Depresja poudarowa - co należy wiedzieć?

W tym artykule przyjrzymy się emocjonalnemu wpływowi udaru mózgu i temu, w jaki sposób może on powodować depresję.
Depresja poudarowa - co należy wiedzieć?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Mariana Arias

Ostatnia aktualizacja: 29 maja, 2023

Czy wiesz, na czym polega depresja poudarowa? Udar mózgu to zjawisko, o którym słyszymy bardzo często. Jest to incydent naczyniowo-mózgowy (ACV), który ma miejsce, gdy naczynie krwionośne pęka lub ulega zatorowi. Z tego powodu część mózgu nie otrzymuje potrzebnych składników odżywczych skutkiem czego komórki nerwowe obumierają.

Osoba po udarze może doświadczyć całego szeregu powikłań i komplikacji zdrowotnych. Mogą one być fizyczne, poznawcze i emocjonalne. Choć objawy fizyczne są bardziej widoczne, zmiany emocjonalne mogą odbić się na pacjencie znacznie głębszym piętnem. Należy do nich niepokój, smutek, napady płaczu lub utrata zainteresowania różnymi zajęciami i niemożność odczuwania przyjemności płynącej z ich wykonywania. Wśród możliwych zmian emocjonalnych jest również depresja poudarowa.

Termin ten odnosi się do grupy poważnych objawów pojawiających się u pacjenta po udarze mózgu. Pojawiają się one zwykle w ciągu pierwszych trzech miesięcy (wczesne PSD), ale czasami również później (późne PSD). Depresja poudarowa często pojawia się, gdy pacjent próbuje dostosować się do swojej tymczasowej lub trwałej niepełnosprawności.

Poniżej wyjaśnimy, co należy wiedzieć o tym stanie, jego objawach oraz zalecanych strategiach działania.

Depresja poudarowa – objawy emocjonalne

W zaburzeniu tym może pojawić się smutek, anhedonia, a nawet nadmiernie intensywny śmiech. Mogą też wystąpić przesadzone reakcje. Na przykład nagły nadmierny płacz, wybuchy złości lub strachu w obliczu niepowodzenia w wykonaniu zadania. Z drugiej strony cierpiący może nie być świadomy swoich fizycznych ograniczeń i przez to wykazywać obojętność na swoją niepełnosprawność.

Jednym z efektów emocjonalnych, które wykazują chorzy, jest apatia. To brak inicjatywy i aktywności. Według psychiatrów, psychologów i rodzin osób dotkniętych chorobą, jest to najczęstszy objaw depresji poudarowej.

Smutna i apatyczna kobieta
Brak motywacji i entuzjazmu jest jednym z najczęstszych objawów depresji poudarowej.

Objawy behawioralne

Zmęczenie lub zmęczenie poudarowe charakteryzuje się tym, że chory przejawia intensywne zmęczenie, subiektywne poczucie wyczerpania i ciągłą trudność w rozpoczęciu jakiegokolwiek zadania.

Czuje się stale rozdrażniony i przejawia pewne agresywne zachowania, zarówno w stosunku do przedmiotów, jak i ludzi. Co więcej, staje się mniej elastyczny w swoich planach. Na przykład wykazuje niemożność zmiany z góry przyjętych założeń z powodu nieprzewidzianych sytuacji, a także wykazuje negatywne reakcje na takie zmiany.

Objawy poznawcze

Z reguły wpływa to na większość funkcji poznawczych (uwaga, percepcja, pamięć, język itp.). Jednak najbardziej dotknięte są funkcje wykonawcze, które odzwierciedlają zdolność do organizowania, ustalania priorytetów, zarządzania czasem i podejmowania decyzji.

Biorąc pod uwagę te objawy, ważne jest, aby wiedzieć, co robić w obliczu tego rodzaju depresji.

Depresja poudarowa – leczenie

Większość ekspertów zaleca leki przeciwdepresyjne. Zawsze muszą być przepisywane przez psychiatrę, zwłaszcza jeśli ma on wiedzę w dziedzinie udarów. Oprócz pomocy psychiatry, pomocny może być również psycholog.

Kobieta na terapii - depresja poudarowa
Leczenie osoby po udarze musi obejmować wszystkie dziedziny jej życia.

Ważne jest również, aby cierpiący korzystał z pomocy fizjoterapeuty do rehabilitacji fizycznej i zorganizowanych zajęć, ponieważ pomagają one zmniejszyć poziom depresji.

Depresja poudarowa jest istotną jednostką kliniczną. Chory nie może jej przezwyciężyć, po prostu używając siły woli, zwłaszcza że jego życie przybrało nieoczekiwany obrót. Adaptacja to długotrwały proces.

Wreszcie, aby pomóc lepiej zrozumieć, jak czuje się osoba cierpiąca na depresję poudarową, możemy opisać ją jako kogoś, kto patrzy na siebie przed rozbitym lustrem.

Wiele rozbitych kawałków reprezentuje strach przed nowym sposobem życia i przed koniecznymi zmianami. Chory może cierpieć z powodu niskiej samooceny i stale martwić się o swoje zdrowie. Może też czuć się niepewny, a nawet bezwartościowy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.