Piękno umysłu
 

Problemy językowe u dzieci - dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić

Problemy językowe u dzieci - dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada, 2019

Wydaje się normalnym, że dzieci często nie są w stanie wyrazić siebie w przejrzysty sposób. Oprócz zwykłej niespójności językowej u dzieci istnieją również specyficzne problemy językowe, które mogą stać się znacznie poważniejsze, jeśli nie zostaną wyleczone na czas.

Konkretne problemy językowe znajdziemy u różnych grup społecznych. Obejmują one problemy najbardziej skomplikowane, które uniemożliwiają komunikację, a także te najprostsze, jak mylenie liter „r” z „l”. Ale większość z tych problemów występuje szczególnie w dzieciństwie, kiedy rozwój i uczenie się są najważniejsze.

Mózg dziecka rozwija się w niesamowitym tempie, a wraz z nim także najbardziej złożone funkcje poznawcze, takie jak mowa – bohater naszej ewolucji jako gatunku. Zdolność komunikowania się różnymi kanałami poszerzyła zakres skoordynowanych działań u człowieka.

Ale język jest również niezwykle złożoną umiejętnością, którą należy nabyć i dopracować w dzieciństwie. Na tym etapie może pojawić się większość problemów językowych, które nieleczone mogą mieć wpływ na dorosłe życie.

Dzieciństwo – problemy językowe

Określony problem językowy występuje u dzieci, które mają trudności lub opóźnienie w nauce. Ponieważ umiejętności poznawcze nie są takie same u wszystkich pojęcie to stosuje się w przypadkach, w których występują szczególne trudności.

Logopeda rozwiązuje problemy językowe u dzieci

Trudność ta, choć może zagrozić innym umiejętnościom, stanowi wybiórczy deficyt w odniesieniu do niektórych metod uczenia się, a nie deficyt ogólny. Najbardziej znanym przykładem jest dysleksja, trudność w nauce czytania i pisania, pomimo poziomu inteligencji w granicach normalnych parametrów.

Dojrzewanie mózgu i rozwój języka

Rozwój języka jest stopniowy i zależy od prawidłowego neuronalnego rozwoju mózgu. Po 2 roku życia zaczyna się inicjacja języka spontanicznego. Wydarzenie, które zbiega się z dużymi postępami w rozwoju motorycznym, stąd hipoteza o jednoczesnym rozwoju tych dwóch umiejętności. Proces ten zbiega się ze wzrostem stopnia mielinizacji neuronów w układzie nerwowym.

Na przykład w wieku 6 miesięcy, dzięki rozwojowi motorycznemu i zdolności interakcji, dziecko jest już w stanie się uśmiechać. Innym przykładem może być sytuacja, w której pięcioletnie dziecko, które prawie zakończyło rozwój motoryczny, może wykonywać bardziej złożone zadania słowne, takie jak mówienie o swoim wieku lub powtarzanie 4 cyfr.

Co się stanie, jeśli dojdzie do wczesnego uszkodzenia mózgu?

Wczesne uszkodzenie mózgu jest zwykle wynikiem wypadku. Pierwszym z nich jest niedobór spowodowany samym urazem ze względu na zmiany neuronalne leżące u podstaw uszkodzenia układu nerwowego. Następnie pojawiają się nieprawidłowości w procesie uczenia się, jako wyniku reorganizacji.

Plastyczność mózgu u dzieci pozwala na restrukturyzację funkcjonalną, ale to nie eliminuje prawdopodobieństwa jakiegokolwiek rodzaju zaburzeń rozwojowych. Mogą one być ogniskowe lub ogólne w zależności od rodzaju uszkodzenia.

Dysleksja

Dysleksja jest powszechnie określana jako trudności w czytaniu i pisaniu z powodu zmiany kolejności słów, sylab i liter.

Jest ona jednym z najczęstszych specyficznych problemów językowych. Może wynikać z podstawowych trudności w przetwarzaniu informacji słuchowych. Może być także spowodowana problemami wzrokowymi. Warto również zauważyć, że ta zmiana różni się w zależności od systemu pisania.

Jak rozpoznać dysleksję?

Dzieci z dysleksją, specyficznym zaburzeniem uczenia się, mają problemy z prawidłowym postrzeganiem aspektów związanych z językiem, co przejawia się w trudnościach z pisaniem i czytaniem. Może objawiać się na różne sposoby:

 • Brak skupienia: zadania mogą wymagać zbyt wielu zasobów poznawczych, co powoduje zmęczenie psychiczne, które prowadzi do problemów z koncentracją lub skupieniem.
 • Problemy z kierunkami i stronami: trudności w identyfikowaniu strony prawej i lewej i ogólne trudności przestrzenne.
 • Trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu, na przykład palców.
 • Uczucie niepewności i upór.

