Epidemia opioidowa w Stanach Zjednoczonych - poznaj bliżej to niepokojące zjawisko

Epidemia opioidowa w Stanach Zjednoczonych - poznaj bliżej to niepokojące zjawisko

Ostatnia aktualizacja: 06 października, 2019

Specjaliści zajmujący się uzależnieniami twierdzą, że około 2012 r. w Stanach Zjednoczonych wybuchła prawdziwa epidemia opioidowa. To właśnie ten kraj cechuje się obecnie największą na całym świecie liczbą osób uzależnionych od opioidów.

Począwszy od zwykłego w sumie uzależnienia od opiatów wydawanych na receptę, na ciężkim nałogu heroinowym skończywszy, epidemia opioidowa na terenie USA zabija więcej osób, niż broń palna i wypadki samochodowe. Jeśli poświęcisz kilka minut na lekturę dalszej części naszego artykułu, będziesz w stanie dowiedzieć się czegoś więcej na ten intrygujący temat.

Według raportu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (oryg. Centers for Disease Control and Prevention – CDC) około 72 000 osób zmarło na terenie USA w samym tylko 2017 r. z powodu przedawkowania opioidów. Główną przyczyną zgonów są fentanyl i heroina. W Stanach Zjednoczonych narkotyki zabijają corocznie więcej osób niż HIV, broń palna, a nawet wypadki samochodowe razem wzięte.

W obliczu tego narastającego kryzysu polityka antynarkotykowa prowadzona w Stanach Zjednoczonych odchodzi od w dużej mierze nieskutecznego podejścia. Było ono określane potocznie jako „twarda miłość”. Stosowano je w tym kraju stosował od dziesięcioleci. Ustawodawcy przesuwają się w kierunku reformy wszelkiego rodzaju ram i form dialogu na temat zażywania narkotyków.

Zamiast dotychczasowej polityki antynarkotykowej opartej na zakazie i kryminalizacji, takie nowe podejście będzie oparte na promowaniu zdrowia publicznego. A także na psychologii i prawach człowieka. Jak to będzie wyglądać i co to będzie oznaczać dla Stanów Zjednoczonych? Przekopmy się trochę głębiej przez to zagadnienie, aby się dowiedzieć czegoś więcej ten temat.

Epidemia opioidowa w USA

Wojna z narkotykami w USA nigdy się tak naprawdę nie skończyła. Po prostu zmienia się jej forma wraz z upływającym czasem. Wprowadzenie nowości w postaci cracka około 1984 r. spowodowało, że nowy narkotyk błyskawicznie rozpowszechnił się na terenie całego kraju. Ale szczególnie dotknął on głównie czarnoskórych Amerykanów i Latynosów mieszkających na obszarach wielkomiejskich.

Człowiek uzależniony od opioidów

Wówczas odpowiedź władz brzmiała „zero tolerancji”. Organy ścigania bardzo surowo karały nawet drobne przestępstwa związane choćby pośrednio z narkotykami i bez użycia jakiejkolwiek formy przemocy.

„Czarna i biedna młodzież preferuje marihuanę, ale nie ma ona tendencji do używania heroiny. Młodzi ludzie dorastali, obserwując dostępność narkotyków na swojej ulicy.

W efekcie wiedzą oni teraz doskonale, co spotkało ich rodziców w przypadku wybuchu popularności cracka w latach 90. i nie chcą powtarzać tego samego błędu”.

Z drugiej strony, chociaż wskaźniki prezentujące zażywanie heroiny wzrosły we wszystkich grupach demograficznych, obecna epidemia opioidowa dotyka przede wszystkim białych ludzi z klasy średniej i wyższej.

Gdyby tego było jeszcze mało, coraz częściej osoby uzależnione zwracają się w stronę syntetycznego środka przeciwbólowego o nazwie fentanyl. Wynika to przede wszystkim z faktu, że został on opracowany w laboratorium. Ponadto  jest także o wiele łatwiejszy do transportu.

Jednak osoby uzależnione nie zdają sobie sprawy z tego, że jest on nawet bardziej niebezpieczny niż niektóre inne leki i narkotyki. A to dlatego, że jest o wiele bardziej toksyczny niż morfina i silniej uzależnia, niż heroina.

Opioidy znieczulają zarówno ból emocjonalny, jak i fizyczny

Jedną z przyczyn, dla których epidemia opioidowa wybuchła wręcz w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, jest niewłaściwe stosowanie przepisanych przez lekarza opioidów. Szczególnie takich jak oksykodon i inne środki przeciwbólowe. Trzech na czterech użytkowników heroiny zaczęło swoją „karierę” narkomana poprzez zażywanie opioidów otrzymanych pod postacią środków przeciwbólowych na receptę.

Kilka stanów w USA już pozwało firmy farmaceutyczne zarzucając im rzekome zachęcanie do stosowania tego rodzaju leków. Co więcej, zarzucają one tym firmom, że próbują także wpływać na lekarzy, by przepisywali oni większą liczbę recept na opioidy.

Po narkotykach...

Jednak wraz ze wzrostem świadomości społecznej dotyczącej wagi tego problemu lekarze coraz bardziej niechętnie przepisują tego rodzaju silne leki.

