Noam Chomsky: biografia geniusza

Noam Chomsky: biografia geniusza

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia, 2019

Noam Chomsky, ojciec współczesnej lingwistyki, jest jednym z najważniejszych myślicieli XX i XXI wieku. Jego wkład służył jako podstawa różnych dziedzin i jest jednym z najbardziej krytycznych głosów społeczeństwa amerykańskiego wobec obecnych rządów.

Noam Chomsky jest jednym z najjaśniejszych umysłów XX wieku, który w wieku 91 lat kontynuuje pisanie i wykłady. Jest także jednym z największych krytyków amerykańskiego rządu i polityków.

Ten lingwista, filozof i analityk polityczny uważany jest za ojca współczesnej lingwistyki. Jest twórcą nowego modelu opisu języka. Dzięki swoim teoriom Chomsky wniósł wiele do kognitywistyki. Życie tego emerytowanego profesora pełne jest podróży przez historię, naukę i zrozumienie ludzkiej natury w XX wieku. Poznanie Noama Chomsky’ego i jego twórczości jest niezbędne do zrozumienia świata, w którym dzisiaj żyjemy.

Ten multidyscyplinarny autor został uznany za New York Times za „najważniejszego ze współczesnych myślicieli”. Bardzo kontrowersyjny pisarz był krytykowany za swoje postulaty skierowane przeciwko empiryzmowi i za krytykę kapitalizmu. Mamy do czynienia z ważną postacią, której praca wywarła wpływ na dziedziny takie, jak nauka, polityka i psychologia. Bez wątpienia rozpoczął prawdziwą rewolucję w dziedzinie językoznawstwa. A co za tym idzie, stał się niezbędny dla filologii.

Noam Chomsky – pierwsze lata życia

Noam Chomsky urodził się w Filadelfii w grudniu 1928 r. w rodzinie żydowskich imigrantów. Jego ojciec był szanowanym nauczycielem języka hebrajskiego, który pracował w prestiżowej szkole zajmującej się szkoleniem nauczycieli tego języka.

Chomsky spędził dzieciństwo między Filadelfią a Nowym Jorkiem. Jego życie zostało naznaczone przez “Wielką depresję” w Stanach Zjednoczonych. Pomimo przynależności do rodziny z klasy średniej miał okazję być świadkiem wielu niesprawiedliwości społecznych wokół siebie. Opisywany był jednak jako bystre i ciekawe dziecko.

Noam Chomsky

Mając zaledwie dziesięć lat towarzyszył dorosłym w rozmowach na temat polityki i praw socjalnych. To sprawiło, że jego wizja świata nie była do końca zgodna z prawdą. W tym czasie, będąc jeszcze dzieckiem, napisał artykuł do szkolnej gazetki dotyczący wzrostu faszyzmu w Europie po hiszpańskiej wojnie domowej. Ten artykuł był podstawą do późniejszego eseju, który przedstawił na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

Chomsky już wtedy argumentował, że ludzie mogą zrozumieć politykę i ekonomię i podejmować własne decyzje. Ponadto twierdził, że należy zaakceptować wybrany autorytet, zanim uzna się go za uzasadniony i godny władzy. Tego rodzaju przekonania, rozwinięte jeszcze w czasach młodości, znalazły odzwierciedlenie w całej jego twórczości.

Kariera zawodowa

Noam Chomsky studiował językoznawstwo, filozofię i matematykę na University of Pennsylvania pod kierunkiem profesora Zelliga Harrisa. Ten i inni profesorowie zdecydowanie wpłynęli na polityczne przekonania Chomsky’ego. Ponadto został zaprezentowany na Harvard Society of Fellows. Grupie naukowców rozpoznawanych za ich niezwykły potencjał, którzy mieli szczególne możliwości indywidualnego rozwoju i możliwości intelektualne.

Chomsky był poruszony tym, co język może powiedzieć o społeczeństwie. Stanowczo nie zgadzał się z podejściami, które uważały ludzki umysł za czystą tablicę. Dla niego podstawowe pojęcia języka są wrodzone, są w umysłach wszystkich istot ludzkich i pozostają pod wpływem wzajemnego środowiska syntaktycznego. W swojej pracy doktorskiej badał kilka pomysłów, które w końcu w 1957 r. zaprezentował w jednej ze swoich najbardziej znanych książek o językoznawstwie: Struktury składniowe.

