Nauczanie interaktywne: na czym dokładnie polega?

Nauczanie interaktywne: na czym dokładnie polega?

Ostatnia aktualizacja: 04 lipca, 2020

Nauczanie interaktywne powoli zyskuje coraz większą popularność. Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi stanowi przykład na to, w jaki sposób nowe trendy i zasoby mogą wpływać pozytywnie na edukację.

Wielu psychologów, biologów i matematyków zajmuje się kwestią procesu uczenia się. Dzięki ich pracy jesteśmy w stanie zrozumieć go odrobinę lepiej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się na czym dokładnie polega nauczanie interaktywne.

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest uczenie się i interakcja. Zgodnie ze słownikiem, pierwsze pojęcie odnosi się do “przyswajania poprzez wypracowywanie trwałych zachowań”. Z kolei to drugie to “działanie zachodzące między dwoma lub więcej przedmiotami, osobami, czynnikami, siłami, czy funkcjami”. Ale na czym dokładnie polega nauczanie interaktywne?

Nauczanie interaktywne

Składa się nauczania dynamicznego, łączonego zazwyczaj z ruchem. Zapewnia motywujące aktywności, które zachęcają daną osobę do zachowania aktywności i pogłębiania własnej wiedzy. W tym celu niezbędne jest uczestnictwo różnych czynników i postaci:

Dziecko z wieloma pytaniami
 • Nauczyciel. Pracuje jako lider, który motywuje do nauki.
 • Uczniowie. Pozostają aktywni podczas uczenia się.
 • Przestrzeń. Może być to klasa, ale nie musi. Najważniejsze, aby sprzyjała uczeniu się.

W interaktywnym nauczaniu można wykorzystywać różne narzędzia, aby wspomóc osiągnięcie określonych celów. Na przykład można cały czas się uczuć. Dzięki temu będziesz w stanie uniknąć odkładania spraw na później.

Jak uczyć w sposób interaktywny?

Podstawę nauczania interaktywnego powinien stanowić nieustanny dialog. Chodzi o to, aby nauczyciel zaangażował się bardziej w nauczanie w globalny sposób. Innymi słowy, aby wyszedł poza podejście teoretyczne.

Biorąc pod uwagę środowisko i cele, nauczyciel:

 • Planuje proces nauczania.
 • Interweniuje, aby motywować uczniów do nauki i ich prowadzić.
 • Nadzoruje naukę uczniów.
 • Jest otwarty na dialog.
 • Generuje pozytywne oczekiwania odnośnie treści, jakie porusza.
 • Jest innowacyjny jeśli chodzi o proces nauczania.
 • Jest dynamiczny i rozumie proces edukacyjny.

Oznacza to, że nauczyciel powinien działać jako osoba ułatwiająca uczenie się. W tym celu, poza wspomnianymi wyżej cechami, musi dobrze znać samego siebie i umieć zarządzać samym sobą. W tym rodzaju uczenia się liczą się również emocje, poznanie i zachowania.

Nauczyciel musi dawać przykład. Pokazuje swoim uczniom doceniać, powtarzać i recytować to, czego się nauczyli.

Poza tym inteligencja związana z interaktywnym uczeniem się jest uznawana za wszechstronną. Tym samym jej jedynym celem nie jest rozwój intelektualnych dążeń. Wymaga umiejętności artystycznych, kulturalnych, empatycznych i samoregulujących.

Nauczyciel to przewodnik, który musi być świadom umiejętności uczniów i pomagać im je rozwijać. To fantastyczne, prawda?

Interaktywne uczenie się

W przypadku interaktywnego uczenia się uczeń odgrywa aktywną rolę, a tym samym może uczestniczyć we wszystkich aktywnościach. Może na przykład zrobić prezentację. Poza tym otrzymuje informację zwrotną nie tylko od nauczyciela, ale również od kolegów z klasy, a nawet od siebie samego. Może uczestniczyć w:

Dzieci przed komputerami
 • Odwróconej klasie. W takim miejscu może rozwijać strategie pracy wirtualnej i twarzą w twarz. Poza tym uczeń może rozwijać różne umiejętności, które pozwolą mu uczyć się w sposób wszechstronny.
 • Działaniach, które promują uczenie się umiejętności. Polega na uczeniu się krok po kroku, póki nie rozwiną określonej kompetencji.
 • Interakcjach z zasobami. Zarówno sposoby technologiczne, jak i nie, polegają na wykorzystywaniu różnych narzędzi w celu wspierania uczenia się. Na przykład uczestnictwo w burzy mózgów w przestrzeni wirtualnej, wykonywanie prezentacji i uczenie się poprzez granie w gry.

Końcowe uwagi

Istnieje wiele miejsc poświęconych edukacji, które stawiają na interaktywne nauczanie. Powinnaś ich poszukać, jeśli chcesz zacząć wykorzystywać ten model nauczania, który staje się coraz silniejszy i bogatszy wraz z każdym postępem technologicznym. Nie jest wykorzystywany jedynie w szkołach podstawowych, ale również w szkolnictwie wyższym.

Przeprowadzono badania na temat włączania świata wirtualnego do edukacji. Arenas Márquez, Domingo Carrillo, Molleda Jimena, Ríos Martín i Ruiz del Castillo (2009) w artykule opublikowanym w magazynie Media and Education sugerują, że nie wystarczy przenieść klasyczne materiały na stronę internetową.

Trzeba je również przystosować do nowego miejsca. Dlatego też nie chodzi jedynie o mieszanie różnych stylów, ale raczej o taki rodzaj nauczania, który jest innowacyjny, a zarazem ukierunkowany, nadzorowany oraz posiada silną teoretyczną podstawę.

Krótko mówiąc, interaktywne nauczanie podkreśla związek stworzony w różnych środowiskach, w których nauczyciele, uczniowie i koledzy z klasy angażują się w sposób dynamiczny i świadomy. Taki, w którym każdy uczestnik wnosi swój własny wkład. Wychodzi poza klasyczne modele nauczania, integrując je w innowacyjną propozycję.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Márquez, F.J.A., Carrillo, M. Á. D. Jimena, G.M. Martín, M. Á.R. & del Castillo, J.C.R. (2009). Aprendizaje interactivo en la educación superior a través de sitios web. Un estudio empírico. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (35),127-145.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.