Organizacja pracy w klasie - dlaczego jest niezbędna?

Organizacja pracy w klasie - dlaczego jest niezbędna?

Ostatnia aktualizacja: 14 maja, 2019

Skuteczna organizacja pracy w klasie maksymalizuje możliwości uczenia się dzieci. Z drugiej strony, złożone i potencjalnie chaotyczne środowisko klasy może prowadzić do problemów, które mogą przeszkadzać w edukacji uczniów. Dlatego psychologowie edukacyjni uważają, że wspieranie pozytywnego środowiska w klasie jest bardzo ważne.

Aby organizacja pracy w klasie była skuteczna, musimy najpierw zrozumieć jak to działa. W tym celu musimy wyjaśnić cechy, które mogą powodować problemy w klasach.

Organizacja pracy w klasie – sześć cech Waltera Doyle’a

Psycholog Walter Doyle stworzył sześć cech odzwierciedlających złożoność klas. Ponadto wyjaśnił, jak te cechy odnoszą się do manifestacji problemów. Znajomość tych cech pomoże nam zrozumieć klasy i to, w jaki sposób nauczyciele powinni nimi zarządzać.

  • Klasy są wielowymiarowe: klasy są otoczeniem dla wielu zajęć. Są to zajęcia szkolne (czytanie, pisanie, matematyka itp.) i zajęcia społeczne (zabawy, rozmowy z przyjaciółmi itp.).
  • Zajęcia te występują jednocześnie: w sali zajęcia odbywają się jednocześnie. Na przykład grupa uczniów może pisać, podczas gdy inna grupa omawia zadanie z nauczycielem. Z drugiej strony, być może uczeń przeszkadza innym, podczas gdy inni rozmawiają ze sobą.
organizacja pracy w klasie
  • Rzeczy dzieją się szybko: w klasach wszystko dzieje się szybko i często wymaga natychmiastowej reakcji. Jak wiedzą doświadczeni nauczyciele, wiele konfliktów może powstać jednocześnie bez wcześniejszego powiadomienia. Na przykład dwóch uczniów może zacząć się kłócić o zeszyt.
  • Wydarzenia są często nieprzewidywalne: chociaż nauczyciele dokładnie planują dobrze zorganizowane codzienne zajęcia, zawsze pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia. Na przykład alarm może zacząć dzwonić, komputer może nie działać, urządzenie grzewcze może ulec awarii etc.
  • Prywatność jest niewielka: ze względu na to, że klasy są miejscami publicznymi, uczniowie obserwują wszystko co się dzieje. Sposób organizacji pracy w klasie przez nauczyciela będzie stale oceniany przez uczniów. Oceny wartości dotyczące uczciwości lub niesprawiedliwości działań nauczyciela będą miały wpływ na klasę.
  • Sale lekcyjne mają historie. Uczniowie mają wspomnienia z tego co wydarzyło się w klasie przy poprzednich okazjach. Zrozumienie w jaki sposób przeszłość wpływa na przyszłość jest niezbędne do zrozumienia funkcjonowania klasy. Ważne jest, aby nauczyciele wiedzieli jak dziś organizować pracę w swoich klasach, aby wpłynąć na jutrzejszą naukę.

Jak organizować pracę w klasie

Nauczyciel musi wykorzystać pierwsze dni i tygodnie roku szkolnego na organizację pracy w swojej klasie. W tym okresie muszą zrobić dwie bardzo ważne rzeczy:

  • Porozmawiaj z klasą o zasadach i procedurach w sali lekcyjnej, aby promować współpracę.
  • Poproś uczniów, aby aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach edukacyjnych. W ten sposób rozwijasz pozytywne środowisko uczenia się.

Organizacja pracy w klasie wymaga wysiłku przez cały rok

Dobry start nie jest wystarczający. Przez cały rok szkolny nauczyciel musi reagować na wszystkie pojawiające się wymagania. Jeśli tak się nie stanie, problemy z dyscypliną utrudnią uczniom naukę. Aby sprostać tym wymaganiom, nauczyciele muszą mieć na uwadze dwa główne cele:

  • Pomóż uczniom poświęcić więcej czasu na naukę, a mniej na zajęcia bez znaczenia. W rzeczywistości, zarządzanie czasem szkolnym jest niezbędne zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. W salach lekcyjnych może być wiele przeszkód, które mogą sprawić, że uczniowie będą marnować czas, a tym samym będzie to utrudniać ich naukę. Nauczyciel musi zachęcać uczniów, aby ci pozostali zmotywowani i nie wybierali innych zajęć poza nauką.
  • Zapobiegaj rozwijaniu problemów przez uczniów. Uczniowie są podatni na problemy szkolne i emocjonalne. Zimna i nieprzyjazna klasa może sprawić, że poczują się odłączeni. Ponadto musimy pamiętać, że występowanie trudności lub zaburzeń rozwojowych wpływa zarówno na wydajność indywidualną, jak i grupową. Dlatego organizacja pracy w klasie polega również na rozwijaniu pozytywnego środowiska, w którym uczniowie czują się komfortowo i motywowani.

Dodatkowo, musi istnieć system ewaluacji, abyśmy wiedzieli czy nauczyciel powinien mieć na uwadze pewne cele, czy inne. Ciągłe i wyczerpujące ewaluacje pomagają nauczycielom zobaczyć możliwe błędy i pozwolić im szybko je poprawić. Byłoby nieodpowiedzialne, gdybyśmy nieodpowiednio monitorowali czy organizacja pracy w klasie jest zgodna z potrzebami uczniów.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.