Mówienie o Chomskim to mówienie o generatywizmie i gramatyce uniwersalnej. Gramatyka uniwersalna polega na idei, że istnieją pewne zasady wspólne dla wszystkich języków świata. Zasady te są zatem wrodzone. Mówiąc o językach naturalnych musimy podkreślić, że uwzględniamy również języki migowe, których nabywanie odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku języka mówionego.

Gramatyka uniwersalna nie oznacza, że ​​wszystkie języki świata mają tę samą gramatykę, ale że istnieje w nas pewna wrodzoność, pewne predyspozycje do przyswajania języka ojczystego. Innymi słowy, w naszym mózgu istnieje z góry określony proces, który w normalnych warunkach rozwoju zapoczątkuje zewnętrzny bodziec języka ojczystego i uruchomi proces jego nabycia.

Noam Chomsky: syntaktyczna rewolucja

Chomsky przez pół wieku pracował jako profesor na Wydziale Lingwistyki i Filozofii w MIT (Massachusetts Institute of Technology), a następnie w 2005 roku przeszedł na emeryturę. Był profesorem gościnnie wykładającym na innych uniwersytetach, takich jak Columbia, OCLA, Princeton i Cambridge.

Jednym z jego najbardziej znanych dzieł był jego system hierarchiczny. Jest to podział gramatyki na grupy, które poruszają się w górę lub w dół w swoich zdolnościach ekspresyjnych. Hierarchia ta jest powiązana z gramatyką generatywną, która stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne kombinacje składniowe są możliwe w jednym języku, a w innych nie.

Gramatyka generatywna nie jest jednak nakazowa, lecz opisowa. Oznacza to, że nie próbuje narzucać tego, co jest słuszne, a co nie. Ma na celu określenie jakich zasad i reguł używa mówca, aby ustalić i stworzyć wszystkie możliwe zdania w swoim języku.

Chomsky na konferencji

Chomsky zauważa, że ​​w każdym języku możemy stworzyć i zrozumieć nieskończoną liczbę zdań. W konsekwencji zaczynamy od wewnętrznej, wrodzonej gramatyki, czyli skończonego mechanizmu wiedzy o nieskończonych możliwościach.

Te teorie i hierarchia Chomskyego, poza ich oczywistym wkładem w językoznawstwo, miały ogromny wpływ na współczesną psychologię i filozofię. Pomagają zrozumieć ludzką naturę i sposób przetwarzania informacji.

Chomsky: polityka i kontrowersje

W 1967 roku Noam Chomsky opublikował esej zatytułowany Odpowiedzialność intelektualistów będący protestem przeciwko interwencji Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Po tym eseju pojawiły się inne analizy polityczne publikowane sporadycznie.

Jego polityczna i społeczna wizja świata była stałą, która zawsze działała równolegle z jego studiami językoznawstwa i kognitywistyki. Co wywołało również liczne głosy krytyki najbardziej ekstremalnych frakcji politycznych i intelektualnych. Wśród wielu jego książek o polityce należy wyróżnić American Power and the New Mandarines (1969), Peace in the Midwest? (1974) i Zgoda produkcyjna: ekonomia polityczna mediów (1988).

Obecnie Noam Chomsky nadal jest bardzo szanowanym i kontrowersyjnym myślicielem, który aktywnie udziela się podczas różnych konferencji. Zdobył wiele nagród akademickich i humanitarnych, w tym Distinguished Scientific Contribution Award od American Psychological Association i Sydney Humanitarian Peace Prize.

Krótko mówiąc, jest to autor kontrowersyjny, ale bez wątpienia bardzo ważny. Ostro skrytykował kapitalizm, a zwłaszcza system amerykański. Możemy mniej lub bardziej zgadzać się z jego teoriami. Ale bez wątpienia ich wkład był naprawdę istotny i przysłużył się różnym dziedzinom. Obecnie jego praca koncentruje się bardziej na aktywizmie politycznym, ale nie zaniedbując też swojej pasji do wiedzy i badań.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.