Relacja władzy w związku, czyli kto tu rządzi

W każdym związku występuje rozkład siły. Trzeba podejmować decyzje i przy wielu okazjach preferencje, pragnienia i potrzeby obu stron nie są takie same. W tych przypadkach wychodzi na jaw, kto ma większą władzę lub siłę i dlatego jest to tak ważne.
Relacja władzy w związku, czyli kto tu rządzi

Napisany przez Alejandro Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Władza jest przedmiotem sporów dla wielu par. Obie osoby chcą zająć pozycję dominującą nad drugą stroną, czy to na jednym, czy na kilku polach. To pragnienie, które często nie jest świadome, rodzi spór, który również nie jest świadomy. Z drugiej strony relacja władzy w związku wpływa na wiele aspektów, takich jak podział obowiązków, zażyłość lub relacje seksualne.

Jednak napięcie, które może generować relacja władzy w związku, niekoniecznie musi być negatywne. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy strategie zdobycia tej władzy są szkodliwe. Również wtedy, gdy osoba, która ją osiągnęła, nie używa jej dla korzyści drugiej osoby lub samej relacji.

To, co z naszej współczesnej perspektywy może się nam wydawać nieetyczne, nie występuje tylko i wyłącznie w naszym gatunku. Wręcz przeciwnie. Wszyscy członkowie królestwa zwierząt odnoszą się do siebie nawzajem poprzez relacje władzy.

Spór o władzę w związku

Związek dwojga osób to dynamiczny byt i dlatego podlega ciągłemu procesowi wzajemnej wymiany. Ogólnie, w każdym kontekście społecznym a w szczególności w kontekście relacji miłosnych, znajdujemy wspólne elementy. Zachowania takie jak, jak perswazja lub dominacja, mogą być wskaźnikami walki o tę władzę.

Podział władzy w związku może być dość złożony. Taka relacja władzy w związku jest wrażliwa na zmiany, oczekiwania oraz życzenia i potrzeby każdego z partnerów. Z drugiej strony po pewnym czasie para zwykle osiąga stabilność.

Następuje to w momencie, kiedy każdy z partnerów odnajduje w końcu miejsce, w którym czuje się komfortowo. I tak jedna strona ma wiodący głos w pewnych momentach lub sytuacjach, a druga w innych.

Kobieta kłóci się ze swoim partnerem o zaufanie

Na przykład, w jednym związku, mężczyzna może być osobą, która decyduje, dokąd zamierzają pojechać na wakacje. Podczas gdy kobieta otrzymuje decyzyjny głos odnośnie rodzaju zakwaterowania lub wycieczek, które zorganizują.

W najbardziej bliskich związkach stale obserwujemy tę wymianę. Taka relacja pozwala na wymianę preferencji, ale także wiedzy. Na przykład kobieta może mieć przyjaciół, którzy już odwiedzili dany region i mają informacje na temat interesujących miejsc.

Taki typ relacji sprawia, że rozróżnienie, kto rzeczywiście zajmuje pozycję dominującą w takim związku, może być bardzo skomplikowane. Ponadto konieczne należy zrozumieć, pewien ważny, ale nie oczywisty fakt.

To, że ktoś dominuje i ktoś pozwala mu na tę dominację, nie musi być wcale zły. Problem pojawia się dopiero w momencie, gdy ta relacja władzy stanie się dysfunkcyjna dla związku. Lub gdy środki do osiągnięcia lub do utrzymania tej władzy szkodzą drugiej osobie.

Problemy jakie powoduje relacja władzy w związku

Zasadniczo relacja władzy w związku dąży, w ramach zmiany, do zachowania pewnej równowagi. W ten sposób członkowie takiego związku mają tendencję do spontanicznej regulacji. I tak osoby, które czują się bardziej komfortowo w pewnej dziedzinie, kierują nią w sposób naturalny.

Dlatego konflikt pojawi się tylko wtedy, gdy ta dziedzina będzie pasować obu stronom.

