Ćwiczenia stymulujące poznanie - poznaj najciekawsze z nich!

Ćwiczenia stymulujące poznanie - poznaj najciekawsze z nich!

Napisany przez Elena García

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia, 2021

Chcesz poznać podstawowe ćwiczenia stymulujące poznanie? Oto niektóre z nich.

W ostatnich latach uzyskaliśmy wiele cennych informacji o naszym mózgu. Wiemy, że jest plastyczny, że może zmieniać swoją strukturę poprzez ćwiczenie różnych umiejętności i że mamy rezerwę poznawczą, która odgrywa bardzo ważną rolę w obliczu zagrożenia patologiami neurodegeneracyjnymi. Dlatego dzisiaj przedstawimy Ci kilka kluczowych ćwiczeń stymulujących poznanie.

Aby to zrobić, zaczniemy od rozróżnienia pomiędzy stymulacją, rehabilitacją i treningiem poznawczym.

 • W zakresie rehabilitacji poznawczej mieszczą się wszystkie działania mające na celu przywrócenie uszkodzonych funkcji poznawczych. Uszkodzenie takie może wynikać z różnych przyczyn: urazu, łagodnego upośledzenia poznawczego, depresji, itp.
 • Z kolei stymulacja poznawcza jest procesem, w którym wykonywane są działania mające na celu opóźnienie upośledzenia poznawczego.
 • Po trzecie, trening poznawczy jest zestawem działań mających na celu optymalizację lub utrzymanie wydajności poznawczej. Jest to dobra metoda zapobiegania przyszłemu pogorszeniu się funkcji poznawczych i poprawy rezerwy poznawczej.

Te trzy sposoby ćwiczenia funkcji poznawczych są częścią interwencji niefarmakologicznej. Wykazano, że dzięki zastosowaniu tych strategii pacjent osiąga korzyści, które skutkują poprawą ich możliwości lub przynajmniej hamują ich pogorszenie.

Starszy pan
Według Jary (2007) osoby starsze z zaburzeniami poznawczymi mogą skorzystać z interwencji, w których obecne są te strategie. Ostatecznie zawsze doprowadzą one do poprawy jakości życia.

«Konieczne jest dostosowanie terapii do pacjenta, a nie pacjenta do terapii».

-Louis Théophile Joseph Landouzy-

Jak stymulować poznanie?

Jeśli chodzi o to, czego dotyczy ten artykuł, czyli stymulacji poznawczej, to jak zauważyli Villalba i Espert (2014), ma ona wiele zalet. Podkreślają, że nie powoduje skutków ubocznych ani interakcji między lekami.

Ponadto ułatwia kontakt z terapeutą i innymi ludźmi, co pozytywnie wpływa na zachowanie pacjenta poprawiając jego umiejętności. Jest to również rodzaj aktywności, która pomaga ćwiczyć określone umiejętności ucząc pacjenta, jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby. Na koniec należy wspomnieć, że stymulacja poznawcza może być tańsza niż inne procedury.

Po wyjaśnieniu niektórych terminów przedstawimy Ci kilka prostych ćwiczeń, które można wykonać w domu i które przynoszą wiele korzyści.

Ćwiczenia stymulujące poznanie

Katalog ćwiczeń jest szeroki i bardzo różnorodny. Mamy, na przykład, klasyczne zeszyty ćwiczeń, które pomagają nam poprawić uwagę, pamięć, obliczenia, trening mózgu lub braintrainingu dzięki nowym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym.

Ćwiczenia pomagające w stymulacji, skoncentrowane na pamięci

 • Obrazy i fotografie. Dzięki tym elementom możemy pracować nad pamięcią krótkotrwałą. Najpierw musimy uważnie obserwować obraz, by po kilku minutach spróbować zapamiętać szczegóły, które się na nim pojawiają.
 • Kolejna tradycyjna gra, taka jak dopasowywanie kart po ich wymieszaniu może pomóc nam w pracy nad pamięcią.
 • Możemy też ćwiczyć pamięć poprzez zapamiętywanie słów odczytywanych przez inną osobę. Istnieje wiele gotowych już list, ale jeśli nam się nie podobają, możemy opracować naszą własną.

Działania wymagające uwagi

 • Aby skupić uwagę w domu możemy użyć czytania, czytając tekst samodzielnie lub przez kogoś innego na głos. Po przeczytaniu zadamy pytania i wyszczególnimy konkretne dane, które pozwolą nam ćwiczyć pamięć.
  Starsza kobieta czytająca książkę
 • Ponadto, podobnie jak w przypadku pamięci, możemy pracować z obrazami. Tym razem koncentrując się na innych szczegółach, aby poprawić uwagę.

Obliczenia

 • Możemy ćwiczyć tę umiejętność na różne sposoby. Jednym z nich byłoby uporządkowanie listy wcześniej podanych liczb od największej do najmniejszej lub odwrotnie.
 • Z drugiej strony możesz ćwiczyć używając obliczeń. Powinno się zacząć od prostszych operacji i stopniowo zwiększać trudność.
 • Podobnie, jak pojawia się w niektórych testach przesiewowych, możemy ćwiczyć funkcje poznawcze podając wysoką liczbę początkową i każąc osobie odjąć określoną liczbę. Na przykład zaczynamy od liczby 27, a dana osoba musi odejmować 3.

Ćwiczenia na orientację

W tym przypadku ważne jest ćwiczenie orientacji w trzech wymiarach: czas, przestrzeń i otoczenie. Aby poprawić orientację, która często staje się problemem, gdy dana osoba zaczyna wykazywać oznaki zaburzeń poznawczych możemy pracować z pytaniami, takimi jak:

 • Dzień tygodnia, miesiąc i rok, w którym żyjemy.
 • Pora roku, którą mamy.
 • Pora dnia i aktywność, którą musimy w nim wykonać (np. rano – śniadanie).
 • Data urodzenia i wiek.
 • Gdzie jesteśmy (miasto, ulica …).
 • Imię znajomej osoby i jej partnera.

Praca, którą wykonamy będzie bardziej efektywna, im bardziej będzie ona zintegrowana z naszym codziennym życiem. Możemy stworzyć listy do zapamiętywania z imionami królów, ale zawsze lepiej będzie ćwiczyć, na przykład z listami zakupów. Istnieje wiele kluczowych ćwiczeń stymulacji poznawczej, które możemy wykonać używając codziennych rzeczy.

Z drugiej strony profesjonaliści są, aby nam pomóc. Możemy czytać książki, artykuły i eksperymentować, ale ostatecznie to oni zapewnią nam najcenniejszą pomoc. Doradzą nam, jak pokierować pracą, wyznaczyć cele, wybrać instrumenty lub narzędzia, które najlepiej pasują do naszego przypadku i zadbają o naszą motywację. Poprawa w takich przypadkach pojawia się w perspektywie średnio- i długoterminowej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Madrigal, L. M. J. (2007). La estimulación cognitiva en personas adultas mayores. Revista cúpula, 4-14.
 • Tortajada, R. E., & Villalba, S. (2014). Estimulación cognitiva: una revisión neuropsicológica. Therapeía: estudios y propuestas en ciencias de la salud, (6), 73-94.
 • Valls-Predet, C., Molinuevo, J L. y Rami, L. (2010). Diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer: fase prodrómica y preclínica. Revista Neurol 51, 471-80.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.