Bullying - czy wiesz, jak i gdzie zgłosić przypadki zastraszania?

Bullying - czy wiesz, jak i gdzie zgłosić przypadki zastraszania?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Patricia Grande Yeves

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Istnieje możliwość zgłoszenia do odpowiednich organów ośrodków edukacyjnych, które nie gwarantują studentom ich praw. Zapewnienie ochrony nieletnim, gdy pojawia się bullying jest obowiązkiem każdego centrum i zadaniem każdego z nas jako społeczeństwa.

Wiedza jak postąpić, gdy pojawia się bullying stała się głównym powodem, dla którego ludzie zaczęli zgłaszać te przypadki. Jeśli tego nie zgłosimy ryzykujemy nie tylko, że czyn nie zostanie ukarany, ale również, że będzie się powtarzał.

Zastraszanie lub bullying to poważny problem, który codziennie dotyka wielu dzieci. Na szczęście walka o powstrzymanie tego rodzaju sytuacji zyskuje na sile. Obecnie można podjąć środki w celu ochrony dzieci i młodzieży. W rzeczywistości większość szkół ma odpowiedni plan działania, którego używają w takich przypadkach.

Samotny chłopiec na ławce
Bullyingiem należy zająć się od podstaw, skutecznie i na czas. W przeciwnym razie ofiary mogą doznać poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych, w najgorszym przypadku decydując się na samobójstwo. Ponadto konsekwencje dotyczą nie tylko prześladowanych.

Agresorzy, gdy nękanie nie jest nikomu zgłaszane, stają się coraz okrutniejsi. Różne badania wykazały, że wielu prześladowców, których zachowanie nie zostało ukarane ani których nie poddano leczeniu staje się agresywnymi dorosłymi (Olweus, 2011; Temcheff, Serbin, 2008).

Gdzie zgłosić bullying?

Obecnie prawo nakłada na szkoły odpowiedzialność za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, na jakie są narażone podczas pobytu w ośrodku. Obejmuje to oczywiście również bullying. Dlatego, gdy tylko wykryjemy przypadek zastraszania konieczne jest, aby szkoła podjęła natychmiastowe środki ochronne. Również w celu ukarania agresorów za ich zachowanie.

Ten krok jest bardzo ważny. Można zgłosić do odpowiednich władz ośrodki edukacyjne, które nie wywiązują się ze swojej odpowiedzialności wobec uczniów. Zapewnienie ochrony małoletnich i bezpieczeństwa ofiarom zastraszania jest obowiązkiem ośrodka. Ma on być miejscem bezpiecznym dla każdego nieletniego.

Istnieją już wyroki, które zmuszają szkołę do zadośćuczynienia tym dzieciom, które cierpiały z powodu zastraszania i nie były pod odpowiednią ochroną. Jednym z najważniejszych jest przypadek z maja 2012 r. Sędzia zmusił pewną szkołę w Alcorcón niedaleko Madrytu do zapłaty 32 000 euro rodzinie małoletniego, który cierpiał z powodu zastraszania.

Niezależnie od tego, czy szkoła podejmie odpowiednie działania lub nie będą one wystarczające powinniśmy udać się do organów edukacji terytorialnej. Inspekcja Ministerstwa Edukacji ma specjalne protokoły interwencji w tych przypadkach.

Co się dzieje w tych przypadkach?

Jeśli sytuacja zostanie skierowana do inspekcji zostanie zbadana w poszukiwaniu dowodów. Następnie, jeśli wykryje ślady zastraszania przeprowadzi interwencję i będzie ją monitorować. W ekstremalnych przypadkach, jeżeli inspekcja stwierdzi, że doszło do popełnienia przestępstwa procedura wymaga oddania sprawy w ręce Sądu dla nieletnich.

Zastraszanie często obejmuje zachowania przestępcze. Na przykład groźby lub przemoc fizyczna.

Gdy dojdzie do popełnienia przestępstwa lub jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ramach wyżej wymienionej procedury, aby zgłosić bullying możesz udać się bezpośrednio do prokuratury. W zależności od powagi czynów mogą zostać nałożone kary, takie jak wysłanie do ośrodka dla nieletnich w systemie zamkniętym lub półotwartym. Również prace społeczne lub kara więzienia w zawieszenia wraz z odpowiednim odszkodowaniem dla ofiary.

Bullying w szkole
Zazwyczaj wypłaty odszkodowania dokonuje agresor – lub jego rodzice lub opiekunowie, ponieważ są nieletni. Jednak, jak wspomniano, w przypadku zaniedbania ze strony ośrodka edukacyjnego można ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od szkoły.

Nie powinniśmy jednak w żadnym momencie zapomnieć, że prawdziwym celem jest walka z bullyingiem i wyjście z tej sytuacji. Małoletnia ofiara musi czuć się wolna od zagrożenia, jakim do tej pory byli agresorzy.

Jak zachować się w domu?

Zaufanie i bezwarunkowe wsparcie ze strony rodziny to podstawowe czynniki, które mogą wpłynąć na to, jak małoletnia ofiara poradzi sobie z problemem. Kluczem jest, aby syn lub córka zostali wysłuchani, ponieważ dzieci zwykle są szczerze, kiedy czują się bezpiecznie. Dlatego w żadnym wypadku nie powinniśmy poddawać słów dziecka w wątpliwość. Musisz działać spokojnie i ostrożnie.

Bullying może mieć poważne konsekwencje. W szczególności może spowodować szkody na poczucia własnej wartości dziecka. Może się również pojawić stres pourazowy, depresja, a w cięższych przypadkach zachowania autolityczne.

W związku z tym może być konieczna pomoc specjalistów, by wyleczyć objawy wywołane przez bullying. Objawy te zwykle znajdują odzwierciedlenie w zmianach, takich jak obniżenie wyników w nauce, lęk przed pójściem do szkoły lub depresja. W takich przypadkach należy skonsultować się ze specjalistą.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.