Zastosowania psychologii w życiu codziennym

W życiu codziennym istnieje kilka obszarów, w których można docenić psychologię. W tym artykule opowiemy o dziewięciu jej zastosowaniach.
Zastosowania psychologii w życiu codziennym

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca, 2022

Psychologia w życiu codziennym przyczynia się do lepszego życia. Dzięki tej dyscyplinie i wiedzy, która z niej wynika, możliwe jest między innymi lepsze zrównoważenie emocji i nadanie oczekiwaniom bardziej realistycznej perspektywy.

Innym zastosowaniem psychologii w życiu codziennym jest dostarczanie wskazówek, jak poprawić relacje, które masz z innymi. Więzi społeczno-afektywne są podstawową częścią życia, więc musisz zrozumieć ich naturę oraz ich wzloty i upadki z nimi związane.

Jeśli jesteś bardziej zrównoważony emocjonalnie i masz lepsze relacje ze swoim otoczeniem, stajesz się również bardziej produktywny i odnosisz sukcesy w tym, co robisz. Z tego samego powodu masz większą swobodę decydowania i jesteś bardziej dokładny w swoich wyborach. Przyjrzyjmy się niektórym zastosowaniom psychologii w życiu codziennym.

Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że ludzie mogą zmienić swoje życie, zmieniając nastawienie umysłu”.

-William James-

Psychologia w życiu codziennym

1. Zwiększa motywację

Jednym ze wspaniałych zastosowań psychologii w życiu codziennym jest pomoc w zwiększeniu motywacji. W końcu często nie wystarczy po prostu mieć cel i chcieć go osiągnąć. W niektórych przypadkach istnieją wewnętrzne przeszkody, które bojkotują, ograniczają lub uniemożliwiają urzeczywistnienie tych celów.

Dzięki psychologii nauczysz się identyfikować czynniki, które utrudniają Twoje plany. Zyskasz perspektywę, która pomaga wytrwać w chwilach trudności lub braku zainteresowania. Co więcej, możesz zmienić swoje cele i lepiej widzieć swoje postępy i osiągnięcia.

2. Poprawia komunikację

Komunikacja jest kluczowym czynnikiem w życiu codziennym. Kiedy masz zdolność i spokój do wyrażania swoich pomysłów i uczuć, a także rozumienia tego, co inni wyrażają swoimi słowami, gestami i czynami, Twoje relacje przebiegają znacznie łatwiej.

Psychologia pomaga Ci być bardziej świadomym tego, co wyrażasz i pozwala zrozumieć, że niektóre wiadomości wykraczają poza słowa. Zyskujesz także większą asertywność i masz zdrowsze relacje ze sobą i z innymi.

3. Zwiększa empatię

Wiedza psychologiczna i jej zastosowanie pomagają lepiej zrozumieć innych. Odkrywasz, że w rzeczywistości pozory mylą. Na przykład smutek jest często wyrazem złości, a z kolei złość jest często przejawem smutku.

Dlatego jednym z zastosowań psychologii w życiu codziennym jest pomoc w zwiększeniu poziomu empatii. Osiągasz to, najpierw lepiej rozumiejąc osobiste uczucia i emocje, a następnie stosując tę wiedzę na innych. Dzięki empatii nie tylko poprawiają się relacje, ale także znacznie wzbogaca się Twoje życie.

4. Poprawia zdolność introspekcji

Podniesienie poziomu samowiedzy jest niemożliwe bez nauki patrzenia na siebie i analizowania swojej osoby. Naturalną konsekwencją tego jest to, że możesz lepiej wyjaśnić swoje pragnienia i motywacje. W konsekwencji Twoje decyzje mają solidniejszy punkt wyjścia i możesz dążyć do osiągnięcia tego, czego naprawdę chcesz, a nie tego, czego chcą inni.

5. Poprawia zdolność do podejmowania decyzji

Bezpośrednią konsekwencją powyższego jest szereg technik i narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji. W szczególności psychologia poznawcza dokładnie zbadała ten temat. Stworzyła metody, które znacznie ułatwiają proces wyjaśniania sytuacji, patrzenia na nią z wielu perspektyw i wyboru najlepszego możliwego działania.

6. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie

Introspekcja, o której wspomnieliśmy wcześniej, daje również lepszy obraz tego, kim jesteś i do czego jesteś zdolny. To zdecydowanie wpływa na Twoje poczucie bezpieczeństwa osobistego.

Co więcej, większa samoświadomość i bezpieczeństwo osobiste również zwiększają Twoją pewność siebie. Masz jaśniejszą wizję swoich mocnych i słabych stron. Ułatwia to podjęcie działania z stanowczością i optymizmem. Przede wszystkim masz większe zaufanie do wyników, które jesteś w stanie uzyskać.

7. Pomaga rozwiązywać problemy grup i kolektywów

Psychologia, zwłaszcza podejście społeczne i wspólnotowe, interweniuje również w grupy ludzi (rodziny, społeczności, firmy) w celu rozwiązywania lub zapobiegania konkretnym problemom. W takich przypadkach profesjonalista i grupa aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów i unikaniu ryzyka, które może pojawić się w grupie.

8. Pozwala unikać dużej ilości leków

Interwencja psychologiczna zapewnia zasoby do zarządzania sobą i przezwyciężania trudności. W tym sensie pomaga być niezależnym (w stopniu, na jaki pozwala Twoja choroba) od leków, które tylko interweniują w procesy chemiczne związane z Twoim problemem i nie docierają do jego źródła.

9. Poprawia inteligencję emocjonalną

Zestaw narzędzi, które daje Ci psychologia, przekłada się na znaczną poprawę Twojej inteligencji emocjonalnej. Zyskujesz umiejętność kształtowania własnego zachowania zgodnie ze zdrową, empatyczną i asertywną emocjonalnością.

Psychologia ma wiele zastosowań w życiu codziennym. Gdybyśmy mieli je podsumować jednym zdaniem, powiedzielibyśmy, że pomaga to ludziom żyć w zdrowszy sposób. Czyni to poprzez zmniejszenie ograniczeń nałożonych przez przeszłość, błędnych wyobrażeń i uczuć, takich jak strach czy gniew, które blokują wiele naszych podstawowych zdolności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cerezo, J. A. L. (1989). La utilidad de la psicología popular y de seguir hablando sobre ella. Cognitiva, 2(3), 281-299.
  • López, A. B., Grau, E. G., & Escolano, A. F. (2002). Eficacia y utilidad clínica de la terapia psicológica. International Journal of Clinical and Health Psychology2(3), 477-502.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.