Ból i cierpienie - w jaki sposób się od siebie różnią

Ból i cierpienie są fenomenologicznie różnymi doświadczeniami. W tym artykule wyjaśnimy, jak je rozróżnić.
Ból i cierpienie - w jaki sposób się od siebie różnią

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2023

Być może czasami zastanawiałeś się, jaka jest różnica między pojęciami, takimi jak ból i cierpienie. Obydwa mają znaczenie wykraczające poza negatywny element mechanizmu odczuwania bólu oraz bierność czy receptywność ciała i umysłu.

W rzeczywistości istnieje ból, który powoduje więcej szkody niż cierpienie fizyczne. Bezlitośnie rozdziera tkanki umysłu i powoduje dysocjacje w duszy. Dla Di Pierro prawdziwy ból pojawia się wtedy, gdy odczuwasz autentyczną obecność dyskomfortu, podczas gdy inne rodzaje bólu są tylko oznakami, echem lub jego zapowiedzią.

„Ból jest konsekwencją stanu miejscowej dysfunkcji w żywej tkance, konsekwencją bodźca, który go powoduje, ale także wywołuje reakcje regulacyjne, takie jak odruchy i emocje”.

-Antonio Damasio-

Płacząca kobieta przytulana przez partnera
Cierpienie opiera się na oporze, który czasami uniemożliwia nam wyjście z ciemności.

Ból i cierpienie – fenomenologia

Doświadczenie bólu polega na dyskomforcie. To uczucie analogiczne do „złego samopoczucia”. Doświadczenie to jest zwykle związane z odczuwaniem cierpienia, które wykracza poza zwykły ból. W rzeczywistości cierpienie jest jak rzeka, która występuje z brzegów, zalewając wszystko na swojej drodze.

„Głównym elementem różnicującym ból i cierpienie jest to, że podstawowe znaczenie bólu nie wyczerpuje się w jego funkcji łagodzenia dyskomfortu”.

-Di Pierro-

Ból czy cierpienie?

Według Stanisława Grygiela, historyka polskiego pochodzenia: „W bólu objawia się człowiekowi nie tylko choroba, ale i faktyczny stan jego istnienia. W bólu, chorobie i śmierci, do której choroba ustępuje, budzi się pamięć, która nie tylko mówi o przeszłych bolączkach i utraconych chwilach szczęścia. Przewiduje ona również przyszłe nieszczęścia: zarówno te powtarzalne, jak i te, które kończą się śmiercią”.

W tym sensie należy zauważyć, że kiedy mówimy o bólu, zwykle mamy na myśli odczucie fizyczne. Dlaczego więc tak trudno jest nam odnieść się do bólu duszy?

Dla filozofów takich jak Buytendijk różnica między bólem a cierpieniem może polegać na tym, że pierwsze pojęcie odnosi się do poziomu cielesnego, podczas gdy drugie nawiązuje do rozdzierających serce krzyków duszy. W rzeczywistości obejmuje całą osobową strukturę człowieka.

„Nie ma fizycznego bólu, który objawia się w całym ciele”.

-Buytendijk-

Cierpienie i związek z byciem

Ból i przyjemność. Obecność jednego niepotrzebnie wiąże się z nieobecnością drugiego. Ponadto mówi się, że pojęcia te mają asymetryczną budowę.

Buytendijk opisał cztery negatywne doświadczenia niezadowolenia:

  • Nieprzyjemne wrażenia, które uzyskujemy za pomocą naszych zmysłów.
  • Istotne uczucia niezadowolenia związane z naszymi podstawowymi potrzebami. Na przykład zimno, zmęczenie, głód lub pragnienie.
  • Ostry i przewlekły ból, który jest głównie fizyczny.
  • Cierpienie duchowe. Jest to ból rozproszony. W przeciwieństwie do cielesnego trudno go zdefiniować i ustalić, gdzie się zaczyna i kończy.

„Cierpienie duchowe jest formą bólu samej egzystencji, duszy i jest związane z bolesnym wydarzeniem, dlatego też jest powszechnie nazywane bólem”.

-Di Pierro-

Smutna kobieta
Cierpienie łączy cię z Twoim jestestwem. Jeśli jesteś w stanie to zobaczyć, możesz zagłębić się w siebie w inny sposób.

Ból i cierpienie

Można powiedzieć, że cierpienie w duszy stawia Cię w kontakcie i w rozmowie z ciałem. Pozwala Ci zadać sobie pytanie o całość Twojego istnienia. Należy również wspomnieć, że (cielesny) ból i (duchowe) cierpienie niekoniecznie manifestują się razem, ponieważ ból cielesny nie zawsze przeszkadza duchowi.

Podsumowując, nawiązując do neurobiologa Antonio Damasio, emocje, mimo że mogą być wywołane przez ten sam bodziec, stanowią odmienną konsekwencję tej samej przyczyny. W ten sposób później dowiadujesz się, że odczuwasz ból i że doświadczasz związanych z nim emocji, łącząc swoją świadomość z chwilą obecną.

„Filozofia, która nie rodzi się w cierpieniu, nie postrzega świata jako rzeczywistości zorientowanej na transcendencję, wymazuje wolność i odpowiedzialność osoby ludzkiej. Taka filozofia może być czymkolwiek innym niż przyjaźnią mądrości”.

-Grygiel-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cabòs Teixidó, J. (2013). Fenomenología del Sufrimiento. Por una comprensión filosófica a partir de la obra de Arthur Schopenhauer.
  • Di Pierro, E. G. (2018). Apuntes para una fenomenología del dolor y el sufrimiento. Revista del Centro de Investigación de la Universidad la Salle, 13(50), 13-30.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.