Jak odróżnić dysleksję od dyskalkulii?

Dysleksja nie powoduje problemów jeśli chodzi o liczby, ale stanowi problem w zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć związanych z językiem w ogóle.

Z drugiej strony, dyskalkulia to niezdolność do mentalnej pracy z zagadnieniami numerycznymi. Głównymi objawami dyskalkulii są:

 • Trudności w nauce i zapamiętywaniu podstawowych operacji.
 • Problemy z prawidłową identyfikacją i używaniem znaków.
 • Niemożność liczenia w pamięci i uciekanie się do bardziej podstawowych strategii, takich jak liczenie na palcach.
 • Trudności ze zrozumieniem pojęć numerycznych takich, jak „większy niż”.
 • Problemy z abstrakcyjną i przestrzenną reprezentacją liczb powodujące problemy z ich zapisywaniem.

Problemy językowe, a niedorozwój psychiczny

Specyficzne problemy językowe, niezależnie od redundancji, są problemami rozwojowymi, które występują tylko w obszarze języka i mogą wpływać na inne obszary.

Z drugiej strony niedorozwój psychiczny jest zmianą w ogólnym funkcjonowaniu intelektualnym, o czym świadczą wyniki poniżej średniej na wczesnych etapach rozwoju.

Specyficzne problemy językowe: ocena i leczenie

Po pierwsze, ocena jest zwykle przeprowadzana przez interdyscyplinarny zespół, który może składać się z:

Logopeda z dzieckiem

 • Logopedy: odpowiada za określenie, w którym obszarze języka występuje deficyt.
 • Neuropsycholog: odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny funkcji wykonawczych w przypadku uszkodzenia mózgu. Ponadto można dokonać diagnostyki różnicowej, aby wykluczyć inne zmiany.
 • Psycholog: odpowiedzialny za leczenie strony emocjonalnej, ponieważ wiele problemów uczenia się zwykle pojawia się jako konsekwencja problemów w rodzinie.
 • Nauczyciel: nauczyciele są kluczowym elementem, ponieważ to oni zazwyczaj identyfikują problem w dziedzinie edukacji.
 • Inni specjaliści: neurolodzy, lekarze i psychiatrzy biorą udział w ocenie, gdy występuje uszkodzenie lub przyczyna organiczna.

Leczenie

Leczenie określonych problemów językowych wymaga również pracy kilku specjalistów na raz. Po zidentyfikowaniu konkretnego problemu opracowana zostanie strategia mająca na celu poprawienie i ukierunkowanie nauki.

Logopeda to profesjonalista, który zwykle opracowuje serię ćwiczeń, które pomogą dzieciom poprawić biegłość językową.

Na przykład, gdy dziecko źle wymawia słowa z powodu problemu fonetycznego, takiego jak zmiana litery „r” na „l”, opracowana zostanie seria ćwiczeń artykulacji ruchowej i językowej w celu skorygowania pozycji ustnej przy wywoływaniu dźwięku.

Interwencja zależy od rodzaju konkretnego problemu. Na tym etapie bardzo ważny jest udział nauczycieli w słuchaniu i rozwoju mowy. Ich funkcją jest zwracanie szczególnej uwagi na problemy ze zrozumieniem i wyrażaniem siebie.

Udział psychologa jest ważny, aby pomóc rozwiązać problemy emocjonalne i motywacyjne, które mogą utrudniać proces.

Podsumowując, należy zauważyć, że dzieci mają wyższy stopień plastyczności mózgu, ponieważ wiele jego połączeń nadal są na etapie rozwoju. Z tego powodu konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie określonych problemów językowych.

Dziecko z dysleksją, jeśli zostanie wcześnie poddane leczeniu, może nauczyć się strategii i rozwinąć umiejętności, które pomogą mu w prawidłowym uczeniu się. Jednak może to być bardzo trudne dla osoby, która próbuje odwrócić problem po dwudziestu lub trzydziestu latach życia, gdy ma już utrwalone nieprawidłowe metody nauki.

Dysleksja – czy wiesz, ile jest jej odmian?

Dysleksja – czy wiesz, ile jest jej odmian?

Dysleksja to zaburzenie, które wpływa na zdolność czytania i rozumienia języka pisanego. Ogólnie powoduje ona liczne trudności w życiu codziennym.