Dobry lider - jaki powinien być i dlaczego?

Dobry lider - jaki powinien być i dlaczego?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Dobry lider nie opiera swojego przywództwa na autorytecie lub potrzebie spełnienia celów. Dzisiaj poszukuje się liderów, którzy wiedzą, jak motywować innych i którzy opanowali również trzy bardzo specyficzne cechy.

Istnieją trzy klucze do skutecznego przywództwa, które wszyscy powinniśmy opanować. Nie ma znaczenia, czy zajmujemy wysokie stanowisko w dużej firmie lub czy mamy pod sobą małą liczbę pracowników. Dobry lider przede wszystkim potrafi inspirować innych ludzi, aby czuli się oddani naszej wizji, naszym celom.

Lider może pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Dzieje się tak, gdy ktoś wierzy w swoje przekonania i znajduje sposób, by wpłynąć na resztę. Ponieważ dobrego przywódcę nie definiują tylko jego cechy osobowości lub zdolność przekazywania autorytetu.

W rzeczywistości mamy do czynienia z kimś, kto zdoła opanować szereg bardzo konkretnych umiejętności, których wszyscy możemy się nauczyć.

Chińskie przysłowie mówi, że dzikie kaczki podążają za liderem stada z uwagi na jego styl latania i umiejętnościami kierowania innymi, ale nigdy ze względu na siłę skrzeczenia. To zdanie zachęca nas do refleksji nad klasyczną koncepcją lidera, gdzie koncepcja siły, dominacji i wyższości przesłaniała inne cechy.

Kobieta rozmawiająca z szefem
Czasy się jednak zmieniły. Liderzy o cechach psychopatycznych nie są ani pomocni, ani nie pomagają organizacji się rozwijać. Również ci, którzy myślą, że przywództwo oznacza dominację i jedynie dają wytyczne dotyczące tego, co należy, a czego nie należy robić.

Obecnie skutecznym liderem jest ten, któremu udało się stworzyć środowiska współpracy, w których można rozdzielać obowiązki, a także sprawić, by ludzie czuli się swobodnie w rozwijaniu pełnego potencjału.

Osiągnięcie tego nie jest łatwe, ale istnieją trzy kluczowe strategie, aby nam się to udało.

Dobry lider – czasy się zmieniły

Fred Fiedler, jeden z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie XX-wiecznej psychologii przemysłowej i organizacyjnej zauważa, że ​​istnieją dwa rodzaje liderów.

 • Pierwszy jest zorientowany wyłącznie na cele, na osiągnięciu celów, które są postawione w firmie.
 • Drugi typ lidera koncentruje się wyłącznie na ludziach, na zaangażowanych pracownikach.

Ten ostatni model opiera się na szkoleniu każdej osoby z szeregu obowiązków, aby zapewnić, że każdy mężczyzna i każda kobieta osiągną swój pełny potencjał ludzki dla dobra grupy i, ostatecznie, organizacji.

Myślący pracownicy
W związku z tym zauważono, że przywódca zorientowany na cel do niedawna pojawiał się najczęściej (i tak jest nadal w wielu kontekstach). Jednak w obecnych czasach potrzeby się zmieniły i konieczne jest zrozumienie kilku idei:

 • Skuteczny lider to taki, który szkoli innych ludzi, aby byli „liderami” w ramach swoich obowiązków. Celem jest przejście od przywództwa wertykalnego do przywództwa horyzontalnego, w którym każdy członek współpracuje z innymi i wie, jak reagować na każdą potrzebę.
 • Podejmowanie decyzji nie zawsze spoczywa na liderze. Obowiązki muszą być zdecentralizowane.
 • W coraz bardziej złożonym i zmieniającym się środowisku pracy potrzebni są liderzy, którzy wiedzą, jak motywować i wzmacniać kompetencje, takie jak innowacje, rozwiązywanie problemów.

Dlatego, aby osiągnąć te cele konieczna jest praca nad trzema bardzo szczegółowymi kluczami do przywództwa. Oto one.

1. Inteligencja emocjonalna, klucz bycia dobrym liderem

W książkach takich jak Przywództwo. Moc inteligencji emocjonalnej lub Inteligencja emocjonalna w firmie Daniel Goleman przedstawia pomysł, że szkolenie w tym zakresie (inteligencja emocjonalna) pomoże nam stworzyć szczęśliwsze i bardziej produktywne środowisko pracy.

Dla wielu jest to tylko entelechia, kompendium dobrych intencji, ale w praktyce prawie nigdy nie ma zastosowania.

Jednak w ramach trzech kluczy przywództwa jest to bez wątpienia najważniejszy obszar. Powód? Umiejętność opanowania wymiarów, które składają się na inteligencję emocjonalną ułatwia kontakt z ludźmi, a także pozwala wydobyć to, co najlepsze. Obszary, nad którymi należy pracować, to:

 • Samoświadomość emocjonalna (wiedza i umiejętność zarządzania własnymi emocjami).
 • Samoregulacja (umiejętność kontrolowania emocji w celu poprawy relacji społecznych).
 • Motywacja (wyznaczanie celów i skupianie się na nich, aby inspirować innych)
 • Umiejętności społeczne.
 • Empatia.

2. Zdecentralizowane podejmowanie decyzji: umiejętność delegowania

Kolejnym z trzech kluczy do przywództwa jest umiejętność rozdzielania obowiązków. Zdecentralizowane podejmowanie decyzji nie ma na celu odciążyć głównego lidera. Polega jedynie na umożliwieniu innym korzystania z ich wiedzy, potencjału i zasobów, a tym samym na reagowaniu na wszystkie wyzwania.

Praca w grupie i jej lider
Dobry lider nie potrzebuje wyznawców. Nie potrzebuje ludzi, którzy podziwiają jego umiejętności. To, co wprowadza firmę na rynek to ludzie aktywni i silni. Pracownicy, którzy mają takie same cele jak ich liderzy i którzy mogą swobodnie wykorzystywać swoją kreatywność i zasoby, aby osiągnąć te same cele.

3. Dobry lider jest autentyczny

Autentyczność – bardzo ściśle związana z uczciwością – stanowi wyjątkową wartość istoty ludzkiej. Ci, którym udaje się być szczerym w swoich pomysłach, zachowaniu, osobowości i aspiracjach potrafią inspirować innych. Dlatego dobry przywódca musi mieć tę niemal magiczną, a jednocześnie tak rzadką cechę.

Ostatecznie autentyczna osoba to taka, która ma dobrą samoocenę, działa bez strachu, ma odwagę podejmować wyzwania, nie oszukuje ani nie manipuluje, jest autentyczna w myślach, czynach i słowach. W istocie, skuteczne przywództwo wymaga, abyśmy przebudzili umiejętności wykraczające poza umiejętności techniczne lub bardziej praktyczną wiedzę.

Musimy podszkolić się w bardziej ludzkich wymiarach. W ten sposób będziemy w stanie stworzyć miejsca pracy, w których zespoły i ludzie będą działać z większą swobodą, szacunkiem i oryginalnością w obliczu tak zmieniającego się i konkurencyjnego środowiska.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Goleman, Daniel (2014). Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional. B de Books

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.