Jigsaw Classroom (klasa układanka)- powrót integracji do szkół

Jigsaw Classroom (klasa układanka)- powrót integracji do szkół
Sara Clemente

Napisane i zweryfikowane przez psycholog i dziennikarz Sara Clemente.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

“Zjednoczeni jesteśmy silni.” Ten cytat doskonale podsumowuje cele jigsaw classroom. Jigsaw classroom to rodzaj klasy, w której uczniowie są uczeni integracji społecznej, współpracy i empatii. Opowiemy Ci o tym.

Od szóstego roku życia mózg dziecka rozwija się do bardzo ważnego punktu. Można wyjaśnić mu, jak należy się zachowywać i jak kontrolować siebie. To niezwykle ważny etap. Dlatego lata szkolne dziecka są najlepszym czasem tworzenia nawyków behawioralnych opartych na spokojnym, pełnym szacunku współistnieniu.

Pierwszy rok w szkole to wyzwanie dla dzieci

Dla większości dzieci pierwszy dzień w szkole oznacza ogromną zmianę. W końcu nie są już małymi dziećmi pozostającymi w domu. Zamiast tego są uczniami, którzy muszą przyjąć nowe obowiązki i nauczyć się odgrywać różne role. Muszą się rozwijać.

Jedna z nich, rola “ucznia”, oznacza, że ​​muszą uczyć się interakcji i nawiązywania relacji z innymi dziećmi z tej samej grupy wiekowej i kultury, lub z dziećmi spoza ich grupy wiekowej i kultury. Ponadto zyskują nowe modele do naśladowania i wytyczne, których używają do zadawania pytań i osądzania siebie i wszystkiego dookoła.

Chłopiec idący do szkoły.

Nowa rzeczywistość społeczna

Wraz ze zmieniającymi się nastawieniami i nową stymulacją dla ich mózgów, wyobraź sobie, co może dla nich oznaczać klasa, w której dzieci wyznają różne religie, zwyczaje, mają inne kolory skóry i pochodzą z różnych środowisk. Ale jeśli dostosują się do tego przyjmując błędny punkt widzenia, sprawy mogą się bardzo skomplikować.

Więcej migracji oznacza, że ​​monokulturowe społeczeństwo zmieni się w wielokulturowe. To naturalna kolej rzeczy. Dlatego ważne jest, aby uświadomić sobie, że może to być naprawdę świetna okazja, aby nauczyć dzieci tolerancji, współistnienia oraz szacunku społecznego i kulturowego.

Tutaj właśnie wchodzi do gry jigsaw classroom. Wynalazek Elliota Aronsona przyniósł bardzo dobre wyniki w grupach o różnych poziomach wykształcenia i stylach uczenia się.

Korzystne, skuteczne i łatwe do wdrożenia

“Jigsaw classroom” to wspólna technika uczenia się, której celem jest wzmocnienie głównej struktury (klasy) poprzez ciągłą interakcję i powiązania między jej częściami (dziećmi). Charakteryzuje się dynamiczną i funkcjonalną, a jednocześnie prostą metodologią. Zasadniczo działa poprzez tworzenie grup, w których koledzy z klasy muszą razem pracować nad zadaniem, aby osiągnąć wspólny cel.

Strategia postrzega każde dziecko jako kluczową część grupy, która ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy komunikują się, współpracują i mają ten sam cel. Chociaż istnieje wiele różnych statusów, jakie dzieci mogą mieć w szkole (popularne, zmarginalizowane, “odrzucone”, “rebelianci”), role te w jigsaw classroom nie mają znaczenia.

Struktura “jigsaw classroom”

Źródła uprzedzeń u dzieci zwykle pochodzą z wpływów będących poza kontrolą szkoły. Ale to wychowawcy są tymi, którzy budują na fundamentach powstałych w domu. Ponadto muszą być skutecznymi mediatorami kulturowymi. Jak więc uporządkować tę technikę, aby upewnić się, że działa idealnie?

  • Po pierwsze, wyjaśnienie techniki: pokazanie dzieciom, czym ona jest, jaka jest ich rola i jaki jest cel. Motywuje je i uczy podstawowych umiejętności społecznych służących interakcji w grupie. Nauczyciel musi podkreślić, że każdy uczeń musi współpracować i sterować łodzią w tym samym kierunku.
  • Następnie utworzenie grupy “statków-matek”: powinny one składać się z 4 lub 5 uczniów z różnych kultur. Nauczyciel powinien podzielić cel nauczania na tyle kategorii, ile osób w grupie. Na przykład w nauczaniu języka w szkole podstawowej jeden uczeń może wyszukiwać synonimy. Inny odszukuje antonimy. Następny może zmieniać kolejność zdań, a jeszcze kolejny może odszukać słowo, które nie pasuje do pozostałych…
  • Następnie, stworzenie grupy “ekspertów”: uczniowie tej samej kategorii spotykają się w tej grupie, gdzie debatują i wyrażają siebie. Wychodząc z ostatniego przykładu, jedna grupa ekspertów wyszuka tylko synonimy słowa, podczas gdy inna grupa będzie po prostu wyszukiwać antonimy i tak dalej.
  • Wreszcie, zjednoczenie z grupą “statków-matek”: każdy ekspert powróci do swojej grupy “statków – matek” i wyjaśni wyniki oraz to, czego się nauczył reszcie swojej grupy.
Elementy układanki.

Zalety techniki “układanki”

Istnieje wiele zalet “jigsaw classroom” w porównaniu z innymi konwencjonalnymi metodami poprawy relacji między uczniami z różnych grup etnicznych.

Technika jigsaw classroom…

  • Pomaga uczniom myśleć krytycznie i rozwijać inteligencję emocjonalną na temat spraw związanych z różnymi kulturami. Mimo to, mogą nie być jeszcze wystarczająco dojrzali, aby naprawdę obudzić swoją moralną stronę.
  • Konfrontuje je z różnymi punktami widzenia, mając na uwadze różnice ideologiczne i kulturowe każdego ucznia. Wzmacnia również ich umiejętności.
  • Zachęca do empatii i pozytywnego osobistego kontaktu między uczniami. Rozwija także ich poczucie obywatelskiego obowiązku i solidarności.
  • Zapewnia rozwój umiejętności społecznych w zakresie interakcji z grupą i wyrażania ich punktu widzenia w nie-asertywny, nie-przymusowy sposób
  • Wspiera inteligencję i kreatywność, ponieważ uczy dzieci nowych umiejętności intelektualnych
  • Uczy samodzielnego uczenia się: w miarę dorastania dzieci dobrze jest dać im nieco więcej niezależności. W ten sposób mogą podejmować samodzielne decyzje i budować swoje poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Podsumowując, “jigsaw classroom” to wspólna metodologia nauczania, która bardzo skutecznie promuje środowisko pokojowego współistnienia w szkole, niezależnie od wieku uczniów.

Pomaga im w nawykach behawioralnych opartych na tolerancji i wzajemnym szacunku. Wspiera rozwój intelektualny i poznawczy związany ze współpracą i praktyką społeczną.

To może Cię zainteresować ...
Szkoła nie nauczyła nas jak kochać samych siebie
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Szkoła nie nauczyła nas jak kochać samych siebie

To ciekawe jak jak w polityce ceni się inteligencję emocjonalną, natomiast szkoła nigdy nie włącza do swojego programu nauczania przedmiotu tego ro...


Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.