Thumb Author Matias Rizzuto

Matias Rizzuto

Filozof


Filozof z wykształcenia. Matías Rizzuto uzyskał dyplom z filozofii na National University of San Martín w 2022 roku. Pracował jako nauczyciel w szkołach średnich dla dorosłych oraz jako mentor dla studentów Wydziału Humanistycznego swojej macierzystej uczelni. Specjalizuje się w filozofii orientalnej, a od kilku lat zajmuje się pisaniem i redagowaniem treści cyfrowych.

O autorze

Ukończył filozofię na National University of San Martín w 2022 roku. Zdobył rozległe wykształcenie w zakresie filozofii starożytnej i współczesnej. Rozwinął też głębokie zainteresowanie filozofią Wschodu. Jego praca magisterska i obecny obszar badawczy koncentrują się wokół współczesnych problemów etycznych, politycznych i ekonomicznych. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich z filozofii prawa na Uniwersytecie w Buenos Aires.

Ma doświadczenie jako nauczyciel w szkołach średnich dla dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji, wykładając przedmioty z filozofii i metodologii badań.

Poza środowiskiem akademickim jest entuzjastą rynków finansowych. Praktykuje też medytację Vipassana.


Ostatnie artykuły