Nauczanie może wywierać wpływ na całe życie

Nauczanie może wywierać wpływ na całe życie
Laura Gómez Domínguez

Napisane i zweryfikowane przez pedagog Laura Gómez Domínguez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Nauczanie bywa często pogardzanym i niedocenianym zawodem. Mimo tego ma nieocenione znaczenie dla społeczeństwa. Praktycznie każdy z nas ma nauczyciela, którego wspominamy z rozrzewnieniem ze względu na to, jaką wiedzę nam przekazał i czego byliśmy się w stanie od niego nauczyć.

Nauczanie to zawód, który wymaga ogromnej odpowiedzialności, ponieważ to zadanie jest niezwykle cenne dla całego społeczeństwo. Dlatego też nauczyciele muszą mieć odpowiednie przygotowanie dydaktyczne.

Muszą również uważnie śledzić nowinki z zakresu edukacji. Zwykłe przekazywanie informacji nie wystarczy. Muszą przekazywać wiedzą dbając jednocześnie o swoich uczniów, wspierając u nich rozwój wartości i będąc ekspertami w wielu dziedzinach.

Nauczycielka i uczennica

Poza tym muszą także umieć posługiwać się nowymi technologiami, zarządzać zasobami, oceniać i posiadać odpowiednio wykształconą inteligencję emocjonalną.

Dobry nauczyciel dba o każdego ze swoich uczniów. Pracuje nad osiągnięciem kształcenia integracyjnego, posiada empatię oraz koncentruje się na przekazywaniu wiedzy, a nie tylko na nauczaniu. Mówimy o edukacji włączającej, w której instruktor uczy uczniów rozwijać się w taki sposób, aby przygotować ich do dalszego życia.

Rola nauczyciela i znaczenie współpracy

Nowe wyzwania edukacyjne, którym musi stawić czoła dzisiejsze społeczeństwo, sprawiły, że rola nauczyciela uległa znaczącym zmianom. Nauczanie nie polega już jedynie na przekazywaniu wiedzy. Zamiast tego nauczyciele stali się przewodnikami w procesie uczenia się i nauczania.

Z tego powodu istotną rolę odgrywa koordynacja między różnymi nauczycielami. Zapewnia ona możliwość uczenia się od innych profesjonalistów. Pozwala również dzielić się konfliktami i pomysłami na ich rozwiązanie. Poza tym może nawet pomóc zmniejszyć nadmierny poziom stresu lub tendencje do przepracowywania się.

Pracując w zespole nauczyciele mogą uczyć się bazując na doświadczeniach innych. Doświadczają również innych punktów widzenia. Instruktorzy moją wymieniać się różnymi sposobami robienia danych rzeczy płynącymi z ich własnych doświadczeń.

Dzięki współpracy z innymi osobami i niesienia im pomocy, zwiększa się ich własna motywacja i pragnienie ukończenia różnych działań i projektów.

Wszystkie z tych działań poprawiają zarządzanie wiedzą. Umożliwiają również nauczycielom poprawę jakości uwagi, jaką poświęcają swoim uczniom. Poza tym zaczynają rozumieć, w jaki sposób mogą połączyć przedmiot, którego nauczają, z innymi dziedzinami.

“Kształcenie umysłu bez kształcenia serca nie jest w ogóle edukacją.”

-Arystoteles-

Nauczanie to coś więcej niż dawanie wykładów

Każdy nauczyciel pracuje z wiedzą i jednostkami. Nie jest jedynie ekspertem w swojej dziedzinie. Nauczyciel to nie tylko osoba, która wie, jak słuchać swoich uczniów i o nich dbać. Musi lubić z nimi pracować. Powinna być osobą posiadającą własne cele, które chce osiągnąć w pracy.

Jak mówił Arystoteles, samo przekazywanie wiedzy nie wystarczy. Możesz dbać o swoich uczniów i jednocześnie ich nauczać. Jedno nie wyklucza drugiego.

Nauczanie w szkole

Aby uczyć danego przedmiotu nie wystarczy go dobrze znać. Trzeba również odnajdywać znaczenie w nauczanych treściach. Poza tym należy wziąć pod uwagę inne istotne kwestie, jak choćby określanie funkcji, odpowiedzialności, dyskutowanie i negocjacja systemu pracy i oceniania.

Nauczyciele powinni rozbudzić w swoich uczniach takie wartości jak choćby myślenie krytyczne. Powinni również zachęcać do współpracy. W końcu nie chodzi jedynie o to, aby nauczyć się, że dwa plus dwa równa się cztery albo poznać nazwy największych rzek w kraju.

“O większości z nas będzie pamiętało najwyżej pięć czy sześć osób. Za to nauczycieli do końca życia pamiętają tysiące byłych uczniów.”

-Andy Rooney-

Nauczanie z pasją

Nauczyciel, który pracuje z pasją, nawiązuje więź ze swoimi uczniami. Taka więź może wykraczać dalece poza klasę. To obustronna więź, która bazuje na pomocy i podziwie. Taka praca może sprawić, że uczeń nie tylko posiądzie nową wiedzę, ale również będzie się rozwijał. To o wiele lepsze od nauczania jedynie po to, aby uczeń skończył klasę z dobrą oceną.

Nauczanie polega na odciskaniu znaku na czyimś życiu. Taki znak może towarzyszyć nam przez całe życie. Jeśli nauczyciel wierzy w to, co robi, jego wysiłki mają moc zmieniania ludzi. Dzięki temu nauczyciele mają moc przekształcania całego środowiska.

Nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy nowe metodologie, które cechuje aktywne nauczanie, mogą być niezwykle skuteczni. Zachęcają do wspólnego uczenia się, kreatywnej pracy i odkrywania nowych rzeczy.

Dzięki temu starają się osiągnąć skuteczny rozwój wszystkich kompetencji, jakich potrzebuje uczeń. Uczniowie, którzy otrzymują takie kształcenie, będą lepiej przygotowani do stawienia czoła różnym wyzwaniom.

To ludzie, dla których nauczenie stanowi prawdziwą pasję. Mają odpowiednią motywację i poznają nowinki ze swojej dziedziny, aby jak najlepiej wykonywać swój zawód. Nauczyciele są wdzięczni, że mogą uczyć innych i uwielbiają pracować z ludźmi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Meirieu, P. (2006). Carta a un joven profesor (pp. 21-29) Barcelona: Graó.
  • Esteve, José M. (2003). La aventura de ser maestro. Ponencia presentada en las XXXI Jornadas de Centros Educativos. Universidad de Navarra.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.