Psychologia środowiskowa - czym się zajmuje?

Psychologia środowiskowa ma na celu poprawę społeczeństwa poprzez identyfikację problemów w tych fizycznych środowiskach, w których współistnieją ludzie.
Psychologia środowiskowa - czym się zajmuje?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Słyszenie tak autorytatywnych głosów, jak Terri Swearingen, która stwierdza, że ​​„żyjemy na Ziemi tak, jakbyśmy mieli jeszcze jakąś inną w zapasie”, daje dużo do myślenia. W ten sposób rozumiemy, dlaczego psychologia środowiskowa i jej popularność rośnie z dnia na dzień.

W tym sensie należy pamiętać, że Kurt Lewin był jednym z pierwszych psychologów, którzy badali właśnie ten temat. Poruszył on ten temat jako pionier, dzięki któremu po raz pierwszy zobaczyliśmy wpływ, jaki środowisko mogło mieć na nasze zachowanie. Stąd realia takie jak stres, wyższa lub niższa produktywność, a nawet nasze całościowe samopoczucie.

Aby zrozumieć, czym dokładnie jest psychologia środowiskowa, możemy sobie wyobrazić, na przykład, biuro i całą dynamikę, która tam zachodzi. Jeśli będzie harmonia, szacunek i motywacja, pracownicy będą się dobrze czuli, a firma osiągnie swoje cele.

Jeśli z kolei klimat środowiska jest uciążliwy, sztywny i zapełniony przez negatywne emocje, dyskomfort pracowników będzie ewidentny. To z kolei przełoży się bezpośrednio na jakość pracy.

W ostatnich latach temat jakim jest psychologia środowiskowa wzrósł na znaczeniu i jest doceniany i uznawany przez coraz więcej ludzi. Z tego właśnie powodu w dzisiejszym artykule omówimy jego założenia, cele, podejścia i praktyczne zastosowania. Koniecznie się zapoznaj.

„Dom jest tam, gdzie ktoś na ciebie czeka”

-Antonio Gala-

Psychologia środowiskowa – czym tak naprawdę jest?

Psychologia środowiskowa zajmuje się analizą relacji ludzi z ich środowiskiem. W tym przypadku wyróżnia się dwa typy środowisk: naturalne i stworzone przez człowieka. Innymi słowy, jej dziedzina teoretyczna ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zmiennych behawioralnych.

Co więcej, koncentruje się też na zmiennych psychologicznych związanych z naszymi interakcjami w różnych formach otaczającego nas środowiska.

W ten sposób badania, takie jak te przeprowadzone przez dr Roberta Gifforda, profesora psychologii w School of Environmental Studies na University of Victoria w Kanadzie wskazują, co następuje:

  • Nauka ta koncentruje się na badaniu podstawowych procesów, takich jak postrzeganie krajobrazów i budynków przez osobę lub grupy ludzi.
  • Analizowane są również procesy relacyjne, osobowość, postawy, emocje i sposoby poznawania.
  • Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie aspekty, jak przeludnienie, środowisko zabudowane, istnienie lub brak naturalnych zielonych przestrzeni.

Zrozumiałe jest, że zainteresowanie tym kierunkiem studiów jest w dzisiejszych czasach maksymalne. Jest tak ponieważ relacje między ludźmi a ich otoczeniem są nierozerwalne. Kwestia dotyczy tak naprwdę nas wszystkich.

Tak więc sytuacje takie jak wyniki dziecka w szkole, można analizować pod kątem szkoły i klasy, w której się znajduje. Innym przykładem jest analiza stanu psychicznego osoby w zanieczyszczonym mieście. I to tylko aby podać kilka łatwych do zrozumienia przykładów.

Psychologia środowiskowa

Ta dziedzina psychologii stara się przewidzieć, w jaki sposób zmienne środowiska fizycznego będą wpływać na ludzi. Z interakcji obu elementów można wyróżnić składnik etyczny, który poszukuje formuł umożliwiających znalezienie globalnych rozwiązań w różnych dziedzinach, od biznesu po nasze życie osobiste.

Jak można zastosować tę dziedzinę w praktyce?

