Niska samoocena — czynniki pomagające ustalić, czy mam z nią problem

Niska samoocena sprawia, że osoby charakteryzują się lękiem przed negatywnymi ocenami, brakiem asertywności i zachowaniami unikającymi.
Niska samoocena — czynniki pomagające ustalić, czy mam z nią problem

Napisany przez Helena Sutachan

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Samoocena, jako wymiar wrażliwy na zdarzenia – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – zmienia się przez całe życie. Dzieje się tak, ponieważ postrzeganie osobistej wartości jest ściśle powiązane z pozytywnymi i negatywnymi kamieniami milowymi naszej historii. W tym artykule przyjrzymy się głównym cechom osób, które zdominowała niska samoocena. Zamieszczamy też kilka wskazówek pomagających polepszyć poczucie własnej wartości.

Poczucie własnej wartości może być rozumiane jako sposób, w jaki dokonujesz osądów o sobie. Mogą być pozytywne lub negatywne. Niska samoocena może być wynikiem porównywania między twoim „prawdziwym ja” a „ja idealnym”. Czasami ten ideał jest budowany z aspirujących modeli piękna, sławy i bogactwa. Jeśli jednak nie opiera się na twoich prawdziwych cechach, może negatywnie wpłynąć na twoje samopoczucie.

Te oceny, które dokonujesz na swój temat, są subiektywne i często obciążone wysoką emocjonalnością. Innymi słowy, są one ściśle powiązane z uczuciami, jakich doświadczasz wobec samego siebie.

Jedną z głównych cech osób o niskiej samoocenie jest negatywna samoocena. W rzeczywistości osoby takie nawiązują wewnętrzny dialog, w którym pomija się ich osiągnięcia, rozwój lub wysiłki – elementy, które dobrze o nich mówią. W ten sposób ich dialog podsyca emocje, takie jak niepewność i zwątpienie.

Cechy charakterystyczne osób, które dominuje niska samoocena, są następujące:

1. Niska samoocena — niepewność i brak pewności siebie

Osoby o niskiej samoocenie są zwykle niepewne i niezdecydowane. Może być im trudno podejmować decyzje lub podejmować ryzyko, ponieważ boją się pomyłki i popełniania błędów. W ten sposób nieustannie doświadczają poczucia winy i żalu, zarówno z powodu błędów, które popełnili, jak i okazji, które przegapili.

Człowiek, który czuje się osądzony

2. Strach przed negatywnym osądem

W związku z powyższym osoby z problemami z samooceną wykazują nadmierne zainteresowanie tym, co mówią. Innymi słowy, mają tendencję do brania pod uwagę opinii innych, nadając im zbyt dużą wagę.

Dodatkowo boją się negatywnej oceny. To często powoduje, że stają się nieaktywne. Strach przed negatywną oceną i błędem paraliżuje ich i nie są w stanie wykonać żadnego zadania. Co więcej, ta forma niepewności często może rzutować na ich życie zawodowe i znacząco mu zaszkodzić.

3. Zachowania unikające

Możliwe jest również, że ten strach zachęca do zachowań unikających wobec nowych wyzwań z powodu strachu przed porażką i popełnianiem błędów. Może też pojawić się tendencja do pozostawania w tle, bycia niewidzialnym, unikając w ten sposób zwracania na siebie uwagi. Niektóre osoby o niskiej samoocenie są również nieśmiałe i mają trudności z dzieleniem się swoimi uczuciami.

4. Brak asertywności

Jedną z cech niskiej samooceny jest często brak asertywności. Innymi słowy, zmniejszona zdolność do jasnego wyrażania swoich pragnień i potrzeb. Ponadto może wystąpić tendencja do tego, że nie będą w stanie powiedzieć „nie” i ostatecznie zaciągną niechciane zobowiązania lub podejmą działania wbrew swojej woli.

5. Uzależnienie emocjonalne

Zależność emocjonalna i idealizacja innych są również cechami niskiej samooceny. Osoba taka buduje idealne wersje swoich bliskich, zwłaszcza tych, od których jest uzależniona emocjonalnie.

6. Zniekształcony obraz siebie

Inna ważna cecha związana z niską samooceną oznacza, że cierpiący odmawia zaakceptowania własnych osiągnięć i potencjału.

Niska samoocena może również prowadzić do tego, że będzie nadmiernie krytyczny, nieelastyczny i wymagający względem siebie. Taka postawa zwiększa częstość występowania uzależnienia emocjonalnego, o którym wspomnieliśmy powyżej.

7. Skłonność do autosabotażu

Wreszcie, skłonność do myślenia w stylu „nie mam szczęścia” lub „nigdy nie będę w stanie tego zrobić” również jest cechą ludzi o niskiej samoocenie. Mogą również przejawiać negatywne nastawienie i wykazywać niewielką wolę wprowadzania zmian.

Kobieta myśli

Jak wzmocnić swoją samoocenę?

Jeśli czujesz, że cierpisz z powodu niskiej samooceny, możesz podjąć pewne działania, aby poczuć się ze sobą lepiej. Rzeczywiście, masz możliwość świadomej i celowej pracy nad sposobem oceniania siebie i uzyskania wyników, które przyniosą ci korzyści.

Strategie, takie jak prowadzenie dziennika i rejestrowanie, jak się czujesz dzięki tym osiągnięciom, mogą znacznie przyczynić się do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzieje się tak, ponieważ pomoże ci to rozpoznać swoje triumfy i będzie motywować do wytyczania sobie nowych celów każdego dnia.

Ważne jest również, aby przyjrzeć się, jak wyrażasz swoje myśli. Na przykład, czy jesteś asertywny? Jak wyznaczasz granice innym w obszarach, które cię dotyczą? Na koniec możesz poszukać profesjonalnej pomocy, aby spróbować zidentyfikować źródło tych negatywnych uczuć wobec siebie. Następnie, gdy już je rozpoznasz, możesz zacząć je zmieniać.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.