„Brak znajomości zagadnień zdrowia publicznego, problemy psychiczne dla nastolatków i młodych dorosłych, niekończące się listy bolesnych problemów, brak tolerancji, frustracja, wcześniejsze uzależnienie od opioidów i wiele innych przyczyn…

Jest wiele czynników odpowiedzialnych za tę przełomową sytuację, jaką jest epidemia opioidowa na terenie Stanów Zjednoczonych. To tak, jakby ludzie próbowali zredukować swoją wiedzę na temat tego, co dzieje się wokół nich. Nawet jeśli konsekwencje tego stanu rzeczy są naprawdę fatalne ”.

Sześć lat temu opioidy sprzedawane wyłącznie za okazaniem recepty były odpowiedzialne za 80% zgonów z powodu przedawkowania. Jednak obecnie heroina i fentanyl dostępne na czarnym rynku są odpowiedzialne za prawie połowę takich zgonów.

Ponad 2 miliony ludzi w USA jest uzależnionych od tych substancji chemicznych. W rzeczywistości w październiku 2017 roku prezydent Donald Trump ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego na terenie Stanów Zjednoczonych z powodu kryzysu, jakim jest epidemia opioidowa.

Heroina dostępna w USA wywiera druzgocący wpływ na cały kraj

Poprzednik Trumpa, Barrack Obama, również walczył przeciwko nadużywaniu środków przeciwbólowych przepisywanych na receptę podczas swojej kadencji jako prezydenta. Nakazał on nawet instytucjom zapewniającym opiekę zdrowotną o zmniejszenie liczby przepisywanych przez nich opioidów, ale osoby uzależnione zwróciły się wtedy w stronę heroiny przemycanej z Meksyku.

„W hrabstwie Cabell w stanie Wirginia Zachodnia (oryg. West Virginia) co dziesiąte dziecko rodzi się będąc uzależnionym od opioidów. Floryda jest jednym ze stanów, w których epidemia opioidowa stanowi jeden z największych problemów. To właśnie na jej terenie według nieoficjalnych, wstępnych doniesień, w 2016 roku ponad 4000 osób zmarło w wyniku przedawkowania opioidów. ”

W samej tylko Wirginii Zachodniej wielkie firmy farmaceutyczne sprzedały około 780 milionów środków przeciwbólowych w latach 2007-2012. Według amerykańskiej Agencji Antynarkotykowej (oryg. Drug Enforcement Administration – DEA) wynosi to ponad 421 tabletek na osobę. Duże firmy farmaceutyczne połączyły swoje siły i nadal zaprzeczają tym oskarżeniom.

Epidemia opioidowa

W innych stanach, takich jak Maryland, ustawodawcy uwalniają specjalne fundusze, które zwykle przeznaczone są na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych. W Kentucky policja, straż pożarna, a nawet zwykli obywatele na własną rękę walczą z problemem zażywania narkotyków.

Ten problem w stanie Kentucky rozrósł się do naprawdę bardzo poważnych rozmiarów. Jeśli na przykład dany pracodawca opublikuje ofertę pracy i zawrze w niej wymóg poddania się testom na obecność narkotyków w organizmie, wielu potencjalnych kandydatów nawet nie zareaguje na takie ogłoszenie.

Jak widać, konsekwencje, z jakimi wiąże się epidemia opioidowa dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych są naprawdę dramatyczne.

Zmiana podejścia do problemu, jakim jest epidemia opioidowa

Idąc za przykładem walki z producentami papierosów w latach 90., kilka stanów pozwało już niektóre firmy farmaceutyczne, jak wspomnieliśmy nieco wcześniej. Skupiono się zatem nie na bezpośredniej kryminalizacji osób zażywających narkotyki, ale raczej na pociągnięciu do odpowiedzialności karnej firm produkujących leki o takim charakterze.

Ale rozwój nowych grup demograficznych również okazał się czynnikiem pomagającym zwrócić większą uwagę na ten poważny problem. Rodzice i rodziny tej szczególnej grupy osób uzależnionych są bardziej skłonne do zaangażowania się w aktywność mających na celu obronę swojego dziecka lub członka rodziny.

W jakiś sposób udało im się dzięki temu nakłonić władze do skuteczniejszego reagowania na kryzys, z jednocześnie większym zrozumieniem i współczuciem.

Teraz aż 15% całego budżetu przeznacza się na „zmniejszenie szkód”, których przyczyną jest epidemia opioidowa. Instytucje państwowe koncentrują się obecnie na ułatwieniu uzależnionym dostępu do czystych strzykawek i Naloksonu. Jest to lek, który może uratować życie w przypadku przedawkowania narkotyku.

Szeroki zakres, jakim obecnie cechuje się epidemia opioidowa praktycznie całkowicie wyeliminowała brutalne i bolesne piętno związane z osobami uzależnionymi. To pozytywny Efekt, ale wciąż jest wiele do zrobienia, aby rozwiązać ten problem raz na zawsze.

Jeśli chciałbyś bliżej poznać obecnie stosowane środki, to zachęcamy do poszerzenia wiedzy na ten ważki także i dla nas temat. Jednak trzeba być świadomym tego, że wszelkie zmiany będą musiały postępować stopniowo.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.