Funkcja semiotyczna: definicja i rozwój

Funkcja semiotyczna to zdolność do tworzenia reprezentacji rzeczy, abyśmy mogli komunikować się ze sobą. Jesteś zainteresowany? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwijamy tę umiejętność i dlaczego jest ona ważna.
Funkcja semiotyczna: definicja i rozwój

Ostatnia aktualizacja: 24 maja, 2021

Funkcja semiotyczna to umiejętność tworzenia reprezentacji. Opiera się na wykorzystaniu znaków i symboli, które mają odrębnych nadawców i odbiorców. Ale jak to właściwie działa?

Świetnym przykładem funkcji semiotycznej, który może pomóc Ci lepiej ją zrozumieć, jest obraz francuskiego malarza Magritte’a. Namalował fajkę i napisał pod nią słowa „Ceci n’est pas une pipe” (to nie jest fajka). Chciał wyjaśnić, że chociaż obraz z pewnością przywołuje na myśl fajkę, w rzeczywistości nie była to fajka. W tym przypadku jest to symboliczna reprezentacja fajki.

funkcja semiotyczna

W tym przykładzie Magritte użył funkcji semiotycznej do stworzenia sztuki. Jednak ludzie na co dzień używają symbolicznych przedstawień. W tym artykule zamierzamy porozmawiać o różnych reprezentacjach, które istnieją w zależności od relacji między ich nadawcą a odbiorcą (znaczeniem).

Składniki reprezentacji

Reprezentacje odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Ciągle używasz znaków i symboli, które pomagają Ci planować, komunikować się i ukierunkować Twoje działania. Pozwalają nam na psychiczną interakcję z czymś bez konieczności doświadczania tego w prawdziwym życiu.

Każda reprezentacja ma dwa elementy: signifier i signified. Pierwszy odnosi się do fizycznego komponentu reprezentacji. Na przykład litery tworzące słowo lub pociągnięcie farby, które tworzą obraz. Z drugiej strony signifiant to obraz, który tworzy się w Twoim mózgu, kiedy widzisz ten konkretny symbol.

Wykorzystanie reprezentacji otwiera świat możliwości rozwoju psychologicznego. Pozwala podmiotowi zdystansować się od obecnej sytuacji i doświadczyć różnych miejsc w czasie i przestrzeni. Daje nawet ludziom możliwość tworzenia fikcyjnych światów, które istnieją tylko w naszych umysłach.

Rodzaje reprezentacji

Ferdinand de Saussure podzielił reprezentacje na trzy różne typy. Różnica między nimi polega na stopniu powiązania między nadawcą i odbiorcą:

  • Indeksowe: w tym przypadku signified jest bezpośrednio połączone z signifier. Jednym z przykładów może być zobaczenie resztek jedzenia na podłodze w kuchni i wywnioskowanie, że masz myszy. Indeksem byłyby w tym przypadku resztki jedzenia.
  • Ikonowe: w tym przypadku signifiant jest całkowicie niezależny od signifier. Niemniej jednak istnieje między nimi związek. Rysunki, obrazy i fotografie są symbolami tego, co przedstawiają. Na przykład obraz przedstawiający fajkę nie jest samym obiektem, ale istnieje między nimi silny związek. Tego typu reprezentacje pojawiają się w bardziej pośredni sposób podczas „gry symbolicznej”. Jednym z przykładów symbolicznej zabawy jest używanie przez dziecko kija, jakby to był miecz.
  • Symbolika: reprezentacje nazywane są symbolami, gdy znaczący jest całkowicie dowolny. Relacja między tymi dwoma elementami jest tworzona przez długi proces historyczno-społeczny. W konsekwencji ktoś spoza tego konkretnego kontekstu nie byłby w stanie zinterpretować symbolu. Najbardziej oczywistym przykładem jest język. Na przykład litery słowa „komputer” nie mają żadnego związku z tym, co reprezentują, ale nadal wywołują ten obraz w Twoim umyśle.

Manifestacja funkcji semiotycznej

Umiejętność tworzenia wyobrażeń staje się wyraźniejsza w ostatnich fazach sensomotorycznego etapu rozwoju człowieka. Jednak funkcja semiotyczna nie rozwija się nagle. Stopniowo dzieci uczą się używać większej liczby reprezentacji i bardziej semiotycznych zachowań.

Symbolika

Począwszy od tego etapu, zobaczysz wiele przykładów funkcji semiotycznej w zachowaniu dzieci:

  • Odroczona imitacja: dzieje się tak, gdy dziecko obserwuje czynność, a następnie imituje to działanie w późniejszym czasie. Takie zachowanie jest prekursorem możliwości tworzenia reprezentacji, ponieważ jest imitacją działania, a nie myślą.
  • Gra symboliczna. To typowa i dobrze rozpoznawalna czynność w okresie dzieciństwa. Dzieci zaangażowane w symboliczną zabawę używają przedmiotów tak, jakby były innymi rzeczami. Kije stają się mieczami, a kamyki składnikami zupy. Dzieci przejawiające takie zachowanie wykorzystują funkcję semiotyczną.
  • Rysowanie. Innym wczesnym znakiem zdolności do przedstawiania jest rysowanie. Ważne jest, aby wiedzieć, że ta aktywność to o wiele więcej niż tylko kopiowanie przez dziecko tego, co widzi wokół siebie. Kiedy dziecko rysuje, tworzy reprezentację wewnętrznego obrazu. W konsekwencji rysunek, który tworzy dziecko, zwykle przedstawia to, co dziecko wie o przedmiocie, a nie to, co widzi.
  • Język. Kiedy dziecko zaczyna mówić, możesz zobaczyć, jak uczy się używać dowolnych symboli. Dzieci wiedzą, jak całkowicie oddzielić znaczące od znaczonego.

Funkcja semiotyczna i historia człowieka

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że funkcja semiotyczna jest jedną z najważniejszych zdolności człowieka. Dzięki funkcji semiotycznej byliśmy w stanie komunikować się w taki sposób, że stworzyliśmy kulturę, która ułatwiła przetrwanie i rozwój naszego gatunku.

W rezultacie studiowanie i badanie funkcji semiotycznej pomogło nam lepiej zrozumieć wpływ, jaki ta zdolność ma na nasze życie.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.