Badania przekrojowe: co to takiego?

Badanie przekrojowe jest rodzajem projektu obserwacyjnego, który pozwala nam zbierać i analizować określone zmienne w badaniu problemu. W tym artykule przyjrzymy się, czym one są, jakie są ich cechy oraz jakie mają zalety i wady.
Badania przekrojowe: co to takiego?

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia, 2022

Każde dochodzenie wymaga planu działania, który pozwala na zdobycie informacji niezbędnych do rozwiązania problemu. Plan ten jest znany jako projekt badawczy. Wśród tych, które wyróżniają się w tym obszarze, są projekty eksperymentalne oraz nieeksperymentalne lub obserwacyjne. Na przykład wśród eksperymentalnych znajdujemy badania przedeksperymentalne, quasi-eksperymenty i czyste eksperymenty. Z drugiej strony w projektach obserwacyjnych możemy znaleźć badania przekrojowe (lub badania transakcyjne) oraz badania podłużne lub ewolucyjne.

Badania przekrojowe należą do znacznie szerszej kategorii projektów badawczych. Dzięki nim naukowcy muszą wizualizować w niezwykle praktyczny i konkretny sposób to, jak odpowiedzą na pytania swoich badań. Ponadto, jak podejdą do realizacji celów swojej pracy.

Badanie przekrojowe

Badanie przekrojowe to rodzaj nieeksperymentalnego projektu badawczego, w którym dane są zbierane w jednym okresie czasu. W tego typu badaniach, podobnie jak we wszystkich projektach obserwacyjnych, nie ma wpływu na zmienne – są one po prostu obserwowane.

Możemy potwierdzić, że celem projektu przekrojowego jest opisanie zmiennych oraz analiza ich występowania i współzależności w danym momencie (Hernández-Sampieri, 2014). Na przykład, aby:

 • Zmierzyć postawę czwartoklasistów, którzy nie zdali egzaminów ewaluacyjnych w ostatnim miesiącu kalendarza akademickiego.
 • Zmierzyć poziom zadowolenia z pracy pracowników firmy motoryzacyjnej.
 • Sprawdzić związek między pociąganiem a zaufaniem w relacjach randkowych u młodych par.
 • Przeanalizować, która populacja (mężczyźni czy kobiety) kupuje więcej odzieży sportowej w sklepie internetowym w danym tygodniu.

Badania przekrojowe mogą obejmować różne grupy ludzi, przedmiotów, zjawisk, zdarzeń i sytuacji. Jednak zbieranie danych odbywa się zawsze w jednym momencie. Poprzeczny sens wszystkich badań odpowiada jednemu pomiarowi w okresie czasu, w którym planuje się analizę zmiennych lub związku między nimi (Cvetkovic-Vega i in., 2021).

Kobiety prowadzące badania przekrojowe.

Charakterystyka

Jedną z głównych cech badań przekrojowych jest to, że są one prowadzone w określonym momencie. Jest to główny sposób, w jaki różnią się one od badań podłużnych. W tych rodzajach dane są zbierane w różnym czasie, a ewolucja wartości zmiennych jest analizowana w tym okresie. Jednak w badaniach przekrojowych ewolucja nie jest analizowana. Jest to migawka w określonym momencie.

Inną cechą badań przekrojowych jest to, że nie manipulują zmiennymi. Stanowią wariant projektu obserwacyjnego, ale starają się jedynie opisać, skorelować lub zbadać jedną lub więcej zmiennych. W przeciwieństwie do eksperymentalnych projektów badawczych, zmiennymi się nigdy nie manipuluje.

Badania przekrojowe pozwalają na obserwację wielu cech jednocześnie, ale zawsze w określonym przedziale czasu. Dzięki temu badanie może również dostarczyć informacji o tym, co się dzieje obecnie.

Rodzaje badań przekrojowych

Istnieją różne rodzaje badań przekrojowych. Są to:

Eksploracyjne badania przekrojowe

Ich celem jest ustalenie zmiennej lub ich zbioru. Może to być społeczność, konkretny kontekst, wydarzenie lub sytuacja, o której niewiele wiadomo. Ta wstępna eksploracja odbywa się w określonym czasie. Badania te stosuje się na ogół do nowych problemów badawczych (Hernández-Sampieri, 2014).

