Thumb Author Laura Gómez Domínguez

Laura Gómez Domínguez

Pedagog


Psycholog edukacyjny przeszkolony w zakresie nowych technik uczenia się i nauczania. Pracowała jako animator młodzieży, nauczycielka języka, wychowawca przedszkolny, organizator czasu wolnego i mentor w zakresie szkolnym. Obecnie ubiega się o tytuł magistra z równouprawnienia płci na Uniwersytecie w Maladze.

O autorze

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie w Maladze (2015). Posiada tytuł magistra w nauczaniu ESO, matury, FP i języków - orientacja edukacyjna na tej samej uczelni (2020) oraz tytuł magistra psychopedagogiki na Uniwersytecie Alfonso X El Sabio (2022). Ubiega się o tytuł magistra z równouprawnienia płci na UMA.

Przeszkolona w zakresie coachingu edukacyjnego, technik kreatywności i metodologii dla nauczyciela teleedukacji. Pracowała jako wychowawca dzieci w Class Recruitment w Bristolu i prowadziła działania związane z mobilnością w różnych krajach europejskich na temat upodmiotowienia młodych ludzi, zrównoważonego rozwoju i sytuacji uchodźców.

Posiada doświadczenie w nauczaniu jako nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego w krajach, takich jak Wielka Brytania i Polska. Również jako animatorka młodzieży zajmująca się sprawami o charakterze społecznym. Pracuje jako autorka recenzji podróżniczych dla różnych portali, a także tematów związanych z pedagogiką, psychologią i dobrym samopoczuciem.


Ostatnie artykuły