Objaśnienie osobowości: psychologia osobowości

Czym jest osobowość? Jak definiuje to psychologia osobowości? Z czego składa się Twoja osobowość? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.
Objaśnienie osobowości: psychologia osobowości

Ostatnia aktualizacja: 05 października, 2021

Wszyscy jesteśmy wyjątkowymi jednostkami, a psychologia osobowości wspaniale wyjaśnia jak ważna jest nasza indywidualna i charakterystyczna psychologia, jak i osobowość. Każde doświadczenie, które przeżywamy, pozostawia swój ślad, a niektóre pozostawiają więcej, niż inne.

Teraz wiemy, że nasza osobowość składa się z elementów genetycznych, dziedzicznych i środowiskowych. Psychologia osobowości jest dyscypliną odpowiedzialną za te zjawiska.

Ale co to jest osobowość? Czy jest to tylko związane na przykład z naszymi działaniami, czy też z naszym wewnętrznym światem (naszymi myślami i wspomnieniami)? Tak naprawdę jest to związane ze wszystkim i nie tylko.

„Wszystkie nasze doświadczenia wtapiają się w naszą osobowość. Wszystko, co kiedykolwiek nam się przydarzyło, jest tego składnikiem.”

– Malcolm X –

Czym jest osobowość?

Pojęcie osobowości możemy rozumieć na różne sposoby. Jednak generalnie rozumiemy to jako hipotetyczny konstrukt wyedukowany ze sposobu zachowywania się ludzi. Dlatego osobowość obejmuje szereg charakterystycznych cech.

Co więcej, obejmuje to, jak się czujesz lub myślisz i kształtuje się przez całe Twoje życie. Wynika to z Twoich różnych doświadczeń, szczególnie tych z dzieciństwa i okresu dojrzewania.

Psychologia osobowości

Bermúdez zaproponował jedną z najpełniejszych definicji osobowości w 1996 roku. Zasugerował, że

osobowość jest stosunkowo stabilną organizacją cech strukturalnych i funkcjonalnych, wrodzonych i nabytych w jej szczególnych warunkach rozwoju, które składają się na specyficzny i definiujący system zachowania, z jakim każda osoba styka się z różnymi sytuacjami.”

Ale po co nam jest osobowość? Oprócz definiowania siebie jako wyjątkowej osoby, którą jesteś, i pomagania w budowaniu swojej tożsamości, osobowość jest tym, co pozwala z powodzeniem dostosować się do otoczenia. Innymi słowy, ma pewne cechy adaptacyjne.

Psychologia osobowości

Psychologia osobowości to dyscyplina zajmująca się badaniem wpływu indywidualnych różnic w osobowości na zachowanie. Mówiąc dokładniej, ta gałąź psychologii bada osobowość i różnice między poszczególnymi osobami (różnice indywidualne).

Amerykański psycholog Gordon Allport (1897-1967) jest uważany za jednego z najważniejszych autorów w tej dziedzinie. Jego znanym dziełem jest „The Personality” (1936). Jest on uważany za jednego z twórców tej gałęzi psychologii.

Allport położył szczególny nacisk na niepowtarzalny charakter każdej osoby. Ponadto uważał, że obecny kontekst jest ważniejszy niż ten z przeszłości.

Jakie elementy zawiera osobowość?

Psychologia osobowości sugeruje, że pojęcie to obejmuje dwie duże grupy zachowań lub cech. Obejmują one:

 • Zachowanie oczywiste. Na przykład działania, które podejmujesz lub to, jak się zachowujesz.
 • Prywatne doświadczenia. Na przykład Twoje pragnienia, wspomnienia, myśli, potrzeby, opinie itp.

Dlatego Twoja osobowość jest odrębnym konstruktem, co oznacza, że jesteś wyjątkowy i niepowtarzalny. Niemniej jednak prawdą jest również, że istnieją określone wzorce osobowości. Są to skłonności ludzi do zachowywania się w określony sposób. Te wzorce obejmują zaburzenia osobowości.

Chociaż masz swoje własne szczególne cechy, dzielisz się pewnymi wzorcami z innymi. Te wzorce nazywane są cechami – psychologia osobowości szeroko je bada.

Jak bada się wzorce osobowości?