Opisowe badania przekrojowe

Celem tych badań jest uzyskanie większej ilości informacji na temat występowania modalności jednej lub więcej zmiennych w populacji oraz przedstawienie opisu. Dlatego są to badania czysto opisowe, a kiedy formułują swoje hipotezy, mają one również charakter opisowy.

Przekrojowe badania korelacyjne

Ten typ projektu opisuje związek między co najmniej dwiema kategoriami, pojęciami lub zmiennymi w danym czasie. Badania te ograniczają się do nawiązywania relacji, a nie mówienia o przyczynach i skutkach.

Jak rozpocząć badanie przekrojowe

Według Álvarez-Hernández i Delgado-De la Mora (2015), aby rozpocząć badanie przekrojowe, można zastosować następujące cztery kroki:

 • Zadaj pytanie badawcze i ogranicz badaną populację, starannie dobierając badaną próbkę poprzez rygorystyczne pobieranie próbek.
 • Zdecyduj, które zmienne są istotne dla pytania badawczego, na podstawie opublikowanych dowodów naukowych.
 • Wybierz metodę pomiaru zmiennych, procedury zbierania danych oraz rodzaj źródeł, z których chcesz skorzystać.
 • Wybierz plan analizy dla uzyskanych danych, jasno określając procedury statystyczne.

Zalety i wady badań przekrojowych

Wśród zalet badań przekrojowych można wymienić następujące (Levin, 2006):

 • Są stosunkowo niedrogie, a ich ukończenie zajmuje niewiele czasu.
 • Pozwalają oszacować rozpowszechnienie wyniku zainteresowania. Jest tak, ponieważ próbkę pobiera się na ogół z całej populacji.
 • Można ocenić różne wyniki i czynniki ryzyka.
 • Są niezwykle przydatne w planowaniu zdrowia publicznego, zrozumieniu etiologii chorób i generowaniu hipotez.
 • Nie ma strat w kwestii dalszej obserwacji, ponieważ wykonuje się tylko jeden pomiar.
Mężczyzna przeprowadzający analizę przekrojowego badania

Z drugiej strony wady tego typu konstrukcji są następujące: (Levin, 2006)

 • Nie da się wnioskować o przyczynach i ustalić kierunkowości skojarzeń.
 • Ponieważ w określonym czasie wykonywany jest tylko jeden pomiar, sytuacja może dać inne wyniki, jeśli wybrano inny przedział czasowy.
 • Błąd rozpowszechnienia i zachorowalności (zwany również odchyleniem Neymana ). Jest to bardziej powszechne w przypadku chorób trwających dłużej. Każdy czynnik ryzyka, który powoduje śmierć, będzie niedostatecznie reprezentowany wśród osób cierpiących na daną chorobę.
 • Ryzyka nie da się zmierzyć obiektywnie. Nie można też sporządzać wiarygodnych prognoz.

W powyższym artykule opisaliśmy rodzaj testu, który stosuje się dość często w badaniach. Wynika to z jego mocy na poziomie opisowym i swoistego punktu odcięcia w porównaniu np. z badaniem podłużnym. W wielu przypadkach badania te służą również do przeprowadzenia wstępnych analiz, mających na celu ocenę, czy warto przeprowadzić badanie eksperymentalne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Álvarez-Hernández, G., & Delgado-De la Mora, J. (2015). Diseño de estudios epidemiológicos. I. El estudio transversal: Tomando una fotografía de la salud y la enfermedad. Boletín Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora32(1), 26-34.
 • Cvetkovic-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & López, L. E. C. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana21(1), 179-185.
 • Hernández-Sampieri, R., Fernandez, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación(6ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
 • Levin, K. A. (2006). Study design III: Cross-sectional studies. Evidence-based dentistry7(1), 24-25. https://www.nature.com/articles/6400375

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.