej osoby powodują błędy przetwarzania informacji. Pośród tych błędów i uprzedzeń znajdujemy między innymi nadmierną generalizację, filtrowanie, dychotomiczne myślenie i katastrofowanie.

Wreszcie, litera C odnosi się do emocjonalnych, behawioralnych i fizycznych konsekwencji B (poznania). Na przykład strach i uciekanie, gdy zbliża się do nas szczekający pies.

Emocje, zachowanie i reakcje fizyczne wpływają na siebie nawzajem i pomagają w utrzymaniu poznania. W modelu ABC, poznania zawsze poprzedzają emocje. Jednak emocje mogą istnieć przez kilka chwil bez uprzedniego poznania.

Podstawowym założeniem restrukturyzacji poznawczej jest to, że poznawanie odgrywa ważną rolę w wyjaśnianiu ludzkich zachowań i zaburzeń emocjonalnych.

Jak widać, zgodnie z tym co pokazuje restrukturyzacja poznawcza zdarzenia same w sobie nie są odpowiedzialne za nasze reakcje emocjonalne i behawioralne. Dlatego nasze oczekiwania i interpretacje tych wydarzeń oraz związane z nimi przekonania są odpowiedzialne za to, jak się czujemy i co robimy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Leahy, R. L., & Rego, S. A. (2012). Cognitive Restructuring. In Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice. https://doi.org/10.1002/9781118470886.ch6
  • Shikatani, B., Antony, M. M., Kuo, J. R., & Cassin, S. E. (2014). The impact of cognitive restructuring and mindfulness strategies on postevent processing and affect in social anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.05.012
  • Johnco, C., Wuthrich, V. M., & Rapee, R. M. (2014). The influence of cognitive flexibility on treatment outcome and cognitive restructuring skill acquisition during cognitive behavioural treatment for anxiety and depression in older adults: Results of a pilot study. Behaviour Research and Therapy. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.005
  • Marks, I., Lovell, K., Noshirvani, H., Livanou, M., & Thrasher, S. (1998). Treatment of posttraumatic stress disorder by exposure and/or cognitive restructuring: A Controlled Study. Archives of General Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archpsyc.55.4.317

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.