Zjawisko Shinkansena - czym jest i jak je wykorzystać?

Zjawisko Shinkansena - czym jest i jak je wykorzystać?

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada, 2018

Zjawisko Shinkansena ma związek z tak zwanym japońskim pociągiem pociskiem. Zjawisko Shinkansena stanowi bardzo interesującą metodę szybkiego zażegnywania kryzysów. I nie ma tutaj znaczenia na jakiej płaszczyźnie dochodzi do ich powstawania. Niezależnie od tego czy kryzys pojawia się w pracy, w związku, na poziomie osobistym czy duchowym, zjawisko Sjinkansena pozwala szybko rozwiązać problem. Na czym więc ono polega?

Pierwszy pociąg pocisk Japończycy skonstruowali w połowie XX wieku. Przyczyniła się do tego po części porażka w drugiej wojnie światowej i konieczność stawienia czoła wynikającemu z tego kryzysowi.

Cały naród postawił na transformację społeczną i zmiany w zarządzaniu. Na skutek realizacji ściśle sprecyzowanych założeń powstała nowa japońska mentalność zwana jako “japoński cud”. Dzięki takiemu podejściu uzyskano niezwykły wzrost gospodarczy, szczególnie w latach 60 i 80.

Zjawisko Shinkansena

Chociaż rewolucja zarządzania rozpoczęła się tuż po drugiej wojnie światowej, to nie od razu stała się oczywista dla całego świata. Dopiero w latach 90 zauważono rzeczywiste rezultaty nowo przyjętych założeń i nazwano je zjawiskiem Shinkansena. Dokładniej rzecz ujmując w roku 1993 Jack Welch, poprzedni szef północnoamerykańskiego przedsiębiorstwa General Electric, zwrócił uwagę na zjawisko Shinkansena.

Japoński pociąg pocisk

W tamtym czasie jego firma przechodziła kryzys, w którym pracownicy ograniczali się do praktykowania zasady minimalnego wysiłku. Z tego powodu i pod wpływem Eiji Mikawy, człowiek odpowiedzialny za japoński oddział General Electric w Tokio postawił wszystko na jedną kartę i zaczął wprowadzać nowe metody działania.

Po pewnym czasie japoński oddział uzyskiwał o wiele lepsze rezultaty niż oddział matka. Dlaczego doszło do tak radykalnej zmiany? Podstawowym powodem była japońska mentalność ściśle związana z gotowością na poświęcenia. Nie bez znaczenia była też ogólnie przyjęta w całym kraju polityka nastawiona na zmiany.

Dyrektor japońskiego oddziału tłumaczył szefowi amerykańskiej placówki, że wszystko wzięło swój początek w latach 60, kiedy to japoński rząd postanowił poprawić jakość połączeń kolejowych ze względu zbliżającą się Olimpiadę, która miała się odbyć w Tokio w roku 1964.

W tym kontekście Mikawa zwrócił uwagę na to, że w celu zwiększenia maksymalnej prędkości pociągu o 10 km/h, wystarczy zwiększyć moc silnika o określoną liczbę koni mechanicznych. Jeśli jednak celem jest podwojenie prędkości maksymalnej, konieczna jest jego zupełna przebudowa. Przykład ten wykracza daleko poza samą budowę pociągów i znajduje odzwierciedlenie w mentalności Japończyków. To z kolei widoczne jest w wielu sytuacjach występujących na wielu płaszczyznach w kraju.

Japońska rewolucja

Jak już wcześniej wspomnieliśmy zjawisko Shinkansena wzięło swój początek w rewolucji zarządzania, do której doszło w Japonii w połowie wieku XX. Dzięki tej nowej mentalności, naród był w stanie stworzyć pierwszy pociąg pocisk. Konstrukcja ta stała się dowodem jednego z największych postępów technologicznych w przemyśle transportowym wieku XX.

W trakcie naszego życia również doznajemy wielu przemian osobistych. Niektóre z nich wiążą się z małymi krokami naprzód, na przykład wymagają pozbycia się pewnych złych nawyków. Inne z kolei wiążą się raczej z dokonaniem zupełnej przemiany, tak radykalnej, że praktycznie stajemy się innymi ludźmi.

Mężczyzna dokonuje przemiany

Z tego powodu zjawisko Shinkansena może stanowić podstawę do wyciągnięcia głębokich wniosków. Jeśli w naszym życiu chcemy jedynie nieznacznie coś ulepszyć, wystarczy, że dokonamy niewielkich zmian. Jeśli jednak widzimy konieczność dokonania poważnych zmian, należy przebudować wszystko od podstaw.

Na tym etapie oczywiście łatwiej jest powiedzieć, niż rzeczywiście wprowadzić zmiany. Zbyt wiele jest w życiu czynników, które zniechęcają nas do dokonywania zmian.

Jak więc można zastosować zjawisko Shinkansena w praktyce? Możemy to zobaczyć na przykładzie związku. Wiele problemów i przebytych kłótni doprowadza ich do wniosku, że zupełnie się nie potrafią się zrozumieć. Być może właśnie nadszedł odpowiedni moment na wprowadzenie radykalnych zmian. Oboje muszą opracować nowe zasady działania, zmienić pewne dążenia, a inne zupełnie porzucić.

To, czego uczy nas zjawisko Shinkansena można też zastosować w odniesieniu do kogoś, kto osiąga punkt zwrotny w swojej karierze. Innym przykładem może być osoba musząca skonfrontować się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W obydwu przypadkach nadszedł czas na przewartościowanie zwyczajów, codziennej rutyny. Zmiany powinny sięgać samych fundamentów, tak by po ich wprowadzeniu dana osoba stała się zupełnie nowym człowiekiem.

Zjawisko Shinkansena w praktyce

Wprowadzenie tak radykalnych zmian w sposobie myślenia nie stanowi łatwego zadania, nie jest jednak niemożliwe. Przede wszystkim należy zlokalizować obszar naszego sposobu myślenia, który należałoby poddać takiej gruntownej przebudowie. Następnie trzeba się zabrać za dany problem i zrozumieć, że niezbędne jest przeprowadzenie rewolucji i poszukanie rozwiązania.

Ostatecznie, zawsze warto korzystać z pomocy osób, które miały do czynienia z podobną sytuacją. Nieodzowna jest również pomoc przyjaciół i rodziny, którzy będą popierać wprowadzane przez nas zmiany. Korzystając z takiego wsparcia łatwiej będzie przebudować naszą osobowość i rozwiązać poważne problemy, które wymagają działania.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.