Autosugestia - techniki pozwalające ją praktykować

Czym są techniki autosugestii i jak wykorzystuje się je w terapii? Dowiedz się o tej metodzie opartej na autohipnozie i o tym jak bardzo może być przydatna.
Autosugestia - techniki pozwalające ją praktykować
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 19 maja, 2023

Techniki autosugestii są również znane jako techniki autohipnozy. Autosugestia pozwala nam wpływać na nasze myśli i zachowania. Celem wspomnianych technik jest modyfikacja lub ukierunkowanie emocji, refleksji i zachowań z myślą o pozytywnej transformacji.

Pionierem tych metod był Émile Coué, XIX-wieczny farmaceuta. Zauważył ciekawy fakt dotyczący tych, którzy przychodzili do niego po lekarstwa. Odkrył, że jeśli mówił pozytywnie o lekach, które im podawał, stawały się one bardziej skuteczne. Zasadniczo odkrył efekt placebo.

Coué tak bardzo zainteresował się tym tematem, że zaczął badać hipnozę. Odkrył, że nikogo nie można zahipnotyzować wbrew jego woli. Odkrył również, że jej wpływ zmniejsza się po odzyskaniu przytomności. W związku z tym poczuł się skłonny zaprojektować inną procedurę, która byłaby bardziej wydajna. Tak narodziła się autosugestia.

„W efekcie autosugestia jest narzędziem, które posiadamy od urodzenia i w tym instrumencie, a raczej w tej sile tkwi cudowna i nieobliczalna moc, która w zależności od okoliczności daje najlepsze lub najgorsze rezultaty… Jest to metoda którą wszyscy powinni stosować, chorzy, aby uzyskać uzdrowienie, zdrowi, aby zapobiec nadejściu choroby w przyszłości. Poprzez jej praktykowanie możemy zapewnić sobie na całe życie doskonały stan zdrowia”.

-Émile Coue-

Techniki autosugestii

Techniki autosugestii stosowane w ramach terapii są metodami autoprodukcji pozytywnych myśli. W efekcie kierują zachowaniem i emocjami promując dobre samopoczucie. Stosowane są motywujące afirmacje, a także wyobrażeniowe wizualizacje, zorientowane na zamierzony cel.

Z reguły, kiedy mówimy o takich technikach, robimy to w sensie pozytywnym, w celu poprawy samopoczucia. Jednak istnieje również negatywna autosugestia. Wiąże się to z wywołanymi przez jednostkę pesymistycznymi lub osłabiającymi poglądami na temat jej zachowania.

Émile Coué był pierwszym, który opracował podstawowy proces rządzący się czterema zasadami. Były one następujące:

 • „Jeśli prowadzi nas nieświadomość i uczymy się nią kierować, to uczymy się kierować sobą”.
 • „Wbrew temu, co się myśli, wola nie jest pierwszą władzą człowieka. W rzeczywistości jest nią wyobraźnia.
 • „Każdego dnia, pod każdym względem, staję się coraz lepszy”. Uważa się to za niezwykle potężną afirmację. Wymaga ciągłej praktyki autosugestii, aby jej efekty były widoczne.
 • „Każdy pomysł, który mamy w duchu, staje się rzeczywistością w domenie możliwości”. Oznacza to, że jeśli możliwe jest ulepszenie czegoś, możemy to osiągnąć poprzez autosugestię. Jeśli tego nie osiągniemy, to i tak działamy na swoją korzyść.
Pewna siebie kobieta wskazuje się przed lustrem
Zgodnie z autosugestią afirmacje lub zdania twierdzące mają moc motywowania.

Główne techniki autosugestii

Za ideą autosugestii kryją się dwie podstawowe idee: autoafirmacja i wizualizacja. Z tych dwóch koncepcji zbudowano wiele wariantów. Obie leżą u podstaw tej praktyki.

Autoafirmacje

Autoafirmacje to wyrażenia lub zdania, które mają wystarczającą moc, aby Cię zmotywować, abyś nie tracił z oczu swoich celów. Jednak muszą one mieć większy wpływ niż wszelkie możliwe przeszkody lub trudności, które stoją na Twojej drodze. Powinieneś je stale powtarzać, zwłaszcza w trudnych chwilach. Składają się one ze stwierdzeń typu: „Jestem w stanie” czy „Dam sobie radę”.

Wyobrażanie sobie

Wizualizacja to jedna z najbardziej znanych metod autosugestii. Aby zastosować ją w praktyce, wykonaj następujące czynności:

 • Usiądź w cichym miejscu i zajmij wygodną pozycję.
 • Zamknij oczy i oddychaj głęboko, aż poczujesz się zrelaksowany.
 • Skoncentruj swoją uwagę na jednej z ogólnych lub szczegółowych autoafirmacji. Na przykład „Mogę” (ogólne stwierdzenie) lub „Mogę zdać test” (stwierdzenie szczegółowe).
 • Zacznij budować mentalny obraz, w którym osiągnąłeś swój cel. Dodaj jak najwięcej szczegółów, aż ułożysz kompletny scenariusz mentalny.
Człowiek z otwartymi ramionami na plaży
Autosugestia opiera się na wizualizacjach lub mentalnej konstrukcji obrazów, aby osiągnąć cel.

Skuteczność autosugestii

Taktyki autosugestii działają w podobny sposób jak efekt placebo. Są niezwykle skuteczne. Musimy jednak wziąć pod uwagę pierwszą zasadę Émile Coué, jaką jest realizm. Bez względu na to, jak dobrze zastosujesz tę metodę, nie doprowadzi ona do osiągnięcia niemożliwego. Na przykład autosugestia nie sprawi, że staniesz się niewidzialny.

Bardzo ważne jest również ciągłe ćwiczenie tych technik. Powtarzanie generuje autosugestię. W przeciwnym razie jej skuteczność może zostać znacznie zmniejszona.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Blez, R. N. F., & Rodríguez, A. J. S. (2011). Consideraciones teóricas sobre el autoentrenamiento (original). Olimpia: Publicación científica de la facultad de cultura física de la Universidad de Granma, 8(28), 202-206.
 • Feixa, C. (2006). La imaginación autobiográfica. Periferia: revista de recerca i formación en antropología, (5).
 • Westphal, C., & Laxenaire, M. (2012, February). Émile Coué: amuseur ou précurseur? In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 170, No. 1, pp. 36-38). Elsevier Masson.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.