Mózgowie i jego anatomia - szczegóły centrum zarządzania

Mózgowie jest najważniejszą i największą częścią ośrodkowego układu nerwowego. Pełni funkcje prowadzenia i integracji informacji a także rozumowania, oceny lub kontroli zachowania.
Mózgowie i jego anatomia - szczegóły centrum zarządzania
Cristina Roda Rivera

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Cristina Roda Rivera.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Mózgowie jest główną częścią ośrodkowego układu nerwowego. Umieszczone w czaszce pełni funkcje przewodzenia i integracji informacji, a także rozumowania, oceny lub kontroli zachowania.

Jeśli chodzi o rozkład fizjologiczny, anatomia mózgowia dzieli się na trzy różne części: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. Czasami nazywa się je także mózgowiem przednim, środkowym i tylnym.

Każda z tych części obejmuje określone regiony mózgowia, które wykonują różne czynności. Ze wszystkich funkcji, które wykonuje mózgowie, wyróżnia się kontrola aktywności ciała i odbiór informacji z wewnątrz i z zewnątrz.

Zatem mózgowie odpowiada za powiązanie składników fizycznych z komponentami psychologicznymi. Zajmuje się również dostosowaniem informacji z mózgu do informacji otrzymywanych z zewnątrz poprzez zmysły.

Mózg - rysunek

Mózgowie zajmuje bardzo obszerny region, w rzeczywistości jest najbardziej obszerną strukturą ludzkiego mózgu. Z tego powodu zawiera w sobie również tysiące różnych obszarów i regionów.

Anatomia mózgowia: przodomózgowie lub przednie mózgowie

Przodomózgowie to przednia część mózgowia. Podczas ciąży, jest to jeden z pierwszych rozwijających się regionów u zarodka. Następnie w obrębie przodomózgowia pojawiają się dwa kolejne regiony obejmujące jego strukturę: telencefalon i diencefalon. Ich polskie nazwy natomiast to kresomózgowie i międzymózgowie.

Telencefalon – kresomózgowie

Telencefalon, czyli kresomózgowie jest najwyższym a zarazem najbardziej obszernym rejonem przodomózgowia. Reprezentuje również najwyższy poziom integracji somatycznej i wegetatywnej.

Region ten różni się u płazów i ssaków. U płazów składa się z wysoko rozwiniętych guzów węchowych, podczas gdy już u ssaków składa się z dwóch półkul mózgowych. Wewnątrz telencefalonu znajdujemy następujące płaty mózgowe:

 • Potyliczny: wykonuje wizualne operacje sensoryczne.
 • Ciemieniowy: przetwarza informacje ruchowe i pochodzące ze zmysłów.
 • Skroniowy: wykonuje procesy słyszenia.
 • Czołowy: wykonuje funkcje wyższe, takie jak osąd, rozumowanie, percepcja i kontrola motoryczna.
 • Ciało prążkowane: otrzymuje informacje z kory mózgowej i zwojów podstawy.
 • Węchomózgowie: region mózgu zaangażowany w węch.

Tak więc kresomózgowie zawiera wiele obszarów mózgu i wykonuje wiele procesów umysłowych. Najważniejsze jest jednak przetwarzanie informacji pochodzących od zmysłów i innych obszarów mózgu. Ale bierze również udział w bardziej skomplikowanych funkcjach poprzez płat czołowy.

Diencephalon – międzymózgowie

Diencephalon jest drugim z kolei podregionem przodomózgowia. Znajduje się pod telencefalonem i graniczy w dolnej części z śródmózgowiem.

Ta struktura również zawiera bardzo ważne elementy mózgu. Jego główne rejony to wzgórze i podwzgórze.