Możesz użyć trzech modeli do badania osobowości. Modele te koncentrują się na badaniu zachowań w celu ustalenia hipotez. Dzieje się tak, ponieważ z zachowania danej osoby, możesz się wiele dowiedzieć na jej temat. Te trzy modele to:

 • Internalista. Zmienne osobiste określają, jak się zachowujesz.
 • Sytuacjonista. Przyczyny zewnętrzne określają sposób zachowania.
 • Interakcjonista. Interakcja między zmiennymi osobistymi a kontekstem określa sposób zachowania.

Cechy osobowości i model Wielkiej Piątki

Cechy to zbiory wspólnych cech, które kształtują określone typy osobowości. Niektóre przykłady cech to pozytywność, radość, szczerość, przejrzystość, pesymizm i introwersja.

Uważamy, że jednym z najważniejszych modeli w tej w dziedzinie jest model Wielkiej piątki Raymonda Cattella. Cattell sugeruje, że istnieje pięć głównych czynników osobowości, a każdy czynnik obejmuje szereg cech. Pięć czynników to:

 • Ekstrawersja (a introwersja).
 • Neurotyzm (a stabilność emocjonalna).
 • Sumienność (a nieodpowiedzialność).
 • Otwartość na doświadczenia (a sztywność).
 • Ugodowość (a niewrażliwość).

Czasami nazywamy te pięć czynników i ich przeciwieństwa inaczej, ale wciąż mają one to samo znaczenie. Ponadto możesz opisać czyjąś osobowość za pomocą tych pięciu czynników i odpowiadających im cech.

Zaburzenia osobowości

Jak mówiliśmy wcześniej, Twoja osobowość jest wyjątkowa. Jednak u poszczególnych osób czasami powtarzają się pewne wzorce. To kształtuje różne typy osobowości. Czasami typy osobowości wykazują cechy ekstremalne, dysfunkcyjne, nieadaptacyjne lub odchylone od normy. Te cechy nazywane są zaburzeniami osobowości.

Aby zdiagnozować zaburzenie osobowości, pacjent musi cierpieć lub mieć problemy z funkcjonowaniem. Różne zaburzenia osobowości są wymienione w DSM-5 (Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych) i ICD-10 (międzynarodowa klasyfikacja chorób).

W zależności od ich cech, zaburzenia osobowości można podzielić na trzy grupy: A, B i C.

 1. Choroba paranoiczna, choroba schizoidalna i schizotypowa.
 2. Zaburzenia antyspołeczne, graniczne, histrioniczne i narcystyczne.
 3. Unikające, zależne i obsesyjno-kompulsywne zaburzenia osobowości.

Końcowe przemyślenia

Twoja osobowość jest czymś, co rozwija się w czasie, szczególnie w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Jednak przychodzi taki czas w Twoim życiu, kiedy Twoja osobowość ustabilizuje się i pozostanie taka na dobre. Luis Muiño, psycholog, twierdzi, że możesz zmienić małe rzeczy takim, jakim jesteś, ale Twoja osobowość jest taka, jaka jest.

Zaburzenia osobowości

Twoja osobowość ma podłoże genetyczne, ale jest również zbudowana na uczeniu się, kontekście, związkach i doświadczeniach życiowych. W rzeczywistości obejmuje wszystko, czym jesteś w środku, a także to, jak zachowujesz się na zewnątrz.

„Osobowość zaczyna się tam, gdzie kończy się porównanie”.

– Karl Lagerfeld –


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • American Psychiatric Association (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Editorial Panamericana.
 • Bruno, D. S. (2021). Hacia la integración del enfoque de rasgos y la perspectiva situacional. Revista Electrónica de Psicología Política, 19(47). https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/166588
 • Bermúdez, J. (2003). Psicología de la personalidad. Teoría e investigación (vol. I y II). Madrid: UNED
 • Boyle, G., Stankov, L., Martin, N., Petrides, K., Eysenck, M., & Ortet, G. (2016). Hans J. Eysenck and Raymond B. Cattell on intelligence and personality. Personality and Individual Differences103, 40-47. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916302872
 • Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad. Pearson Education.
 • Dweck, C. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality, and development. Psychological review124(6), 689-719. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Frev0000082
 • Gordon, A. (1985). La personalidad: su configuración y desarrollo. Herder.
 • Librán, E. C. (2015). Manual de psicología de la personalidad. Club Universitario.
 • Lim, A. (2023). Big Five Personality Traits: The 5-Factor Model Of Personality. SimplyPsychology. Consultado el 24 de julio de 2023. https://www.simplypsychology.org/big-five-personality.html

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.