Dominująca część mózgu - która charakteryzuje Ciebie?

Dominująca część mózgu - która charakteryzuje Ciebie?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Dominująca część mózgu. Która charakteryzuje Twoją osobowość? Można to stwierdzić za pomocą testu składającego się ze 120 pytań, opracowanego przez Herrmanna. Test ten pozwala stwierdzić w jaki sposób mózg przetwarza informacje i jaki jest jego sposób uczenia się.

Opiera się na założeniu, że mózg można podzielić na cztery części odpowiedzialne za poszczególne predyspozycje. Dzięki przeprowadzeniu testu łatwo można określić która z nich to dominująca część mózgu.

Całkiem możliwe, że ktoś z naszych czytelników miał okazję poddać się temu testowi. Warto jednak wspomnieć, że nie należy on do zbyt popularnych ze względu na pewien czynnik. Otóż jest on nieprzydatny z neurologicznego punktu widzenia. Co więcej, wielu naukowców zalicza go do tak zwanej “psychologii pop”.

Mózg nie jest naczyniem do napełnienia, raczej jest lampą, którą można włączyć.

-Plutarch-

Temat dominacji mózgowej i jego lateralności stał się niezwykle kontrowersyjny. Na przykład uważa się, że za kreatywność odpowiada prawa półkula mózgowa. Informacja ta nie jest jednak w pełni poprawna, ponieważ kreatywność opiera się na działaniu całego mózgu.

Dominująca część mózgu – czy można ją ustalić?

Czy to oznacza, że test opracowany przez Herrmanna jest do niczego nieprzydatny? Niekoniecznie. Istnieje pewien aspekt, który przywraca jego wartość. Otóż każda osoba charakteryzuje się innym sposobem przetwarzania informacji. Inaczej je przyswaja, inaczej przetwarza, inaczej interpretuje.

Wystarczy spojrzeć na uczniów podczas nauki lub nawet na nas samych w środowisku pracy. Jedni są niezwykle dokładni i konserwatywni, inni natomiast otwarci. Jedni to wzrokowcy, a inni to słuchowcy. Wszystko to uwzględnia test Herrmanna, pozwalający odkryć co kryje w sobie dominująca część mózgu.

Kobieta - dominująca część mózgu

Dominująca część mózgu – test Herrmanna

Zanim powiemy więcej na temat tego narzędzia rozwiniętego w latach 90 warto powiedzieć nieco na temat jego Twórcy, Neda Herrmanna. Był on prezydentem Amerykańskiego Stowarzyszenia Kreatywności i jednym z pionierów w dziedzinie myśli i kreatywnego rozumowania. Jako specjalista w zakresie fizyki i muzyki od wczesnego wieku pracował w General Electric mając jeden cel: ulepszenie produkcji, motywacji i kreatywności zatrudnionych pracowników.

Aby go zrealizować Herrmann analizował różne sposoby myślenia i nauki, które mógł zaobserwować u różnych pracowników, co pozwoliło mu stworzyć mapę mózgową. od tej chwili, rozwijał teorię czterech obszarów mózgowych, które wpływają na cztery różne sposoby przyjmowania wiedzy, tworzenia, reagowania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

Oto sposób, w jaki badacz ten podzielił mózg:

Typ A – analitycy

Ned Herrmann nazywał ich ekspertami. To typ osobowości charakteryzujący się logicznym sposobem rozumowania, bardziej analitycznym, ale również technicznym.

  • To osoby bardzo racjonalne, które przyswajają dane na podstawie konkretnych działań.
  • Analitycy często bywają bardziej skłonni do rywalizacji i są indywidualistami. Są niezwykle inteligentni, ironiczni i z dużym poczuciem humoru.
  • Prace odpowiednie dla takiego typu osobowości to zadania związane z matematyką, fizyką, inżynierią czy chemią.
Nauka o mózgu

Typ B – styl zorganizowany

Jak sama nazwa wskazuje, osoby o takim profilu osobowości są miłośnikami porządku, są również niezwykle dokładne i precyzyjne.

  • Niczego nie robią bez wcześniejszego zaplanowania, uwielbiają gdy wszystko jest przewidziane, są nieco konserwatywni i lubią mieć wszystko pod kontrolą.
  • Zazwyczaj takim typem osobowości odznaczają się dyrektorzy firm i przedsiębiorstw, prezesi czy księgowi.

Typ C – racjonaliści

W tej grupie znajdują się jednostki nieco bardziej emocjonalne, odczuwające większą potrzebę interakcji z innymi osobnikami. Nawiązują więzi i zależności i na tej bazie czują się potrzebni. Działają na zasadzie dawania i otrzymywania w zamian.

To osoby charakteryzujące się dobrą komunikacją, spontaniczne, często ekstrawertycy. Wybierają zawody takie jak dziennikarz, pielęgniarka, adwokat, lubią wykonywać prace w działach socjalnych.

Typ D – styl eksperymentalny

Czwarty profil to holistycy. Wyróżniają ich działania widoczne, spontaniczne i wysoce kreatywne. To osoby, które uwielbiają eksperymentować i tworzyć innowacje, choć wiąże się to z podejmowaniem pewnego ryzyka. Ucząc się z teraźniejszości zawsze spoglądają w przyszłość, aby każdego dnia sięgać wyżej, dalej.

Ulubione zawody osób sklasyfikowanych do grupy D, to architekci, pisarze, muzycy, projektanci itp.

Dziewczyna pisze

Podsumowując warto wspomnieć, że w wielu przypadkach do jednej osoby mogą pasować na przykład dwa typy z powyżej wymienionych. To całkiem normalne. Szacunki w odniesieniu do metody Herrmanna dowodzą, że 60 procent społeczeństwa wykazuje cechy pasujące do więcej niż jednej grupy.

Warto pamiętać, że żadna grupa nie jest lepsza od pozostałych. Wskazuje jedynie orientację i sposób działania poszczególnych osób w otoczeniu. Stanowi natomiast doskonały sposób pozwalający nam poznać się nieco dokładniej…


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.