Cierpienie jest przyczyną wielu zaburzeń psychicznych

Cierpienie jest przyczyną wielu zaburzeń psychicznych
Fátima Servián Franco

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Fátima Servián Franco.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Wiele zaburzeń psychicznych jest bezpośrednio wywołanych przez różnego rodzaju cierpienie. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi tutaj konkretnie o znaczenie, jakie mu przypisujemy. A tym, co jest najciekawsze w tym wszystkim to to, że to nie są to jedynie rozważania teoretyczne.

Tak naprawdę to jest to część psychologicznej techniki zwanej logoterapią. Koncentruje się ona na znaczeniu ludzkiej egzystencji i poszukiwaniu przez człowieka tego znaczenia oraz jego sensu. Istnieje wiele różnych zaburzeń psychicznych, a każde z nich wygląda inaczej. Oczywiście wiele z nich może zostać spowodowane przez cierpienie.

Ogólnie rzecz biorąc, charakteryzują się one połączeniem wielu charakterystycznych zmian w sposobie myślenia, percepcji, emocjach, zachowaniach i relacjach z innymi ludźmi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedyne skuteczne metody leczenia dla tego typu problemów to te, które obejmują przede wszystkim złagodzenie cierpienia będącego ich bezpośrednią przyczyną. Powinniśmy również wspomnieć o tym, że częstość występowania zaburzeń psychicznych wciąż rośnie. Ma to znaczący wpływ na zdrowie ludzi i poważne konsekwencje zarówno na poziomie społeczno-gospodarczym, jak i w kwestii praw człowieka. Dotyczy to wszystkich krajów całego świata bez wyjątku.

“Ból to uczucie. Cierpienie jest skutkiem bólu. Jeśli ktoś może znieść ból, może także żyć bez cierpienia. Jeśli ktoś może wytrzymać ból, może wytrzymać cokolwiek. Jeśli można nauczyć się kontrolować ból, można nauczyć się kontrolować samego siebie. ”
James Fray

Kto jest najbardziej zagrożony chorobą psychiczną wywołaną przez cierpienie?

Średnio jedna na cztery osoby będzie uskarżać się na jakiś problem ze zdrowiem psychicznym w swoim życiu. Rozumiemy zdrowie psychiczne jako zharmonizowany sposób tworzenia relacji z sobą samym oraz innymi osobami. Można zdefiniować je także jako sposób na utrzymanie dobrego poziomu społecznego i jakości życia, bez względu na konkretny etap życia, w którym się dana osoba znajduje i tego jakie są jej oczekiwania.

Ale jakość i poziom zdrowia psychicznego może się znacząco zmieniać z różnych powodów. Życie przynosi nam różnego rodzaju kłopoty i cierpienie, a my reagujemy w różny sposób na wszelkie bolesne sytuacje, które napotykamy na swej drodze. Ale nie powinniśmy postrzegać ich wyłącznie jako zwykłych, drobnych problemów. W wielu przypadkach tego typu problemy psychiczne są po prostu chorobami, które trwają długo lub są wyjątkowo intensywne.

Choroba psychiczna

Wyznaczniki zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych obejmują nie tylko cechy indywidualne. Obejmują one również naszą zdolność do przetwarzania naszych myśli, emocji, zachowań i interakcji z innymi ludźmi. Ponadto istnieją liczne czynniki społeczne, kulturowe, polityczne, gospodarcze i środowiskowe. Myślimy tutaj o polityce państwa, bezpieczeństwie socjalnym, jakości życia, warunkach pracy lub społecznym wsparciu ze strony naszej społeczności.

Inne czynniki, które mogą odgrywać rolę w rozwoju różnego rodzaju zaburzeń psychicznych to cierpienie, stres, uwarunkowania genetyczne, jedzenie, infekcje okołoporodowe i narażenie się na różnego rodzaju szkodliwe czynniki środowiskowe.

W jaki sposób cierpienie wpływa na zaburzenia psychiczne?

Są choroby, które pojawiają się w tym samym tempie niemal w każdej kulturze i kraju. Z drugiej strony istnieją pewne bardziej konkretne przyczyny dla ich rozwoju w zależności od różnych lokalnych uwarunkowań. Niektóre są związane z warunkami społecznymi, rodzinnymi, kulturowymi, społeczno-ekonomicznymi itd. Istnieją również czynniki genetyczne, które predysponują ludzi do określonych chorób i czynników związanych z płcią.

Ale pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego jest szczególnie istotny, gdy jest ono spowodowane przez cierpienie. Jeśli takie cierpienie zmienia sposób, w jaki człowiek żyje, postrzega i rozumie rzeczy, to mamy do czynienia z bezpośrednią przyczyną choroby. Powinniśmy również wspomnieć o tym, że może ona wynikać także z wielu różnych źródeł, biologicznych, psychologicznych lub społecznych.

Ból psychiczny

Musimy również pamiętać, że każdy, w każdym momencie swojego życia, może paść ofiarą niekorzystnych okoliczności, czy też wydarzeń. Na przykład poważny problem emocjonalny i ogromny ból lub cierpienie mogą bezpośrednio wpływać negatywnie na życie każdego z nas.

Istnieją jednak konkretne, niezbędne czynniki, które pozwalają w łatwy sposób określić, czy nękający nas problem jest chorobą o podłożu psychicznym. Występują one na wielu różnych poziomach. Ale, niezależnie od tego, czy to biologiczne, czy też psychiczne lub społeczne, obecne albo przeszłe, cierpienie może w wielu przypadkach narastać tak bardzo, że wywołuje u nas chorobę psychiczną.

“Ból psychiczny jest mniej dramatyczny niż ból fizyczny, ale jest on także trudniejszy do zniesienia”.
C. S. Lewis


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.