Korzyści z ekspresji emocjonalnej - poznaj je!

Korzyści z ekspresji emocjonalnej - poznaj je!
Fátima Servián Franco

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Fátima Servián Franco.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Na poziomie klinicznym stwierdzono, że prawidłowa ekspresja emocjonalna uwalnia nas, przybliża do lepszego subiektywnego samopoczucia i daje wiele innych korzyści. Porozmawiajmy więc, nie ukrywajmy niczego, piszmy, tańczmy. Nawet jeśli się tym nie dzielimy, nawet jeśli robimy to tylko po to, aby oczyścić nasze umysły.

Korzyści z ekspresji emocjonalnej mogą być niezliczone.

W swoim bestsellerze dotyczącym inteligencji emocjonalnej (IE) Daniel Goleman wyjaśnił, że sukces danej osoby nie zależy w 100% od jej IQ ani tytułów akademickich. Inteligencja emocjonalna ma większą wagę.

IE, jak zauważa Goleman, to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych, aby dobrze zarządzać emocjami i mieć bardziej produktywne relacje z otaczającymi nas ludźmi.

Ludzie posiadający tę umiejętność wiedzą, jak rozpoznać swoje emocje i dlaczego je odczuwają. Rozpoznają, w jaki sposób ich uczucia wpływają na ich wyniki i są w stanie powiązać je z ich wartościami i celami.

«Inteligencja emocjonalna to sposób na rozpoznanie, zrozumienie i wybranie tego, jak myślimy, czujemy i działamy. Tworzy nasze interakcje z innymi ludźmi i nasze własne zrozumienie. Określa, w jaki sposób i dlaczego się uczymy. Pozwala nam ustalać priorytety. Określa większość naszych codziennych działań. Badania sugerują, że determinuje co najmniej 80% sukcesu w naszym życiu ”.

-Joshua Freedman-

Serce w mózgu

7 korzyści z ekspresji emocjonalnej

Można powiedzieć, że inteligencja emocjonalna ma trzy aspekty. Z jednej strony odnosi się do umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi, a także do zdolności do regulowania indywidualnych informacji emocjonalnych.

Drugi sposób obejmuje organizację wszystkich aspektów osobowości, które przyczyniają się do sukcesu. Na koniec, służy do opisania zdolności do regulowania i zarządzania informacjami emocjonalnymi (Mayer i in. 2000b).

Ogólnie rzecz biorąc, inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności postrzegania, rozumienia, rozumowania i zarządzania emocjami siebie i innych (Goleman 1998; Mayer i in. 2000b). Ponadto wiąże się ze zdolnością bycia świadomym emocji i ich wpływu na tak zwane tradycyjne inteligencje i interakcji z nimi.

W szczególności skupię się na sekcji inteligencji emocjonalnej, która odpowiada zdolności regulowania i zarządzania informacjami emocjonalnymi. Ekspresja emocjonalna i świadomość emocjonalna to umiejętności, które pomagają nam:

 • Oddzielić się od emocji.
 • Zapobiegać konfliktom i je rozwiązywać.
 • Zwracać uwagę na zakłócenia.
 • Połączyć się z naszymi potrzebami.
 • Zrozumieć emocje.
 • Uzyskać zrozumienie i wsparcie.
 • Ulżyć napięciu.

„Nie zapominajmy, że małe emocje są wspaniałymi kapitanami naszego życia i słuchamy ich nie zdając sobie z tego sprawy”.

Vincent Van Gogh

Żyjemy w społeczeństwie, które nie kształci nas do bycia inteligentnymi emocjonalnie

Niektórzy autorzy twierdzą, że ważne jest wzięcie pod uwagę, że obecnie nasze społeczeństwo jest bardzo zaniepokojone agresją, konfliktem społecznym, a zwłaszcza przemocą w szkole.

W obliczu tej uogólnionej sytuacji warto zapytać, czy pilnie potrzebujemy stworzyć odpowiednie ramy edukacyjne, aby społeczeństwo obniżyło częstotliwość „porwań emocjonalnych”.

W tym celu konieczne jest lepsze zrozumienie naszych emocji i emocji innych osób, a także większa kontrola w sytuacjach osobistych i społecznych, w których dąży się nie tylko do celów „równowagi osobistej”, zgodnie z obecnym systemem edukacji, ale także do celów „równowagi społecznej” (Gutiérrez i García Cué, 2015).

Przytulona para

Komunikacja i ekspresja emocjonalna jest koniecznością dla społeczeństwa w kryzysie. Jeśli brakuje nam inteligencji emocjonalnej za każdym razem, gdy pojawia się stres ludzki mózg przełącza się na autopilota.

Ma wtedy tendencję do robienia tego samego, tylko w bardziej skomplikowany sposób. Co jest niewłaściwym podejściem w dzisiejszym świecie.

Według Petera Saloveya, jednego z wiodących pionierów badań nad inteligencją emocjonalną i promocji zdrowia, w następnej dekadzie zobaczymy badania pokazujące, że umiejętności i kompetencje emocjonalne mają wiele wspólnego z naszymi osiągnięciami w różnych obszarach.

„Nauczanie Sokratesa o samopoznaniu i uświadomieniu sobie swoich uczuć w momencie, gdy się pojawiają jest kamieniem węgielnym inteligencji emocjonalnej”.

-Daniel Goleman-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Bisquerra Alzina, R., & Escoda, N. P. (2007). Las competencias emocionales.

 • Cerezo, M. V., Ortiz-Tallo, M., & Cardenal, V. (2009). Expresión de emociones y bienestar en un grupo de mujeres con cáncer de mama: una intervención psicológica. Revista Latinoamericana de psicología41(1), 131-140.

 • Estrada, A. R. B., & Martínez, C. I. M. (2014). Psicología de las emociones positivas: generalidades y beneficios. Enseñanza e investigación en psicología19(1), 103-118.

 • Gabel Shemueli, R. (2005). Inteligencia emocional: perspectivas y aplicaciones ocupacionales.

 • Goleman, D. (1998). La inteligencia emocional en la práctica. Barcelona: Editorial Kairós. SA

 • Gutiérrez Tapias, M., & García Cué, J. L. (2015). La comunicación emocional, una necesidad para una sociedad en crisis. In I Congreso Internacional de Expresión y Comunicación Emocional (CIECE)(2015), p 397-408. Universidad de Sevilla.

 • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models of emotional intelligence. RJ Sternberg (ed.).

 • Sánchez-Navarro, J. P., & Román, F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. Anales de Psicología/Annals of Psychology20(2), 223-240.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.