Epizodyczne myślenie o przyszłości w leczeniu zachowań ryzykownych

Opracowano technikę, która może zmniejszyć liczbę impulsywnych decyzji, które podejmujemy. Nazywa się to epizodycznym myśleniem o przyszłości.
Epizodyczne myślenie o przyszłości w leczeniu zachowań ryzykownych
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja, 2023

Istnieje niezwykle szeroki zakres ryzykownych zachowań i sytuacji. Może to być na przykład palenie papierosów, picie alkoholu, uprawianie niektórych sportów lub praca pod presją. Mogą prowadzić do zawałów serca, raka, POChP i niewydolności oddechowej. Zachowania ryzykowne odnoszą się do wydarzeń, przed którymi staramy się mentalnie uciec, ponieważ ich obecność stwarza dla nas zagrożenie: śmierć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest epizodyczne myślenie o przyszłości i jak jest powiązane z tego rodzaju działaniami.

Zapobieganie ryzykownym zachowaniom poprzez zdrowsze nawyki i styl życia jest jednym z celów nauk o zdrowiu, a w szczególności psychologii. W tym kontekście ostatnie badania opisane w Papeles del Psicólogo analizowały, w jaki sposób epizodyczne myślenie o przyszłości wpływa na unikanie ryzykownych zachowań (Aonso-Diego i in., 2022).

„Utrzymanie ciała w dobrym zdrowiu jest naszym obowiązkiem… w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zachować siły i jasności umysłu”.

-Budda-

Zachowania ryzykowne na podstawie ekonomii behawioralnej

Osoby podejmujące zachowania ryzykowne często są świadome ich skutków. Na przykład Andrzej, lat 21, jest młodym konsumentem marihuany. Ma świadomość, że ta substancja to prawdziwa rosyjska ruletka rozwoju różnych jednostek klinicznych, takich jak depresja czy psychoza.

Jednak chłopak nadal korzysta z marihuany. Dlaczego to robi? Istnieją różne czynniki związane z utrzymywaniem niezdrowych nawyków, na przykład impulsywność. Odnosi się do rodzaju „nieplanowanego i niezwykle automatycznego zachowania” (Matjasko i in., 2016).

Decyzję Andrzeja możemy ocenić jako irracjonalną. Proponuje to teoria ekonomii behawioralnej. Twierdzi, że na nasze zachowanie znaczący wpływ ma zarówno środowisko (tj. kontekst, prawo, polityka i kultura), jak i to, jak wzmacniający jest bodziec (w tym przypadku konopie indyjskie).

Połączenie wspomnianych czynników (impulsywność i wartość wzmacniająca) daje niebezpieczny koktajl. W związku z tym opracowywane są terapie, których celem jest ograniczenie decyzji związanych z impulsywnością (González-Roz i in., 2020). Tym samym interwencja oparta na epizodycznym myśleniu o przyszłości przyciągnęła uwagę badaczy.

„Zachowania ryzykowne można rozumieć jako zaburzenie wyboru charakteryzujące się dwoma procesami: nadmierną oceną wzmocnienia i impulsywnym podejmowaniem decyzji”.

-Alba González-Roz-

Zawodnik BMX wykonujący ryzykowne zachowanie, dla którego leczeniem jest epizodyczne myślenie o przyszłości
Ludzie, którzy podejmują ryzykowne zachowania, znają skutki lub konsekwencje, z jakimi mogą się później zmierzyć.

Epizodyczne myślenie o przyszłości

Epizodyczne myślenie o przyszłości (zwane dalej EFT) odnosi się do zdolności człowieka do tworzenia w swojej wyobraźni scen przyszłych wydarzeń, które mogą mieć na niego wpływ. Deficyty w zakresie tej zdolności są ściśle związane z chorobami, takimi jak otyłość, depresja lub objawy lękowe (Cha i in., 2022).

EFT jest uważane za technikę leczenia. Z perspektywy poznawczej jednostka jest szkolona w zakresie opisywania i wizualizacji siebie w przyszłej sytuacji. Jednym z efektów tego szkolenia jest poprawa procesów decyzyjnych.

Co więcej, EFT pomaga jednostce rozważyć wzmacniającą wartość innych bodźców. Są to średnio- i długoterminowe wzmocnienia (początkowo bez przyjemnych efektów), takie jak ćwiczenia czy włączenie owoców i warzyw do diety. Jednak mogą one być potencjalnie przyjemniejsze niż ryzykowne zachowania, takie jak palenie, przejadanie się lub picie alkoholu.

„Epizodyczne myślenie o przyszłości zostało uznane jako interwencja psychologiczna skierowana do osób cierpiących na otyłość w celu zmniejszenia spożycia kalorycznej żywności i sprzyjania podejmowaniu decyzji”.