Dlatego czasami takiej równowagi nie osiąga się w sposób spontaniczny. Poniżej zobaczymy kilka przypadków, w których relacja władzy w związku może być głównym przedmiotem konfliktu miedzy stronami.

„Kochać to znaleźć w szczęściu partnera własne szczęście”.

-Gottfried Leibniz-

Przypadek 1. Kiedy związek tworzą dwie dominujące osoby

Czasami oboje członkowie związku są przyzwyczajeni do pełnienia roli przywódczej. Kiedy tak się dzieje, najbardziej normalną rzeczą jest to, że między partnerami często dochodzi do kłótni. Sprawa się komplikuje, ponieważ obie osoby chcą mieć rację.

Każda z nich chce również, aby druga strona była gotowa słuchać i ustąpić. W takiej sytuacji jednocześnie każdej z nich jest bardzo trudno zrezygnować choćby z części swojej władzy.

Jeśli uważasz, że żyjesz w układzie podobnym do tego, jednym ze sposobów podejścia do rozwiązania jest aktywna praca nad zrozumieniem drugiej strony. W tym celu bardzo pomocne może być rozwijanie umiejętności, takich jak empatia.

Przypadek 2. Związek tworzą dwie osoby, które zwykle wykonują polecenia

Kiedy natomiast żaden z partnerów nie chce mieć władzy w związku, również mogą odczuwać dyskomfort i niedostosowanie, ponieważ żaden z nich nie jest w stanie przejąć inicjatywy. W takim układzie będzie sporo sytuacji, w których panuje niepewność. A ten aspekt może z czasem mieć efekt wyniszczający, jeśli utrzymuje się na stałym poziomie.

Relacja władzy w związku a porozumienie

W wielu przypadkach rozwiązanie pojawia się, gdy oboje dzielą się swoimi opiniami i próbują dojść do porozumienia. Mogą na przykład ustalić, że będą przejmować inicjatywę na przemian.

Nigdy nad tobą, nigdy poniżej; zawsze po twojej stronie ».

-Walter Winchell-

Relacja władzy w  związku – kilka słów refleksji

Relacja władzy w związku zwykle konfiguruje się w sposób nieświadomy i naturalny. Każda ze stron zajmuje decydujący głos w dziedzinach, którymi bardziej się interesuje lub które lepiej zna.

Napięcie, które generuje podział władzy, jest zwykle większe w okresie krótko po pierwszej fazie zauroczenia. To moment, w którym każdy zaczyna równoważyć inwestycję, którą włożył w budowanie związku. W tym momencie zaczyna mniej rezygnować i jednocześnie wykazywać większe zainteresowanie bronieniem swoich preferencji, niż próbował to robić do tej pory.

Jednak w przypadku, gdy walka o władzę staje się niewyczerpanym źródłem konfliktów, para będzie musiała coś z tym zrobić. Najlepiej usiąść i świadomie, z refleksją ustalić pozycję każdej ze stron w niektórych decyzjach.

Oprócz tego dobrze jest uzgodnić, jakie argumenty lub strategie są lub nie są dopuszczalne, aby osiągnąć cel. Na przykład partnerzy mogą ustalić, że szantaż emocjonalny nie jest dopuszczalny, aby skłonić drugą osobę do posprzątania domu lub aby wymusić na niej seks.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Dema, S. (2003). La desigualdad y las relaciones de poder en el ámbito privado. Análisis de las parejas con dos ingresos desde una perspectiva de género. Universidad de Oviedo. España.
  • Díaz, C. (2008). Una pareja, dos salarios: el dinero y las relaciones de poder en las parejas de doble ingreso. Revista argentina de sociología6(10), 203-206.
  • Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista mexicana de sociología50(3), 3-20.
  • Valdés, T., Gysling, J., & María Cristina Benavente R. (1999). El poder en la pareja, la sexualidad y la reproducción: mujeres de Santiago. Santiago: Flacso.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.