 • Podwzgórze. Jest to organ o niedużych wymiarach. Tworzy podstawę wzgórza, kontroluje autonomiczne funkcje trzewne a także impulsy seksualne. Podobnie, wykonuje ważne czynności w regulacji apetytu, pragnienia i snu.
 • Wzgórze. Jest to najbardziej obszerny i najważniejszy region diencefalonu. Jego główna funkcja polega na zbieraniu informacji ze wszystkich zmysłów, z wyjątkiem zapachu. Jest bezpośrednio związane z korą mózgową i odgrywa ważną rolę w rozwoju emocji i uczuć.
 • Subthalamus, inaczej niskowzgórze. Ten niewielki obszar leży między wzgórzem a podwzgórzem. Otrzymuje informacje z móżdżku i czerwonego jądra i składa się głównie z istoty szarej.
 • Nadwzgórze. Znajduje się powyżej wzgórza. Tworzą ją szyszynka i jądra pasmowe. Nadwzgórze należy do układu limbicznego i odpowiada za produkcję melatoniny.
 • Metathalamus, czyli zawzgórze. Nad nadwzgórzem znajduje się zawzgórze, struktura, która służy jako przejście dla impulsów nerwowych krążących od dolnej szypułki do kory słuchowej.

Trzecia komora

Wreszcie w górnej części diencefalonu znajduje się komora odpowiedzialna za amortyzację uderzeń czaszkowo-głowowych w celu ochrony dolnych obszarów diencefalonu.

Anatomia mózgowia: śródmózgowie lub mózgowie średnie

Śródmózgowia lub mózgowie średnie to centralna część mózgowia. Stanowi górną strukturę pnia mózgu i odpowiada za połączenie mostu Varola i móżdżku z międzymózgowiem. W obrębie śródmózgowia znajdujemy trzy główne regiony:

 • Pokrywa: w tym obszarze znajduje się guz popielaty i tylna perforowana substancja. Powstaje tu również mała bruzda, która wychodzi z nerwu ruchowego oka.
 • Konary lub odnogi: jest utworzony przez górne ramię spojenia i pasmo optyczne. Jego zadaniem jest po prostu połączenie guzów z ciałami kolankowatymi.
 • Nakrywka: tutaj znajdują się jądra własne oraz jądra nerwów czaszkowych, zaokrąglone wzgórki podzielone na pary przednie i górne, które modulują odruchy wzrokowe, oraz tylne i dolne, które modulują odruchy słuchowe.

Główną funkcją śródmózgowia jest kierowanie impulsów motorycznych z kory mózgowej do mostka pnia mózgu. Inaczej mówiąc, impulsy przechodzą od górnych obszarów mózgu do dolnych obszarów, aby następnie dotrzeć do ​​mięśni. Śródmózgowie przekazuje więc głównie impulsy i odruchy czuciowe oraz łączy rdzeń kręgowy ze wzgórzem.

Anatomia mózgowia: tyłomózgowie lub mózgowie tylne

Tyłomózgowie lub mózgowie tylne to dolna partia mózgowia. Otacza czwartą komorę mózgową i swoją niższą częścią graniczy z rdzeniem kręgowym. Składa się z metencefalonu, który zawiera móżdżek i most oraz myelencefalonu, który zawiera rdzeń przedłużony.

Metencefalon – tyłomózgowie wtórne

Jest to drugi pierwotny pęcherzyk mózgu i konfiguruje górną partię tylnej części mózgowia. Zawiera dwa główne i ważne obszary funkcji mózgu: móżdżek i most.

Móżdżek
 • Móżdżek: jego główną funkcją jest integracja ścieżek sensorycznych i motorycznych. Jest to również obszar wypełniony połączeniami nerwowymi, które umożliwiają połączenie z rdzeniem kręgowym i górnymi częściami mózgu.
 • Most: część pnia mózgu, która znajduje się między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem. Jego główna funkcja natomiast jest podobna do funkcji móżdżku i odpowiada za połączenie śródmózgowia z górnymi półkulami mózgu.

Rdzeń przedłużony, czyli rdzeniomózgowie

Myelencefalon to natomiast dolna partia tylnej części mózgowia. Obszar ten zawiera rdzeń przedłużony, strukturę w kształcie stożka, która przenosi impulsy z rdzenia kręgowego do mózgowia.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.