-Tinuke Oluyomi Daniel-

Jak EFT pomaga zapobiegać ryzykownym zachowaniom?

Podczas konsultacji terapeuta zaleca EFT, prowadząc pacjentów do projekcji siebie w przyszłych sytuacjach. Osiąga to, zadając im pytania, które obejmują opisanie czasu, miejsca, przebiegu wydarzenia i osób obecnych w danych okolicznościach. Im bardziej realna i żywa jest wyobrażana sytuacja, tym lepiej jednostka rozwinie swoje EFT.

W tym celu używa się krótkich zdań. Na przykład Andrzej może powiedzieć: „Za trzy dni idę na wspinaczkę z moją dziewczyną”. Zapisuje to i wizualizuje tę sytuację przez kilka minut.

Po tym ćwiczeniu musi ocenić charakterystykę swojej mentalnej projekcji w przyszłość. Musi określić, czy to było realistyczne i czy obraz, który stworzył w swoim umyśle, był żywy. Następnie terapeuta zadaje mu pytania typu „Czy dobrze się bawiłeś?”, „Czy czułeś się komfortowo?”, „Jak ważne było dla Ciebie nieużywanie marihuany?”

„To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra”.

-Mahatma Gandhi-

EFT jest izolowaną techniką przydatną w metodach takich jak terapia poznawczo-behawioralna.

Czy EFT jest skuteczne w zapobieganiu ryzykownym zachowaniom?

EFT jest dobrą strategią interwencyjną zmniejszającą częstość występowania ryzykownych zachowań. Odnotowano korzyści kliniczne związane z używaniem substancji (Voss i in., 2022) oraz zachowaniami związanymi z opieką związaną z chorobą cukrzycową (Epstein i in., 2022).

Metoda ta jest w stanie potencjalnie zredukować decyzje, które jednostki czasami podejmują w wyniku impulsywności. Jest skonfigurowana jako przydatne narzędzie w różnych kontekstach, takich jak otyłość i promowanie ćwiczeń fizycznych. Co więcej, jest użyteczna jako samodzielny sposób leczenia. Alternatywnie można ją wprowadzić do szerszych metod leczenia (takich jak CBT), zwiększając jej korzyści.

Jak widać, EFT ma niezwykłą moc, jeśli chodzi o zapobieganie ryzykownym zachowaniom. Oczekuje się, że z czasem stanie się niezbędnym zasobem w arsenale każdego pracownika służby zdrowia.

„Ta technika wykazuje obiecujące wyniki w ograniczaniu impulsywnego podejmowania decyzji i zwiększaniu zachowań związanych ze zdrowiem”.

-Gema Aonso-Diego-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Aonso-Diego, G., Secades-Villa, R., González-Roz, A. (2022). Pensamiento episódico futuro para la prevención y el tratamiento de conductas de riesgo para la salud. Papeles del psicólogo. https://www.papelesdelpsicologo.es/pii?pii=3005
  • Cha, C. B., Robinaugh, D. J., Schacter, D. L., Altheimer, G., Marx, B. P., Keane, T. M., Kearns, J. C., y Nock, M. K. (2022). Examining multiple features of episodic future thinking and episodic memory among suicidal adults. Suicide y Life-Threatening Behavior, 52(3), 356-372. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12826
  • Daniel, T. O., Stanton, C. M., y Epstein, L. H. (2013b). The future is now: Reducing impulsivity and energy intake using episodic future thinking. Psychological Science, 24(11), 2339–2342. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797613488780
  • Epstein, L. H., Paluch, R. A., Mathew, J. B., Stein, J. S., Quattrin, T., Mastrandrea, L. D., Gatchalian, K., Greenawald, M. H., y Bickel, W. K. (2022). Effects of 6-month episodic future thinking training on delay discounting, weight loss and HbA1c changes in individuals with prediabetes. Journal of Behavioral Medicine, 45, 227–239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10865-021-00278-y
  • González-Roz, Alba, Secades-Villa, Roberto, Martínez-Loredo, Víctor, & Fernández-Hermida, José Ramón. (2020). Aportaciones de la Economía Conductual a la evaluación, la prevención y el tratamiento psicológico en adicciones. Papeles del Psicólogo41(2), 91-98. Epub 02 de agosto de 2021. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0214-78232020000200091
  • Matjasko, J. L., Cawley, J. H., Baker-Goering, M. M., y Yokum, D. V. (2016). Applying behavioral economics to public health policy: Illustrative examples and promising directions. American Journal of Preventive Medicine, 50(5), S13–S19. https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(16)00063-5/fulltext
  • Voss, A. T., Jorgensen, M. K., Murphy, J. G., Voss, A. T., Jorgensen, M. K., y Murphy, J. G. (2022). Episodic future thinking as a brief alcohol intervention for heavy drinking college students: A pilot feasibility study. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 30(3), 313– 325. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpha0000451

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.