Lojalność - czy wiesz, jak możesz być wierny swoim własnym zasadom?

Lojalność - czy wiesz, jak możesz być wierny swoim własnym zasadom?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Lojalności nie można narzucić. Lojalność jest aktem wolności, podczas którego decydujesz się komuś lub czemuś ofiarować swój czas, szacunek i bliskość. W końcu nikt nie może okazać szacunku innym, jeśli nie szanuje najpierw samego siebie.

Lojalność oznacza przede wszystkim uczciwość. Osoby lojalne kierują się zasadami, które są zawsze zgodne z ich wartościami. A także z szacunkiem do drugiego, w którym nie ma miejsca na zdrady, kłamstwa lub interesowność. Niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo interesującym konceptem, która wykracza poza ramy zwykłego zaufania.

Jeśli zadajemy sobie pytanie, jakie jest źródło lojalności antropologia może dać nam kilka interesujących informacji. W przeszłości t en wymiar działał jak mechanizm przetrwania. W scenariuszu naszych przodków, tak niesprzyjającym i pełnym niebezpieczeństw, otrzymanie pomocy i wsparcia członków grupy było kluczem do przetrwania.

Dziewczyna z niebieskimi włosami
Dzisiaj scenariusz nie jest już taki sam. Jednak nadal potrzebujemy bliskości i bezpieczeństwa ludzi wokół nas, aby czuć się dobrze. Dajemy drugiej osobie naszą uwagę, szacunek i ciągłe zaangażowanie i wiemy, że nie zostaniemy zdradzeni. Gdzie wiemy, że nie ma ukrytych interesów ani podwójnych intencji.

Są tacy, którzy uważają, że w dzisiejszych czasach lojalność jest prawie ideałem, dobrem zagrożonym wyginięciem. Chociaż możemy mieć inne zdanie, to ten wymiar jest jednak wciąż obecny w sercach wielu ludzi. Ale musimy również wiedzieć, co to znaczy być lojalnym. Ponieważ czasami możemy wpaść w pewną dynamikę, w której obraz lojalności jest nieco zniekształcony. Przeanalizujmy więcej danych poniżej.

Będę szedł za Tobą do ostatniego tchu w prawdzie i lojalności”.

-William Szekspir-

Lojalność – co oznacza?

Seneka mówił, że lojalność zaczyna się od zaufania, ale jak już zauważyliśmy, koncept ten ma swoje korzenie w czymś znacznie głębszym, złożonym i wykwintnym jednocześnie. Po pierwsze, ludzie lojalni szanują przede wszystkim własne zasady. Właśnie tam zaczyna się prawdziwy rdzeń lojalności: zawsze działaj w oparciu o wartości, które są zgodne z tym, co uważasz za prawidłowe.

Lojalność – zobowiązanie do odpowiedniego zachowania

Lojalność pochodzi od słowa „legalny”. Istnieje zatem element prawości i zaangażowania, aby postępować właściwie w każdych okolicznościach. Jak to przekłada się na relacje? Oznacza to, że nawet jeśli zakończymy z kimś związek emocjonalny lub jako przyjaciele zawsze pozostanie między nami szacunek. Nie będziemy ujawniać intymnych szczegółów związku, krytykować ani zachowywać się w sposób, który mogłyby w jakikolwiek sposób komukolwiek zaszkodzić.

Lojalność jest ponad zaufaniem. Nawet gdy zaufanie się skończy, a my nie będziemy już w związku z daną osobą nadal zachowamy do niej szacunek. Szacunek, który jest cnotą szlachetną i pożądaną.

Nie możesz nikogo zmusić do lojalności

Musimy przyznać, że lojalności wymaga się od nas w wielu sytuacjach. Wymagają jej od nas w miejscu pracy, gdzie powinniśmy być wierni polityce firmy, menedżerom, standardom. Nasza rodzina również jej od nas wymaga, często domagając się, aby postępować zgodnie z tymi samymi wartościami, obyczajami, rytuałami.

Przyjaciele

  • Jest to niewątpliwie najciemniejsza strona lojalności, w której podejmowane są próby wymuszenia pewnych zobowiązań, zachowań i naruszania samooceny. Dlatego musimy być szczerzy, nikogo nie można zmusić do lojalności. Nikt nie będzie lojalny wobec partnera, rodziny lub przyjaciół, ponieważ inni mu to narzucają.
  • Ludzie lojalni są wolni i zachowują zgodność z własnymi wewnętrznymi normami. Istnieje zgodność między tym, co czują, a tym, co robią.
  • Nie ma miejsca na uległość ani ujednolicenie. Autentyczna lojalność jest przejawem moralnej odwagi, w której człowiek decyduje się zawsze przestrzegać własnych zasad.
  • Oznacza to na przykład, że nie będą oni lojalni wobec wszystkich. Odmówią lojalności, jeśli ktoś będzie wymagał od nich zachowań sprzecznych z ich przekonaniami.

Osoba lojalna jest szczera, nieprotekcjonalna i pomaga nam się rozwijać

Lojalni ludzie nie korzystają wyłącznie z protekcjonalności. Nie odpowiadają “tak” na każde zadane pytanie, nie zawsze się ze wszystkim zgadzają, nie zawsze wspierają nas we wszystkim, co robimy, w każdej decyzji i zachowaniu, bez względu na to, jak jest ono wątpliwe. Lojalność jest również szczerością i korzysta z aktywnego zaangażowania na rzecz naszego dobrego samopoczucia.

Oznacza to, że jeśli w pewnym momencie konieczna będzie szczera opinia, ostrzeżenie nas przed czymś lub pomoc w otwarciu oczu na pewną ją nam zaoferują. Ponieważ osobą lojalną rządzą silne wartości, a nie służebność czy pasywność. Ten, kto chce dla nas jak najlepiej nigdy nie zawaha się być wsparciem. Osobą, która może powiedzieć nam prawdę, która zaboli. Która jest zdolna do wytknięcia nam naszych błędów, ale także wskazania nam możliwości rozwoju.

Podsumowując, jak mogliśmy zauważyć, koncepcja lojalności ma swoje niuanse. Nikt nie może narzucić nam wobec kogo lub wobec czego mamy być lojalnym. Ten koncept nie jest zewnętrzny, ma swoje wewnętrzne pochodzenie i jest zgodny z kodeksem wartości opartym na szacunku i uczciwości, które dana osoba budowała przez całe swoje życie. Lojalni ludzie nie tylko mówią, ponieważ lojalność musi być wprowadzona w praktykę, być stosowana codziennie w każdych okolicznościach. Pomyślmy o tym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Van Vugt, M., y Hart, CM (2004). La identidad social como pegamento social: los orígenes de la lealtad grupal. Revista de personalidad y psicología social , 86 (4), 585–598. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.4.585

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.