Osobowość typu D: jak na nas wpływa?

Osobowość typu D: jak na nas wpływa?
Francisco Pérez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Francisco Pérez.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Osobowość typu D sprawia, że osoby, które ją posiadają, są bardziej negatywne i lękliwe. Dzieje się tak, ponieważ boją się odrzucenia lub braku aprobaty ze strony innych.

W dzisiejszym artykule przedstawimy osobowość typu D. Jednak najpierw musimy podkreślić, że na przestrzeni historii wiele osób próbowało skategoryzować typy osobowości i jej zaburzenia. Co więcej, istnieje wiele starych teorii.

Doskonały przykład stanowi teoria czterech temperamentów Hipokratesa. Istnieje melancholik (pesymista), sangwinik (optymista), choleryk (niezrównoważony) i flegmatyk (apatyczny).

Temperamenty te zostały zdeterminowane poprzez relatywne ilości czterech humorów w ciele ludzkim (płynów: czarnej żółci, krwi, żółtej żółci i flegmy). Zauważ, że w oryginalnej greckiej teorii czterech temperamentów, obijały się już obecne nurty usiłujące odkryć biogenetyczną podstawę osobowości.

Co mamy na myśli mówiąc o “osobowości”?

Można powiedzieć, że osobowość to mieszanka czynników temperamentu (determinowanych przez biologię) oraz czynników charakterologicznych (determinowanych przez środowisko). Oznacza to, że na osobowość jednostki wpływają zarówno geny, jak i środowisko.

Istnieje pewien konsensus odnośnie postrzegania osobowości jako unii dwóch bytów. Za główne składniki osobowości uznaje się:

  • Temperament. Odnosi się do wrodzonych, genetycznych i organicznych wpływów, które determinują osobowość jednostki.
  • Charakter. Odnosi się do czynników psychospołecznych, wyuczonych, czynników, które wpływają na osobowość. Spore części charakteru, które rozwijają się z powodu określonych doświadczeń i procesów socjalizacji.
Zmartwiona kobieta

Osobowość i zdrowie

Ale dlaczego spośród wszystkich osób, które posiadają określone markery genetyczne danego schorzenia, zapadają na nią tylko niektóre, zaś inne pozostają zdrowe? Okazuje się, że w przypadku rozwoju choroby niezwykle ważną rolę odgrywa osobowość każdej predysponowanej jednostki.

Czy osobowość jest związana z określonymi psychofizjologicznymi wzorcami odpowiedzi (to gałąź psychologii, która zajmuje się związkami między procesami psychicznymi i fizycznymi)? Jakie wzorce fizyczne i psychiczne regulują predyspozycje rozwoju danej choroby?

Związek między osobowością a chorobą, między psychiką a fizjologią, nie jest taki prosty do ustalenia. Nadal istnieje wiele pytań na jego temat, na które nie ma jeszcze odpowiedzi. Aby postarać znaleźć odpowiedzi na te pytania, ustalono różne osobowości lub wzorce zachowań.

Tym samym, modele koncentrowały się na cechach osobowości, zaproponowanych przez Suls i Rittenhouse, aby postarać się wytłumaczyć związek między zachowaniem i zdrowiem wynikający z cech temperamentu i charakteru, które determinują dlaczego ludzie postępują w określony sposób.

Wzorce zachowań

Wzorce zachowań lub osobowości, o których tutaj mówimy, są opisane literami A, C i D. Każda z nich wiąże się z określonymi ryzykami zdrowotnymi.

Wzorce zachowań A wiążą się z chorobami krążenia. Osoby z wzorcami zachowań typu C są bardziej narażone na rozwój raka. I w końcu wzorce zachowań typu D (lub osobowość typu D) wiąże się z depresją i niepokojem. Te osoby są również bardziej narażone na rozwój choroby niedokrwiennej serca.

Osobowość typu D

Cechy typowe dla osobowości typu D to maksymalne tłumienie negatywnych emocji. Osoby o tej osobowości w systematyczny sposób hamują ekspresję swoich emocji.

Ich zachowanie cechują na przykład częste zahamowania społeczne. Poza tym mają tendencję do przejawiania subiektywnych uczuć napięcia, niepokoju, złości i smutku.

Zahamowania społeczne polegają na tendencji do hamowania wyrażania emocji podczas interakcji społecznych. Z kolei negatywna afektywność to styl radzenia sobie, który wywołuje indywidualne różnice w psychologicznym stresie, problemy somatyczne i spadek poczucia własnej wartości.

Takie połączenie negatywnej afektywności i zahamowań społecznych jest obecne u osób z typem osobowości D. Właśnie to wywiera negatywny wpływ na ich zdrowie. Na przykład badania wykazały, że depresja i zahamowania społeczne to czynniki, które mogą zwiększać śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca.

“Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę. Pozbądź się przyjaciół, którzy nie sprawiają, że stajesz się lepszy. Spędzaj czas z tymi, którzy sprawiają, że do tego aspirujesz.”

-Księga Przysłów 13:20-

Osobowość typu D i choroba niedokrwienna serca

Widzisz więc, że osobowość typu D jest silnie związana ze śmiertelnością u osób, które cierpią również na chorobę niedokrwienną serca (ChNS). Osoby, które miały już zawał serca i u których jest obecna osobowość typu D, są bardziej narażone na wystąpienie drugiego ostrego epizodu.

Mężczyzna trzymająca się za serce

Poza tym osobowość typu D może również w sposób niebezpośredni promować rozwój choroby niedokrwiennej serca. Niektóre zachowania, takie jak siedzący tryb życia oraz nadmierne spożywanie alkoholu i palenie papierosów, mogą jeszcze bardziej pogarszać stan chorego.

Ten wzorzec osobowości wiąże się również z negatywną zapadalnością. Wynika ona ze stosowania się do medycznych i psychologicznych terapii leczniczych.

Co więcej, należy zauważyć, że wysoki poziom chronicznego stresu psychospołecznego u osób z osobowością typu D i chorobą niedokrwienną serca zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego, arytmii komorowej, a nawet śmiertelnych schorzeń.

Właśnie dlatego osobowość typu D wskazuje na większe ryzyko śmiertelności z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych. Co więcej, w licznych badaniach stwierdzono, że osoby z osobowością typu D są bardziej narażone na śmierć w młodszym wieku niż osoby o innych typach osobowości.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.