Ponieważ człowiek jest coraz bardziej świadomy troski o planetę i środowisko, psychologia środowiskowa zyskała w ostatnim czasie na popularności. W rzeczywistości jej wdrożenie znacznie zyskało na znaczeniu z punktu widzenia ochrony środowiska.

Jednak również pod względem wydajności ten rodzaj psychologii bardzo się rozwinął. Obecnie poszukiwane są środowiska architektoniczne, które promują określone zachowania, takie jak wysoka produktywność, zwiększona wydajność, bardziej zrelaksowany nastrój i inne ważne elementy.

  • Również w aspektach publicznych, takich jak urbanistyka, dyscyplina ta jest obecnie brana pod uwagę.
  • Poszukuje się lepszego samopoczucia jednostki w bardziej towarzyskim i wygodnym środowisku.
  • Jeśli chodzi o dziedzinę biznesową, jak wspomnieliśmy wcześniej, dbanie o lepsze samopoczucie pracowników zwykle skutkuje wysoką produktywnością. W związku z tym zastosowanie proponowanych w tej dziedzinie strategii ma również ciekawe konsekwencje.

Psychologia środowiskowa i jej cele

Kiedy już wiemy, czym jest psychologia środowiskowa i z czego się składa, warto zagłębić się w jej obecne podejścia i cele jakim ma służyć.

1. Rozwiązanie problemów związanych ze środowiskiem

Ogólnie rzecz biorąc, główny obszar działań koncentruje się na identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Pracuje się między innymi nad wydajnością człowieka, aby opracować plan, który może proponować skuteczne rozwiązania służące korygowaniu istotnych popełnianych błędów.

W tym sensie dyscyplina ta koncentruje się w dużej mierze na dużych skupiskach ludzkich i miastach. Przygląda się dbałości człowieka o środowisko naturalne. W tym celu trwają prace nad redukcją poziomu zanieczyszczeń na całym świecie.

„Świat nie przetrwa dużo dłużej jako jeniec ludzkości”

-Daniel Quinn-

2. Analiza czynników społecznych i psychologicznych

Psychologia środowiskowa jest często używana w programach integracji społecznej. Wynika to z umiejętności analizy czynników psychologicznych i społecznych w określonych obszarach. Tak więc eksperci w tej dziedzinie, tacy jak psycholog środowiskowy Harold Proshansky, wskazują, że ta nauka ma z kolei bardzo jasny cel oparty na wartościach.

W końcu jego zaangażowanie polega na ulepszaniu społeczeństwa poprzez identyfikację problemów.

Wycieczka w góry

3. Psychologia środowiskowa a wpływ przeszłości

Innym wspólnym przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny jest wpływ czynników z przeszłości na bieżące problemy w danym miejscu. Ewolucja i zmienne są analizowane przez pewien okres czasu w celu zbadania możliwego związku przyczynowo-skutkowego.

„Jedną z trudności wynikających z edukacji ekologicznej jest to, że żyje się samotnie w świecie pełnym blizn”.

-Aldo Leopold-

4. Podejście interdyscyplinarne

W temacie jakim jest psychologia rodowiskowa istnieje również podejście interdyscyplinarne. Dlaczego? Otóż jest ona zwykle zintegrowana z innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia poznawcza, rozwojowa, a nawet psychologia organizacyjna.

Jak już wspomnieliśmy, psychologia środowiskowa znajduje również zastosowanie w projektowaniu, architekturze, ekonomii, planowaniu, dbaniu o środowisko naturalne, polityce oraz wielu innych dziedzinach życia.

Nie ma wątpliwości, że jest to dyscyplina równie nieznana, co ekscytująca. Istoty ludzkie są wytworem planety, na której rodzimy się i umieramy. Stąd nasz związek ze środowiskiem i naszym otoczeniem ma podstawowe znaczenie dla zdefiniowania nas samych jako gatunku.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gifford, R. (2012). Environmental Psychology. In Encyclopedia of Human Behavior: Second Edition (pp. 54–60). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375000-6.00150-6
  • Holahan. J. Charles (2005) Psicología Ambiental. Madrid: Limusa
  • Moser, Gabriel (2017) Psicología ambiental: Aspectos De Las Relaciones Individuo-Medio Ambiente. Ecoe Ediciones 

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.