Znani psycholodzy - 9 najbardziej liczących się w tej dziedzinie nauki

Znani psycholodzy - 9 najbardziej liczących się w tej dziedzinie nauki

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Znani psycholodzy – są to założyciele wielkich szkół psychologicznych w historii. Myśliciele, którzy wnieśli fundamentalny wkład w naukę i odegrali ważną rolę w rozwoju ludzkiej myśli i wiedzy. Mówimy o 9 najbardziej znanych psychologach w historii psychologii.

Są naukowcami, którzy wyznaczyli kurs dla psychologii. Nadal badamy kierunki ich myślenia i wciąż są one przedmiotem zastosowań badawczych w dziedzinie klinicznej. Znani psycholodzy – oto kilka migawek z kariery najbardziej znanych postaci i ich najważniejszy wkład w rozwój nauki.

Wilhelm Wundt (1832-1920)

Pierwszy na naszej liście, na której znajdują się znani psycholodzy. Ceniony fizjolog, psycholog i filozof opracował pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej w Lipsku (Niemcy) w 1879 roku. Stał się sławny, ponieważ jego laboratorium wyznaczyło początek nowego okresu psychologii: etapu naukowego.

Wundt był architektem strukturalizmu. Zajmował się pozbyciem się filozofii z psychologii, ponieważ uważał, że powinna ona skupiać się na badaniu mierzalnych rzeczy i struktur umysłu. Interesował się oceną procesów umysłowych oraz badaniem wrażeń, pomysłów, uwagi i emocji.

Wilhelm Wundt.

William James (1842-1910)

W przeciwieństwie do psychologii Wundta, funkcjonalizm Williama Jamesa pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Filozof wskazał na znaczenie poznania funkcji umysłu, które pozwalają mu dostosować się do otoczenia.

William James zagłębił się w koncepcję inteligencji, która doprowadziła do narodzin psychometrii jako nauki. Jest to dziedzina, która zajmuje się wykorzystaniem testów do pomiaru ludzkiego umysłu.

Ivan Pawłow (1849-1936)

Pawłow był doświadczalnym fizjologiem, na którego duży wpływ miała rosyjska refleksologia (wyraźny poprzednik behawioryzmu). Bez wątpienia jest on obecnie uważany za jednego z najbardziej znanych psychologów na świecie. Bronił obiektywnej i rygorystycznej metodologii eksperymentalnej. Odrzucał w tym czasie procesy, których tak samo jak uważał Wundt, nie można zmierzyć.

Wielu uważa go za ojca klasycznego warunkowania ze względu na jego badania nad układem trawiennym zwierząt, zwłaszcza psów. Jego odkrycia doprowadziły do sformułowania prawa tymczasowego łańcucha i odruchu warunkowego.

Sigmund Freud (1856-1939)

Ten żydowski austriacki lekarz i neurolog jest uważany za jedną z największych osobistości intelektualnych XX wieku. Poza tym, że jest ojcem psychoanalizy, jego teoria nieświadomości pozostaje jednym z najważniejszych kamieni milowych w psychologii.

Freud był pierwszym naukowcem, który mówił o emocjonalnych traumach, seksualnych etapach rozwoju, konfliktach psychicznych, ciemnej triadzie i znaczeniu snów. Stworzył precedens w swoim rewolucyjnym podejściu do badania umysłu i osobowości.

Znani psycholodzy – Jean Piaget (1896-1980)

W latach trzydziestych, podczas gdy behawioryzm całkowicie kontrolował psychologię, dwie szkoły skupiły się na psychologii rozwojowej i ewolucyjnej. W jednej z nich, szkole genewskiej, przedstawicielem tej dziedziny był Jean Piaget.

Jego głównym celem była analiza rozwoju wiedzy i stworzenie ogólnej teorii na jej temat. Następnie stworzył epistemologię genetyczną, naukę o rozwoju wiedzy. Piaget stał się także jednym z najbardziej znanych psychologów za swój wkład w badania nad dzieciństwem.

Jean Piaget.

Carl Rogers (1902-1987)

Wraz z Maslowem, Carl Rogers był jednym z czołowych przedstawicieli humanistycznej psychologii. W przeciwieństwie do psychoanalizy, Rogers postrzegał ludzi w pozytywny sposób. Bronił idei, że ludzie są dobrzy z natury. Dlatego nie powinni być kontrolowani przez mechanizmy obronne, ale powinni być wolni, aby móc być sobą.

Zaprojektował terapię skoncentrowaną na osobie lub inaczej mówiąc, terapię niedyrektywną. Opierała się ona na utajonej i jawnej zdolności, która istnieje we wszystkich ludziach, i która pozwala im rozwiązywać własne problemy. Ludzie potrzebują określonego kontekstu, w którym mogą osiągnąć osobistą satysfakcję oraz pełne i wystarczające funkcjonowanie.

“Im bardziej jestem w stanie utrzymać związek wolny od osądu i oceny, tym bardziej pozwoli to drugiej osobie dojść do punktu, w którym uzna, że miejsce oceny, centrum odpowiedzialności, leży w nim samym”.

-Carl Rogers-

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

Skinner był głównym przedstawicielem behawiorystów, na co wielki wpływ miał Pawłow. Określił istnienie dwóch rodzajów wyuczonych reakcji, ale skupił się na tych przynoszących efekty. W tym celu stworzył eksperymentalny model, pionierską pracę w dziedzinie psychologii, którą nazwał operacyjną komorą warunkowania.

W przeciwieństwie do psychoanalizy skupił się na mechanizmie wzmacniającym zachowanie; odłożył na bok nieświadomość. Uważał, że konsekwencje naszych działań mogą zwiększać lub zmniejszać zachowania.

Abraham Maslow (1908-1970)

Maslow otrzymał intensywne szkolenie, które dało mu ogólną wizję człowieka. Czerpał z behawioryzmu i terapii gestalt Thorndike’a, zajmował się antropologią i interesował się pojęciami z psychoanalizy Fromma, Horneya i Adlera.

 Ta różnorodność pozwoliła mu stać się jednym z założycieli i kluczowych postaci w psychologii humanistycznej. Ponadto jest znany ze swojej hierarchii potrzeb, opartej na idei, że ludzie realizują się poprzez zaspokojenie szeregu potrzeb uszeregowanych według ich pilności.

Abraham Masłow.

Albert Bandura (1925-2021)

W wieku 95 lat ten kanadyjski psycholog mógł pochwalić się połączeniem znaczenia poznania w odniesieniu do zachowania, a także swojej teorii społecznego uczenia się. Bandura wymyślił termin determinizmu wzajemnego, w którym ludzie, sytuacje i zachowania są wzajemnie od siebie zależne. Oznaczało to fundamentalny postęp w badaniach kognitywnych. Ponadto jego wkład w socjo-kognitywizm był prawdziwym podejściem do osobowości. Proponuje, aby ludzie byli pro aktywni; samo organizowali się i interpretowali rzeczywistość i siebie samych.

Podsumowując, dziesiąta osoba na naszej liście pod tytułem: “Znani psycholodzy” zależy do Ciebie! Jak myślisz, kto zasługuje na to miejsce za swój wkład, liczbę cytowań lub efekty swoich badań? Kurt Lewin? Lew Wygotski? Erich Fromm?


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.